Orinj Първи стъпки - Част 4 – Запиши китара и вокали

Orinj версия 7.0.0

Запиши китарата

 1. Трябва все още да си в многопистовата сесия в Orinj. Ако не си, щракни на бутона за изгледа за многопистовата сесия (Бутон за изгледа за многопистовата сесия) в лентата за изгледите най-отдолу в Orinj.
 2. Напиши "Guitar" (т.е., "китара") за името на третата писта в панела с контролите за пистата вляво на пистата. Пистата ще стане избрана и ще бъде по-светла на цвят от останалите писти.
 3. Щракни на бутона за запис (Бутон за запис) в панела с контролите за пистата на същата писта. Този бутон ще стане натиснат, което означава че тази писта е избрана за запис.
 4. Щракни на бутона за връщане към началото (Бутон за връщане в началото) в лентата за свирене най-отдолу в Orinj, така че да подготвиш записа да започне в самото начало на пистата. Курсорът за свирене (вертикалната жълта линия) ще се премести в началото на сесията.
 5. Щракни на Сесия (Session) и след това на Изходно устройство (Output Device) в менюто.
 6. В прозореца за изходните устройства, избери изходното устройство за свирене.
 7. Щракни на OK.
 8. Щракни на бутона за входните устройства (Бутон за входното устройство) в панела с контролите за пистата вляво на третата писта (пистата за китарата).
 9. В прозореца за входните устройства, който ще се появи, избери входното устройство, което искаш. Също избери дали искаш да запишеш една стерео вълна или моно вълна от левия или десния канал (виж по-долу).
 10. Свържи твоето оборудване. Как ще направиш това зависи от твоето оборудване (виж по-долу).
 11. Щракни на бутона за запис (Бутон за запис) в лентата за свирене най-отдолу в Orinj за да започнеш записа. Orinj ще започне да записва и свири едновременно.
 12. Когато свършиш записа, спри свиренето и записа, като щракнеш на бутона за спиране (Бутон за спиране) в лентата за свирене най-отдолу в Orinj.
 13. Щракни на бутона за запис (Бутон за запис) в панела с контролите за пистата вляво на пистата, в която записа. Когато направиш това, записаното ще стане оранжево, вместо червено. Правиш това, за да си сигурен, че няма случайно да започнеш да записваш ва тази писта пак.
 14. Сега трябва да можеш да изсвириш записаното. Щракни на бутона за свирене (Бутон за свирене) в лентата за свирене най-отдолу в Orinj. Когато свършиш с преслушването на записа, щракни на бутона за спиране (Бутон за спиране) в същата лента за свирене.
 15. Щракни на Файл (File) и след това на Запази (Save) в менюто на Orinj за да запазиш твоята сесия.

Звукови устройства

Обяснение: Можеш да избереш повече от една писта за запис, ако имаш повече от един вход или ако искаш да запишеш левия и десния канал отделно. Бутона за запис (Бутон за запис) трябва да бъде натиснат за всяка писта, в която искаш да записваш. Различно входно устройство може да се избере за всяка от пистата.

Ако запишеш един моно сигнал (например просто китарата директно) в стерео, ще получиш една стерео писта, в която двата канала съдържат един и същи сигнал. От друга страна, ако имаш два сигнала (например два отделни инструмента или един и същи инструмент, но с два микрофона), можеш да запишеш тези сигнали в една стерео писта (два канала с различни сигнали) или в две различни писти. Записът в две отделни писти, разбира се, прави редактирането след това по-лесно.

Изходното устройство за сесията е независимо от изходните устройства в изгледа за лупинги и в изгледа за единични вълни.

Запис

Обяснение: Ако направиш грешки по време на записа и искаш да махнеш записаната вълна от сесията, можеш да го направиш. Щракни с десния бутон на мишката върху вълната и избери Парче Махни (Block Remove) за да махнеш парчето без да го изтриеш от твърдия диск. Или пък, щракни на парчето и след това щракни на Парче (Block) и след това на Унищожи (Destroy) за да махнеш вълната от сесията, а и да изтриеш файла от твърдия диск. Изтриването на вълната от твърдия диск не може да се върне.

Ако искаш записът да започне със забавяне след като натиснеш бутона за запис (Бутон за запис), щракни на Настройки (Preferences) и след това на Забавяне при записа (Recording Delay). Избери колко дълго трябва да бъде забавянето в секунди. След стартирането на записа, Orinj ще започне да изброява секундите за да ти позволи да се подготвиш.

С правилното оборудване и връзки, по време на записа, ще видиш вълната изрисувана на екрана и местенето на измерителя за амплитудите в пистата с входния сигнал. Ако няма сигнал, можеш да спреш записа, изтриеш записаната вълна, провериш оборудването и започнеш пак.

Измерителят за амплитудите е показан тук.

Измерител за амплитудата

Има един за всяка от пистите в изгледа за многопистовата сесия.

Свирене

Обяснение: Ако искаш да изсвириш само записаната вълна без другите писти, щракни на бутона за соло (Бутон за соло) в панела с контролите за пистата вляво на пистата. Ако искаш да махнеш солото, щракни на този бутон пак. Можеш да избереш повече от една писта за соло. Пистите, които са в соло, ще се изсвирят. Пистите, които не са в соло, ще се заглушат.

Латентност

Обяснение: Ако твоето входно устройство има значителна латентност и не си определил тази латентност (както в Част 1 от този наръчник), можеш да чуеш забавяне в записаното парче. Тоест, даже и ако изсвириш китарата прецизно спрямо такта, това, което ще чуеш след като спреш записа и започнеш свиренето, може да не е точно на такта.

Винаги можеш да преместиш записаното парче. Щракни на курсора на мишката за местене (Бутон за курсора за местене) в лентата за курсорите най-отдолу в Orinj. След това завлечи записаното парче наляво или надясно. Фокусирането навътре в сесията помага да си по-прецизен (т.e., първо щракни няколко пъти на бутона за хоризонтално фокусиране навътре (Бутон за хоризонтално фокусиране), след това премести парчето, след това се фокусирай навън). Не забравяй да запазиш сесията.

Запазване на сесията

Обяснение: Запазването на сесията не влияе на запазването на самата вълна. Самата вълна, която току що записа, е вече на твоя твърд диск, защото Orinj записва директно на диска. Не трябва да правиш нищо други за да запазиш този файл.

Запазването на сесията обаче запазва информация за това, как вълната се използва в сесията (например на коя писта принадлежи, къде започва и т.н.).

Запиши вокалите

Вокалите могат да се запишат по същия начин. Повтори стъпките по-горе на една друга писта и можеш да запишеш вокалите, а и други инструменти. Ако, в един момент, искаш да запишеш един бас вместо баса в MIDI, заглуши баса в MIDI като щракнеш на бутона за заглушаване (Бутон за заглушаване) в панела с контролите за пистата вляво на пистата с баса MIDI.

Не забравяй да запазиш сесията, когато свършиш със записа.

Виж също

Това завършва четвъртата част на този наръчник за Orinj – записа на китарата и вокалите. Останалите части са следните.

Orinj Първи стъпки - Част 1 - Определи основни настройки за Orinj
Orinj Първи стъпки - Част 2 - Построй един лупинг с барабани
Orinj Първи стъпки - Част 3 - Създай писти с барабани и бас
Orinj Първи стъпки - Част 5 - Смеси твоята песен

Добави нов коментар

Filtered HTML

 • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.