Orinj Дитер

Orinj версия 4.0.0

Дитерът в Orinj е ефект, който въвежда случаен шум с ниско ниво в сигнала за да намали систематичните грешки – процес, който се нарича дитеринг. Такива систематични грешки могат например да се появят по време на квантуването при записа, когато аналоговия сигнал се превръща в цифров сигнал. Стойностите на цифровия сигнал са закръглените стойности на аналоговия сигнал, особено когато пробната честота е ниска. Ако аналоговия сигнал е периодичен, едни и същи аналогови стойности често ще бъдат закръглени по един и същи начин и между сигнала и получената грешка ще има корелация. Грешките, които се получават при закръгляването не могат да се премахнат, но могат да се направят случайни и не систематични.

Работа с дитера в Orinj

Дитерът в Orinj може да бъде добавен към пистите в изгледа за многопистовата сесия, пистите в изгледа за лупинги и вълните в изгледа за единични вълни. В изгледа за многопистовата сесия и в изгледа за лупинги, първо избери пистата, към която искаш да добавиш ефекта. Във всички изгледи, щракни на Ефект (Effect), Други (Other) и след това на Orinj Дитер (Orinj Dither) в менюто на Orinj. Ще видиш следния прозорец.

Прозорец за дитера в Orinj

Когато този прозорец се покаже, ефектът Orinj Дитер е добавен. Промени параметрите на дитера, описани по-долу, в прозореца и щракни на Close.

Параметри за дитера в Orinj

Виж Orinj Ефекти за обяснение на това, как работят контролите за заглавието (Title), пистата (Track), предопределените настройки (Presets) и подминаването (Bypass). Останалите контроли за дитера в Orinj са обяснени тук:

  • RPDF: Щракни на този бутон за да създадеш един дитер с правоъгълна вероятностна плътност (от англ., "rectangular probability density function"). Ако дълбочината на дитера например е 2, тогава вероятността на това, случайните числа на дитера да се появят където и да е в интервала между -2 и 2 е една и съща.
  • TPDF: Щракни на този бутон за да създадеш един дитер с триъгълна вероятностна плътност (от англ., "triangular probability density function"). Ако дълбочината на дитера например е 2, тогава вероятността случайните числа на дитера да се появят в средата на интервала между -2 и 2 е по-голяма от вероятността тези числа да се появят в двата края на интервала.
  • Дълбочина (Depth): Използвай тази контрола за да определиш дълбочината на дитера. Дълбочината е максималната абсолютна стойност на случайния шум и може да е между 1 и 3. (Въпреки че един дитер ще се използва рядко в сигнали от 32 бита, тъй като стойностите на тези сигнали са между -1 и 1, случайните стойност на дитера при сигналите от 32 бита са умножени по скаларната величина 0.000001).
  • Оформяне на шума: Щракни на тази контрола за да оформиш случайния шум на дитера. Оформянето на шума, което се използва, намалява амплитудата на честотите между 1 kHz и 5 kHz в случайния шум, което е интервала, в който човешкото ухо трябва да е най-чувствително.

Виж Orinj Ефекти за допълнителни бележки за: къде ефектите в Orinj могат да се използват, как се прилагат ефектите при моно и стерео вълните и как се използват ефекти по време на свиренето. Виж Orinj Работа с ефектите за допълнителна информация за как да създаваш, променяш, местиш, махаш и преработваш ефекти. Виж Дитеринг за още информация за различните видове ефекти дитер при работата с аудио.

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.