Локрийска гама на китара

Следното са примери на локрийската гама в Си на различни позиции на грифа на китарата. Китарата в тези примери използва стандартната настройка (със свободни струни настроени на Ми, Ла, Ре, Сол, Си, Ми от най-ниската до най-високата).

Хоризонталните линии във всеки от мотивите представляват струните на китарата. Най-ниската струна е най-отдолу. Вертикалните линии са праговете. Номерата на праговете са най-отгоре на всеки мотив. Тониката на гамата (първата нота) е в бяло. Доминантата на гамата (петата нота) е в сиво. Забележи, че доминантата на тази гама (Фа-то) не е една идеална пета. Идеалната пета на тониката Си е Фа диез. Петата в локрийската гама е понижена пета.

Мотивите по-долу могат да се транспонират на други позиции на грива на китарата за да се получат други локрийски гами, а и могат да се използват за да се произведат ладове на локрийската гама (т.е., натуралната минорна (еолийска) гама, мажорната гама (йонийската гама) и т.н.; виж Седемтонална гама).

Мотивите използват следните ноти: B = Си; C = До; D = Ре; E = Ми; F = Фа; G = Сол; A = Ла.

Примерни мотиви за свиренето на локрийската гама на китарата (първи мотив)

Примерни мотиви за свиренето на локрийската гама на китарата (втори мотив)

Примерни мотиви за свиренето на локрийската гама на китарата (трети мотив)

Примерни мотиви за свиренето на локрийската гама на китарата (четвърти мотив)

Примерни мотиви за свиренето на локрийската гама на китарата (пети мотив)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.