Orinj Графичен еквилайзер

Orinj версия 7.0.0

Графичният еквилайзер в Orinj променя амплитудите на честотите в сигнала. Това е един еквилайзер с 20 честотни ленти, с които диапазона на човешкото ухо – между 20 Hz and 22 kHz – е разделен на двадесет и една честотни ленти, ако предположим, че хората възприемат честотния диапазон експоненциално, а не линейно.

Пример на графичния еквилайзер в Orinj

Следното музикално парче съдържа две повторения на един мотив на електрическа китара. Първото повторение е както е записано, без еквилайзера. Второто повторение използва един еквилайзер, при който честотите между 300 Hz и 600 Hz са намалени с 3 dB и честотите над 3.5 kHz са увеличени с 3 dB.

Щракни за да изсвириш този пример с еквилайзера.

Свири примера с еквилайзера

Работа с графичния еквилайзер в Orinj

Графичният еквилайзер в Orinj може да бъде добавен към писти, спомагателни канали и главния канал в изглед за многопистовата сесия и към вълните в изгледа за единични вълни.

 • За да добавиш ефекта към една писта в сесията, първо щракни на пистата за да я избереш. Щракни на Ефект (Effect), Еквилизация (Equalization) и след това на Orinj Графичен еквилайзер (Orinj Graphic Equalizer) в менюто.
 • За да добавиш ефекта към един спомагателен канал в сесията, щракни на Писта (Track), след това на Групи / Спомагателни канали (Groups / Aux Channels) и след това на Контроли за спомагателните канали (Aux Channel Controls) в менюто. В прозореца за контролите за спомагателните канали, щракни на бутона Добави (Add).
 • За да добавиш ефекта към главния канал в сесията, щракни на Писта (Track) и след това на Главен канал (Master Channel) в менюто. В прозореца за главния канал, щракни на бутона Добави (Add).
 • За да добавиш ефекта към една вълна в изгледа за единични вълни, щракни на Ефект (Effect), Еквилизация (Equalization) и след това на Orinj Графичен еквилайзер (Orinj Graphic Equalizer) в менюто.

Ще видиш следния прозорец.

Прозорец за графичния еквилайзер в Orinj

Когато този прозорец се покаже, графичният еквилайзер в Orinj вече е добавен. Промени параметрите на еквилайзера и щракни на Close. Параметрите на ефекта са описани по-долу.

Параметри на графичния еквилайзер в Orinj

Виж Orinj Ефекти за обяснение на контролите за заглавието (Title), пистата (Track), предопределените настройки (Presets) и подминаването (Bypass). Останалите контроли на графичния евкилайзер в Orinj са следните.

 • Амплитуди на честотните ленти: Използвай тези контроли – кутиите и плъзгачите – за да определиш амплитудите на двадесетте честотни ленти на еквилайзера. Амплитудите се измерват в децибели и може да са между -20 dB и 20 dB.
 • Прецизност (Precision): Използвай този плъзгач за да определиш прецизността на еквилайзера. По-добра прецизност означава по-добро разделяне на честотните ленти, но пък изисква повече изчислителна мощност (т.е., ефектът ще е по-бавен).
 • Изчисти (Reset): Щракни на този бутон за да направиш амплитудите на всички честотни ленти нула.

Виж Orinj Ефекти за допълнителни бележки за: къде можеш да използваш ефектите в Orinj, как да използваш кутии и плъзгачи, които влияят на един и същи параметър (като кутиите и плъзгачите за амплитудите), как ефектите се прилагат към моно и стерео вълни и как да използваш ефекти по време на свиренето. Виж Orinj Работа с ефектите за допълнителна информация за как да създаваш, променяш, местиш и махаш ефекти.

Добави нов коментар

Filtered HTML

 • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.