Полупонижен септакорд

Един полупонижен септакорд се състои от четири ноти, като: 1) между първата и втората нота има три полутона; 2) между втората и третата нота има три полутона; 3) между третата и четвъртата нота има четири полутона.

Пример

Полупониженият септакорд върху Ла например се състои от Ла, До, Ми бемол и Сол. Между Ла и До има три полутона. Между До и Ми бемол има три полутона. Между Ми бемол и Сол има четири полутона.

Обозначение

Полупониженият септакорд се обозначава с "m7b5" (т.е., a минорен септакорд с понижена пета). Акорда в примера по-горе е Am7b5 = Ла, До, Ми бемол, Сол.

Постройка

Полупонижениат септакорд с други думи е просто един минорен септакорд с понижена пета. Един минорен септакорд използва, да кажем, първата нота в една гама, минорната трета, идеалната пета и минорната седма (т.е., нотите са съответно три, шест и десет полутона над първата нота). Минорният септакорд Amin7 използва Ла, До, Ми и Сол. Ако идеалната пета се замести с понижената пета (Ми с Ми бемол), минорният септакорд става полупонижен септакорд.

Първите три ноти на полупонижения септакорд (Ла, До, Ми бемол в примера по-горе) образуват един акорд с понижена пета. Можем тогава да кажем и че полупониженият септакорд се състои от един акорд с понижена пета и една минорна седма. Ако минорната седма се замести с понижената седма, акордът става понижен септакорд (A*7 = Ла, До, Ми бемол, Сол бемол в примера по-горе).

Гами

Полупониженият септакорд се получава естествено в много гами. Следното са примери.

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.