Orinj Файлове в инсталацията

Orinj версия 7.0.0

Orinj се иснталира заедно с доста файлове с аудио, включително и семпли уейв, лупинги с барабани и файлове MIDI, а и с други файлове, които помагат при работата на софтуера.

Комплекти с ефекти

Ефектите в Orinj, като например дилеите, компресорите и ривърбите, са сложени във файла oreffectpack.jar в папката "effects". Виж Orinj Ефекти и Orinj Работа с ефектите за още информация. Orinj е независим от тези ефекти, в този смисъл, че Orinj може да работи без тях и, със структурата на ефектите в Orinj, други ефекти могат да бъдат създадени и сложени в инсталацията на Orinj, без промени в самия Orinj. Ако има други такива ефекти, те също трябва да са в един файл с разширението jar в същата папка.

Комплекти с генератори

Orinj може да създава синусоиди, квадратни вълни, синусоидни помитания и дргуги такива сигнали. Генераторите, които позволяват на Orinj да прави това са във файла orgeneratorpack.jar в папката "generators". Виж Orinj Генератори за още информация. Orinj е независим от тези генератори. Orinj може да работи без тях. Със структурата на генераторите в Orinj, други такива генератори могат да бъдат създадени и добавени към Orinj, без промени в самия Orinj. Всички генератори трябва да са сложни в един файл jar в същата папка.

Семпли уейв

Семплите уейв са включени в папката "samples" в инсталацията на Orinj. Това са малки файлове wave, които съдържат един единствен удар на някакъв барабан, като например касата, барабанчето, фуса, един чинел, бонго или нещо друго.

Tези семпли са и в дървото в лявата част на изгледа за лупинги в Orinj и могат да бъдат издърпани и сложени в пистите на лупинга. Списъкът с всички тези семпли уейв е по-долу.

Не си задължен да използваш само тези семпли за да създаваш лупинги.

  • Който и да е файл уейв, сложен в папката "samples" или в каквато и да е папка в тази папка, ще се появи в дървото в изгледа за лупинги в Orinj, когато дървото се презареди или пък когато Orinj е рестартиран. Семплите уейв в папката със семпли трябва да са файлове wave записани с процеса PCM и с пробна резолюция равна на 16 бита и с пробна честота равна на 44.1 kHz.
  • Инструментите на всеки файл Downloadable Sounds (DLS) или SoundFont (SF2) определен в Настройки (Preferences), Звукови шрифтове (Sound Fonts) в менюто също ще се покажат в дървото в изгледа за лупинги.

Инсталацията на Orinj не включва файлове DLS или SF2. Доста безплатни такива файлове могат да се свалят. Файлът DLS или SF2, който се използва за да се превърнат файлове MIDI във файлове уейв, трябва да поддържа стандарта General MIDI 1 (виж Настройки (Preferences), База за синтезатора (Synthesizer Base) в менюто на Orinj). Файловете DLS и SF2, които се използват в изгледа за лупинги не трябва да поддържат тези стандарти в MIDI (виж Настройки (Preferences), Звукови шрифтове (Sound Fonts) в менюто на Orinj).

Не е позволено да разпространяваш семплите уейв в инсталацията на Orinj. Можеш обаче да разпространяваш лупингите, които са построени с тях, освен ако това са оригиналните лупинги, които са в Orinj. Можеш да разпространяваш и файловете уейв, които се получават при смесването на лупингите, освен ако това са файловете уейв, получени от оригиналните барабанни лупинги. Можеш да добавяш свои собствени семпли и да ги използваш в при построяването на лупинги или пък в оригиналните лупинги в Orinj.

Лупинги

Един барабанен лупинг е файл във формат, който се използва само в Orinj. Това е просто файл, който казва на Orinj кои семпли уейв, DLS или SF2 трябва да се използват в едно барабанно парче и къде, с каква амплитуда и с каква панорама трябва да се изсвирят барабанните удари, които са в определените семпли. Като изключим факта, че тези лупинги носят информация за определени семпли, те не съдържат данни с аудио.

Всички барабанни лупинги, които са в инсталацията на Orinj, имат разширението "klp" и са сложени в папката "loops" в инсталацията на Orinj. Тези файлове могат да бъдат отворени в изгледа за лупинги в Orinj. Могат и да бъдат сложени в която и да е папка, но Orinj ще отвори папката "loops", когато се опиташ да отвориш един лупинг за първи път.

Лупингите в Orinj са просто примери на това, как се построяват лупинги. Настройките на микса (най-вече тези за панорамата) в тях не са непременно реалистични (не отговарят на едно реалистично разположение на комплекта от барабани). Можеш да създаваш други лупинги за твоите песни.

Можеш да използваш оригиналните лупинги в твоите песни и да правиш каквото искаш с тях или пък с песните, в които ги използваш, с единственото ограничение, че не трябва да разпространяваш оригиналните лупинги, не трябва да разпространяваш файлове, които се получават ако използваш друг софтуер за да създадеш същите лупинги и не трябва да разпространяваш файловете уейв, които се получават при смесването на оригиналните лупинги или пък на копия от оригиналните лупинги. Можеш обаче да разпространяваш песни, в които използваш тези лупинги, даже и ако лупингите са оригинални. Можеш и да разпространяваш своите собствени лупинги и файловете уейв, които се получават при тяхното смесване.

Повечето от лупингите в Orinj са барабанни парчета. Можеш да създаваш и лупинги с други инструменти, ако имаш семпли уейв или файлове DLS или SF2 с други инструменти.

Файлове MIDI

Всички файлове MIDI, които са в инсталацията на Orinj, са в папката "midi" в инсталацията на Orinj. Могат да бъдат отворени в изгледа за MIDI в Orinj. Orinj ще отвори папката "midi" първия път, когато се опиташ да отвориш един файл MIDI в изгледа за MIDI за първи път. Файловете MIDI могат да бъдат преместени и сложени в която и да е папка.

Файловете MIDI в инсталацията на Orinj са прости примери на това, какво можеш да правиш с MIDI в Orinj. Можеш да използваш оригиналните файлове MIDI в твоята песен и да правиш каквото искаш с тях и с файловете, които създаваш, с единственото ограничение, че не трябва да разпространяваш оригиналните файлове MIDI в Orinj или пък файловете уейв, които се получават когато оригиналните файлове MIDI се записват или превръщат във файлове wave. Можеш обаче да разпространяваш песните, в които тези файлове се използват.

Импулси

Това са кратки вълни, които могат да се използват от конволюцията в Orinj за да имитира един усилвател. Тези файлове са в папката "impulses". Двата импулса, които са част от инсталацията на Orinj имитират усилвателя Ampeq 835. Можеш да използваш други импулси с конволюцията в Orinj и тези импулси може да са в която и да е папка.

Езици

Orinj използва файлове XML за да преведе своите менюта, етикети и други контроли на различни езици. Виж Orinj Езици за още информация. Файловете XML за езиците се пазат в папката "languages" в инсталацията.

Списък със семпли уейв

Следното е списък със семпли уейв които са в текущата инсталация на Orinj.

Файл Инструмент Производител Размер Коментар Вид файл
bo to 07 xx.wav Бонго Toca 7 инча 3900-T един удар
bo to 07 r xx.wav Бонго Toca 7 инча 3900-T фигура
bo to 08 xx.wav Бонго Toca 8 1/2 инча 3900-T един удар
bo to 08 r xx.wav бонго Toca 8 1/2 инча 3900-T фигура
ch wu 12 xx.wav чинел (китайски) Wuhan 12 инча   един удар
ch wu 16 xx.wav чинел (китайски) Wuhan 16 инча   един удар
ch wu 16 r xx.wav чинел (китайски) Wuhan 16 инча   фигура
ch wu 18 xx.wav чинел (китайски) Wuhan 18 инча   един удар
ch wu 18 r xx.wav чинел (китайски) Wuhan 18 инча   фигура
cb zz01 xx.wav Чан непознат непознат   един удар
cb zz02 xx.wav чан непознат непознат   един удар
cb zz03 xx.wav чан непознат непознат   един удар
cr zi 08 xx.wav чинел (краш) Zildjian 8 инча   един удар
cr zi 08 r xx.wav чинел (краш) Zildjian 8 инча   фигура
cr zi 12 xx.wav чинел (краш) Zildjian 12 инча   един удар
crb zi 12 xx.wav чинел (краш) Zildjian 12 инча с микрофон отдолу един удар
crb zi 12 r xx.wav чинел (краш) Zildjian 12 инча с микрофон отдолу фигура
cr zi 16 xx.wav чинел (краш) Zildjian 16 инча   един удар
cr zi 16 r xx.wav чинел (краш) Zildjian 16 инча   фигура
cr zi 17 xx.wav чинел (краш) Zildjian 17 инча   един удар
cr zi 17 r xx.wav чинел (краш) Zildjian 17 инча   фигура
hh zi 13 xx.wav фус Zildjian 13 инча Z Dyno един удар
hh zi 13 r xx.wav фус Zildjian 13 инча Z Dyno фигура
hh zz01 13 r xx.wav фус непознат непознат   един удар
hh zz02 13 r xx.wav фус непознат непознат   един удар
hhbr zi 13 xx.wav фус с четка Zildjian 13 инча Z Dyno един удар
hhbr zi 13 r xx.wav фус с четка Zildjian 13 инча Z Dyno фигура
ki ya 24x18 xx.wav каса Yamaha 24 инча x 18 инча Power Tour Custom един удар
ki zz01 xx xx.wav каса непознат непознат   един удар
ri zi 21 xx.wav райд Zildjian 21 инча Rock Ride един удар
ri zi 21 r xx.wav райд Zildjian 21 инча Rock Ride фигура
ribr zi 21 xx.wav райд с четка Zildjian 21 инча Rock Ride един удар
ribr zi 21 r xx.wav райд с четка Zildjian 21 инча Rock Ride фигура
sh rt xx.wav маракас Rhythm Tech   EGGZ един удар
snbr ya 14x10 xx.wav барабанче с четка Yamaha 14 инча x 10 инча Recording Custom един удар
snbr ya 14x10 r xx.wav барабанче с четка Yamaha 14 инча x 10 инча Recording Custom фигура
rim ya 14x10 xx.wav рамка на барабанче Yamaha 14 инча x 10 инча Recording Custom един удар
rim zz01 10x5 xx.wav рамка на барабанче непознат 10 инча x 5 инча   един удар
sn ya 14x10 r xx.wav барабанче Yamaha 14 инча x 10 инча Recording Custom фигура
snb ya 14x10 r xx.wav барабанче Yamaha 14 инча x 10 инча Recording Custom, с микрофон отдолу фигура
snn ya 14x10 r xx.wav барабанче Yamaha 14 инча x 10 инча Recording Custom, без пружини фигура
sn ya 10x5 xx.wav барабанче Yamaha 10 инча x 5 инча Stage Custom един удар
sn ya 14x10 xx.wav барабанче Yamaha 14 инча x 10 инча Recording Custom един удар
sn zz01 10x5 xx.wav барабанче непознат 10 инча x 5 инча   един удар
snb ya 14x10 xx.wav барабанче Yamaha 14 инча x 10 инча Recording Custom, с микрофон отдолу един удар
sn zz01 10x5 xx.wav барабанче непознат 10 инча x 5 инча с микрофон отдолу един удар
snn ya 14x10 xx.wav барабанче Yamaha 14 инча x 10 инча Recording Custom, без пружини един удар
st xx.wav палка       един удар
ta zz01 xx.wav дайре непознат непознат   един удар
to ya 10 xx.wav том Yamaha 10 инча Power Tour Custom един удар
to ya 10 r xx.wav том Yamaha 10 инча Power Tour Custom един удар
to ya 12 xx.wav том Yamaha 12 инча Power Tour Custom един удар
to ya 12 r xx.wav том Yamaha 12 инча Power Tour Custom фигура
to ya 14 xx.wav том (поден) Yamaha 14 инча Power Tour Custom един удар
to ya 14 r xx.wav том (поден) Yamaha 14 инча Power Tour Custom фигура
to ya 16 xx.wav том (поден) Yamaha 16 инча Power Tour Custom един удар
to ya 16 r xx.wav том (поден) Yamaha 16 инча Power Tour Custom фигура

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.