Променена гама на мандолина

Следното са мотиви за променената гама в Си на различни позиции на грифа на мандолината. Мандолината в тези примери използва стандартна настройка (свободните струни на мандолината са Сол, Ре, Ла, Ми от най-ниската до най-високата).

Хоризонталните линии в мотивите са струните на мандолината, като най-ниската струна е най-отдолу. Вертикалните линии са праговете и номерата на праговете са най-отгоре на всеки мотив. Тониката на гамата (първата нота) е в бяло. Доминантата на гамата (петата нота) е в сиво. Забележи, че променената гама е локрийската гама с понижена четвърта (Ми бемол в този пример). И петата нота (доминантата) и четвъртата нота (субдоминантата) в тази гама не са идеална пета или идеална четвърта, а понижена пета и понижена четвърта. Идеалните пета и четвърта на тониката Си са Фа диез и Ми, но променената гама използва Фа и Ми бемол.

Тези мотиви на гамата могат да се транспонират на други позиции на грифа за да произведат други променени гами. Също така, понеже не всички мотиви по-долу започват с тониката на гамата, същите мотиви могат да произведат други ладове на променената гама (например мелодичната възходяща минорна гама).

Мотивите използват следните ноти: B = Си; C = До; D = Ре; Eb = Ми бемол; F = Фа; G = Сол; A = Ла.

Примерен мотив за свиренето на променената гама на мандолина (първи мотив)

Примерен мотив за свиренето на променената гама на мандолина (втори мотив)

Примерен мотив за свиренето на променената гама на мандолина (трети мотив)

Примерен мотив за свиренето на променената гама на мандолина (четвърти мотив)

Примерен мотив за свиренето на променената гама на мандолина (пети мотив)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.