Orinj Дитер

Orinj версия 7.0.0

Дитерът в Orinj е ефект, който въвежда случаен шум с ниско ниво в сигнала за да намали систематичните грешки – процес, който се нарича дитеринг. Такива систематични грешки могат например да се появят по време на квантуването при записа, когато аналоговия сигнал се превръща в цифров сигнал. Стойностите на цифровия сигнал са закръглените стойности на аналоговия сигнал, особено когато пробната честота е ниска. Ако аналоговия сигнал е периодичен, едни и същи аналогови стойности често ще бъдат закръглени по един и същи начин и между сигнала и получената грешка ще има корелация. Грешките, които се получават при закръгляването не могат да се премахнат, но могат да се направят случайни и не систематични.

Работа с дитера в Orinj

Дитерът в Orinj може да бъде добавен към пистите, спомагателни канали и главния канал в изгледа за многопистовата сесия и вълните в изгледа за единични вълни.

 • За да добавиш ефекта към една писта в сесията, първо щракни на пистата за да я избереш. Щракни на Ефект (Effect), Други (Other) и след това на Orinj Дитер (Orinj Dither) в менюто.
 • За да добавиш ефекта към един спомагателен канал в сесията, щракни на Писта (Track), след това на Групи / Спомагателни канали (Groups / Aux Channels) и след това на Контроли за спомагателните канали (Aux Channel Controls) в менюто. В прозореца за контролите за спомагателните канали, щракни на бутона Добави (Add).
 • За да добавиш ефекта към главния канал в сесията, щракни на Писта (Track) и след това на Главен канал (Master Channel) в менюто. В прозореца за главния канал, щракни на бутона Добави (Add).
 • За да добавиш ефекта към една вълна в изгледа за единични вълни, щракни на Ефект (Effect), Други (Other) и след това на Orinj Дитер (Orinj Dither) в менюто.

Ще видиш следния прозорец.

Прозорец за дитера в Orinj

Когато този прозорец се покаже, ефектът Orinj Дитер е добавен. Промени параметрите на дитера, описани по-долу, в прозореца и щракни на Close.

Параметри за дитера в Orinj

Виж Orinj Ефекти за обяснение на това, как работят контролите за заглавието (Title), пистата (Track), предопределените настройки (Presets) и подминаването (Bypass). Останалите контроли за дитера в Orinj са обяснени тук:

 • RPDF: Щракни на този бутон за да създадеш един дитер с правоъгълна вероятностна плътност (от англ., "rectangular probability density function"). Ако дълбочината на дитера например е 2, тогава вероятността на това, случайните числа на дитера да се появят където и да е в интервала между -2 и 2 е една и съща.
 • TPDF: Щракни на този бутон за да създадеш един дитер с триъгълна вероятностна плътност (от англ., "triangular probability density function"). Ако дълбочината на дитера например е 2, тогава вероятността случайните числа на дитера да се появят в средата на интервала между -2 и 2 е по-голяма от вероятността тези числа да се появят в двата края на интервала.
 • Дълбочина (Depth): Използвай тази контрола за да определиш дълбочината на дитера. Дълбочината е максималната абсолютна стойност на случайния шум и може да е между 1 и 3. (Въпреки че един дитер ще се използва рядко в сигнали от 32 бита, тъй като стойностите на тези сигнали са между -1 и 1, случайните стойност на дитера при сигналите от 32 бита са умножени по скаларната величина 0.000001).
 • Оформяне на шума: Щракни на тази контрола за да оформиш случайния шум на дитера. Оформянето на шума, което се използва, намалява амплитудата на честотите между 1 kHz и 5 kHz в случайния шум, което е интервала, в който човешкото ухо трябва да е най-чувствително.

Виж Orinj Ефекти за допълнителни бележки за: къде ефектите в Orinj могат да се използват, как се прилагат ефектите при моно и стерео вълните и как се използват ефекти по време на свиренето. Виж Orinj Работа с ефектите за допълнителна информация за как да създаваш, променяш, местиш и махаш ефекти. Виж Дитеринг за още информация за различните видове ефекти дитер при работата с аудио.

Добави нов коментар

Filtered HTML

 • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.