Orinj Първи стъпки - Част 3 - Създай писти с барабани и бас

Orinj версия 7.0.0

Започни с една нова сесия

 1. Щракни на бутона за многопистовия изглед (Бутон за изгледа за многопистовата сесия) в лентата за изгледите най-отдолу в Orinj за да превключиш към многопистовия изглед в Orinj. (Ако този бутон не е активен, вече си там.)
 2. Вече ще имаш една празна сесия за запис. Ще видиш празни писти. Ако така или иначе искаш да създадеш една това сесия, щракни на Файл (File) и на Нов (New) в Orinj менюто на Orinj.
 3. Ще видиш прозореца за формата за аудио (Audio Format), в който можеш да избереш формата за аудио на твоята сесия. Избери 44.1 KHz и 16 бита.

Прозорец за формата за аудио

 1. Щракни на OK.
 2. Щракни на Файл (File) и след това на Запази като (Save As) в менюто на Orinj за да запазиш твоята сесия.
 3. Иди там, където искаш да запазиш сесията (вероятно там, където запази твоя лупинг с барабани).
 4. Дай име на твоята сесия (например "my session").
 5. Щракни на бутона Запази (Save).

Обяснение: Сесията за запис е твоята песен. Тук е мястото, където ще построяваш или ще записваш писти с различни парчета уейв, лупинги и MIDI.

Различни пробни честоти (до 99.2 kHz) и всички стандартни пробни резолюции (8, 16, 24 и 32 бита) се поддържат.

Една нова сесия е готова всеки път, когато отвориш Orinj. По предопределени настройки, тази нова сесия е в 44.1 kHz и 16 бита.

Пробната честота и резолюцията, избрани за сесията, са тези, които се използват при записа на нови вълни и когато смесената сесия се и изпраща към изходното устройство при свиренето. Можеш да вкарваш вълни и с други пробни честоти и резолюции в сесията. Orinj може да използва вълни пробни резолюции, които са различни от пробната резолюция на сесията и се справя с превръщането на файлове уейв с други пробни честоти.

Вкарай лупинга в твоята сесия

 1. Избери една писта (например първата писта). (Не трябва да правиш нищо в Orinj. Просто реши, коя писта искаш да използваш).
 2. В панела с контролите за пистата вляво на пистата, напиши името на пистата (например "Drums" за "барабани"). (В картинката по-долу, напиши "Drums" там, където е "Track 1".)

Панел с контролите за пистата в многопистовата сесия

 1. Пистата, която преименува на "Drums", трябва сега да е избрана. Ще бъде по светла на цвят от останалите писти. При вкарването на файлове, Orinj ще ги сложи в пистата, която е избрана.
 2. Щракни на бутона за връщане към началото (Бутон за връщане към началото) в лентата за свиренето най-отдолу в Orinj. Това ще премести курсора за свирене (вертикалната жълта линия) в самото начало на пистите, ако не е вече там. Когато вкарваш файлове в пистата със стъпките по-долу, файловете ще бъдат вкарани до курсора за свирене.
 3. Щракни на Писта (Track) и след това на Вкарай от файл (Insert From File) в менюто на Orinj.
 4. В прозореца Отвори (Оpen), мини от "Wave files (.wav)" за файлове уейв към "Loop files (.klp)" за лупинги, защото искаш да вкараш един лупинг.
 5. Иди там, където си запазил твоя лупинг с барабани от част 2 на този наръчник и щракни два пъти върху файла. Файлът ще бъде вкаран в твоята сесия. Ще се появи в самото начало на пистата с име "Drums".

Една нова сесия с един единствен лупинг с барабани

 1. Щракни на Файл (File) и след това на Запази (Save) за да запазиш сесията.

Обяснение: Преименуването на пистите не е необходимо, но е полезно. Големите сесии могат да имат доста писти и е по-лесно да се работи със сесиите, когато пистите имат имена.

Избирането на пистата е необходимо. Избраната писта (по-светлата на цвят) е тази, в която файловете се вкарват. Можеш просто да щракнеш върху пистата за да я избереш. Повечето от операциите с една писта също ще я изберат (например заглушаването, солото, промяната в панорамата или амплитудата).

Когато вкараш лупинга с барабаните, Orinj превръща този лупинг в един файл уейв. Лупинга с барани е просто една сбирка от семпли уейв. Orinj ги смесва в един единствен файл уейв. Този файл уейв е временен. Ще бъде изтрит, когато Orinj се затваря. Пак ще бъде създаден, когато отвориш сесията.

Създай една писта с барабани

 1. Щракни на лупинга с барабани за да го избереш (щракни върху оранжевото парче уейв в сесията). Парчето ще стане по-светло на цвят.
 2. Щракни на Парче (Block) и след това на Повтори (Loop) в менюто на Orinj.
 3. В прозореца за повтаряне (Loop), избери колко пъти искаш да повториш парчето (например 15).
 4. Щракни на OK. Лупинга с барабаните ще бъде повторен няколко пъти за да създаде една по-дълга писта с барабани.
 5. Ако искаш фокуса да се дръпне малко навън, щракни върху бутона за хоризонтално фокусиране навън (Бутон за хоризонтално разфокусиране) в лентата за фокусиране най-отдолу.

Една барабанна писта с няколко лупинга с барабани

 1. Запази сесията. Щракни на Файл (File) и след това на Запази (Save) в менюто на Orinj.

Обяснение: Един единствен лупинг не е достатъчен за една писта с барабани и трябва да бъде повторен. Един и същи лупинг в цялата песен може да е скучен обаче. В твоите песни, можеш да използваш различни лупинги и да ги подреждаш по различни начини. (Можеш и да запишеш един барабанист).

Създал си само 16 (15 плюс оригиналния) лупинги. Това покрива например само един стих от един блус с 12 такта, ако оставиш един два от лупингите в началото, така че музикантите да се подготвят при записа. Ако се нуждаеш от още, можеш по същия начин да повториш последното парче в пистата и да направиш пистата по-дълга.

Ако щракнеш два пъти върху един от тези парчета, това парче ще се отвори в изгледа за лупинги. Ако промениш лупинга там и след това се върнеш в сесията, всички парчета ще се променят. Всички тези парчета използват един и същи лупинг. (Ако наистина щракнеш два пъти върху лупинга за да го видиш в изгледа за лупинги, щракни на бутона за многопистовия изглед (Бутон за изгледа за многопистовата сесия) най-отдолу в Orinj за да се върнеш обратно в сесията.)

Добави парче с бас

 1. Преименувай втората писта в сесията (например "Bass" за "Бас").
 2. Щракни на втората писта там, където вторият и третият лупинг се срещат. Това и ще избере втората писта, и ще премести курсора за свирене (вертикалната жълта линия) между втория и третия лупинг с барабани. Със стъпките, които следват, ще вкараш едно парче с бас там.
 3. Щракни на Писта (Track) и след това на Вкарай от файл (Insert From File) в менюто.
 4. Намери файла "blues Am var 1 bass.mid". Той е в папката "midi" на инсталацията на Orinj. Ако например си инсталирал Orinj в "C:\Temp", файлът ще бъде в папката "c:\Temp\orinj\midi".
 5. Щракни два пъти на файла "blues Am var 1 bass.mid" за да го отвориш. Сега ще имаш една писта с бас.

Една сесия за запис с барабани и бас

 1. Щракни на Файл (File) и след това на Запази (Save) в менюто за да запазиш сесията.

Обяснение: Вкарал си една готова писта с бас. Не си записал баса (записването е обяснено в Част 4 на този наръчник).

Басът, който вкара, е един файл MIDI. Orinj автоматично превърна този файл MIDI във файл уейв, с помощта на файла Downloadable Sounds (DLS) или SoundFont (SF2), който избра в част 1 на този наръчник.

Този бас и лупингът с барабани са създадени да имат едно и също темпо.

Амплитудата на пистата с баса е ниска, защото файловете MIDI в инсталацията на Orinj имат скорост в MIDI равна на 60 (виж Съобщение Свири в MIDI). Когато създаваш твоите файлове MIDI, можеш да използваш различни стойности за всяка нота. Също така, смесването (амплитуда, панорама и ефекти) е описано в последната част на този наръчник.

Тъй като това е един файл MIDI, ако щракнеш два пъти върху парчето в сесията, ще идеш в изгледа за MIDI, където можеш да редактираш файла, преди да се върнеш към сесията.

Ако нямаш един файл DLS или SF2 и ако не искаш да свалиш един такъв файл, запиши файла MIDI с бас в един файл уейв.

 1. Иди в изгледа за MIDI.
 2. Отвори файла "blues Am var 1 bass.mid".
 3. Пусни файла да свири за да си сигурен, че се свири през изходното устройство за аудио, което искаш. Не можеш да избереш изходно устройство за свирене на MIDI в Orinj, но можеш да го избереш в твоята операционна система.
 4. Щракни на Секвенсер (Sequencer), Запиши в уейв (Record To Wave) и след това на Входно устройство (Input Device) в менюто за да избереш входното устройство.
 5. Свържи един кабел от изходното устройство към входното устройство.
 6. Щракни на Секвенсер (Sequencer), Запиши в уейв (Record To Wave) и след това на Формат уейв (Wave Format) в менюто за да избереш формата на записаната вълна.
 7. Щракни на Секвенсер (Sequencer), Запиши в уейв (Record To Wave) и след това на Запиши (Record) в менюто за да за да започнеш записа.

Един от недостатъците на записването на файлове MIDI във файлове уейв в сравнение с превръщането с един файл DLS или SF2 е, че не можеш да избереш файл DLS или SF2. Звукът, който ще получиш, ще зависи от файла DLS или SF2 на твоята операционна система или звуково устройство. Вторият недостатък е, че не можеш да щракнеш два пъти върху парчето MIDI в сесията за да го редактираш.

Виж също

Това завършва третата част на наръчника за Orinj – създаването на писти с барабани и бас. Останалите части на този наръчник са следните.

Orinj Първи стъпки - Част 1 - Определи основни настройки за Orinj
Orinj Първи стъпки - Част 2 - Построй един лупинг с барабани
Orinj Първи стъпки - Част 4 - Запиши китара и вокали
Orinj Първи стъпки - Част 5 - Смеси твоята песен

Добави нов коментар

Filtered HTML

 • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.