Orinj Фленджър

Orinj версия 7.0.0

Фленджърът в Orinj е един типичен фленджър. Създава едно повторение на сигнала с кратко забавяне и без затихване. Забавянето на повторението се променя с времето.

Пример на фленджъра в Orinj

Следното музикално парче съдържа две повторения на едно китарно соло. Първото повторение е както е записано, без фленджъра. Второто повторение използва един стерео фленджър: забавяне на сигнала от 10 ms в левия канал и 15 ms в десния канал, 1.01 транспониране в левия канал и 1.02 транспониране в десния канал (приблизително 17 цента и 34 цента) и колебание с честата 0.5 Hz в левия канал и 0.8 Hz в десния канал.

Щракни за да чуеш този пример с фленджър.

Свири примера с фленджъра

Работа с фленжъра в Orinj

Фленджърът в Orinj може да се добави към писти, спомагателни канали и главния канал в многопистовата сесия и вълни в изгледа за единични вълни.

 • За да добавиш ефекта към една писта в сесията, първо щракни на пистата за да я избереш. Щракни на Ефект (Effect), Дилей (Delay) и след това на Orinj Фленджър (Orinj Flanger) в менюто.
 • За да добавиш ефекта към един спомагателен канал в сесията, щракни на Писта (Track), след това на Групи / Спомагателни канали (Groups / Aux Channels) и след това на Контроли за спомагателните канали (Aux Channel Controls) в менюто. В прозореца за контролите за спомагателните канали, щракни на бутона Добави (Add).
 • За да добавиш ефекта към главния канал в сесията, щракни на Писта (Track) и след това на Главен канал (Master Channel) в менюто. В прозореца за главния канал, щракни на бутона Добави (Add).
 • За да добавиш ефекта към една вълна в изгледа за единични вълни, щракни на Ефект (Effect), Дилей (Delay) и след това на Orinj Фленджър (Orinj Flanger) в менюто.

Ще видиш следния прозорец.

Прозорец за фленджъра в Orinj

Когато този прозорец се покаже, фленджърът в Orinj вече е добавен. Промени параметрите на фленджъра в прозореца и щракни на Затвори (Close). Параметрите на фленджъра са описани по-долу.

Параметри на фленджъра в Orinj

Виж Orinj Ефекти за обяснение на това, как работят контролите Заглавие (Title), Писта (Track), Предопределени настройки (Presets), Подмини (Bypass) и Заключи каналите (Lock channels). Останалите параметри на фленджъра в Orinj са описани тук:

 • Забавяне в левия канал (Left delay): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш центъра на забавянето при повторението на сигнала в левия канал. Това е същото като контролата "ръчно (manual)" в доста от фленджърите. Забавянето е в милисекунди (ms) им може да е между 0 ms и 20 ms. Ако например забавянето е 10 ms тук, в действителност забавянето ще се колебае нагоре и надолу около 10 ms (например между 5 ms и 15 ms или между 8 ms и 12 ms, в зависимост от контролата за транспонирането).
 • Забавяне в десния канал (Right delay): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш центъра на забавянето в десния канал.
 • Транспониране в левия канал (Left pitch): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш максималното транспониране в забавения сигнал в левия канал. Това е същото, като контролата "ширина (width)" в доста от фленджърите. Транспонирането може да е между 1 (без транспониране) и 1.05 (около един полутон). Колкото по-високо е транспонирането, толкова по-надалече ще се колебае забавянето във фленджъра.
 • Транспониране в десния канал (Right pitch): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш максималното транспониране в десния канал.
 • Честота в левия канал (Left frequency): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш честотата на колебанието на забавянето в левия канал. Това е същото, като контролата "скорост (rate)" в доста от фленджърите. Честотата се измерва в Hz и може да е между 0 Hz и 5 Hz.
 • Честота в десния канал (Right frequency): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш честотата на колебанието в забавянето на фленджъра в десния канал.

Виж Orinj Ефекти за допълнителни бележки за: къде могат да се използват ефектите в Orinj, как се работи с кутии и плъзгачи, които променят един и същи параметър (като кутията и плъзгача за забавянето в левия канал), как се прилагат ефектите към моно и стерео вълни и как работят ефектите по време на свиренето. Параметрите в левия и десния канал са отделни, защото доста интересни ефекти могат да се създадат, ако фленджъра в двата канала е различен. Виж Orinj Работа с ефектите за още информация за създаването, промяната и махането на ефектите. Виж Фленджър за допълнителна информация за този ефект при работата с аудио.

Сух и мокър микс

Фленджърът в Orinj поддържа промени в сухия и мокрия микс. Тоест, можеш да промениш микса между оригиналния сигнал и забавения сигнал. Виж Orinj Ефекти за още информация.

Добави нов коментар

Filtered HTML

 • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.