Orinj Гейт

Orinj версия 7.0.0

Гейтът в Orinj (от англ., "noise gate" или "предел на шума") прави амплитудата на сигнала нула, ако амплитудата на сигнала падне под някакво определено ниво. Също виж Гейт.

Пример на гейта в Orinj

Следното музикално парче съдържа две повторения на един мотив на акустична китара. Първото повторение е както е записано, без гейт. Второто повторение използва един драстичен гейт при -30 dB, с атака от 10 ms и отпускане от 20 ms.

Щракни за да изсвириш този пример с гейт.

Свири примера с гейта

Работа с гейта в Orinj

Гейта в Orinj може да бъде добавен към писти, спомагателни канали и главния канал в изгледа за многопистовата сесия и към вълните в изгледа за единични вълни.

 • За да добавиш ефекта към една писта в сесията, първо щракни на пистата за да я избереш. Щракни на Ефект (Effect), Динамика (Dynamics) и след това на Orinj Гейт (Orinj Noise Gate) в менюто.
 • За да добавиш ефекта към един спомагателен канал в сесията, щракни на Писта (Track), след това на Групи / Спомагателни канали (Groups / Aux Channels) и след това на Контроли за спомагателните канали (Aux Channel Controls) в менюто. В прозореца за контролите за спомагателните канали, щракни на бутона Добави (Add).
 • За да добавиш ефекта към главния канал в сесията, щракни на Писта (Track) и след това на Главен канал (Master Channel) в менюто. В прозореца за главния канал, щракни на бутона Добави (Add).
 • За да добавиш ефекта към една вълна в изгледа за единични вълни, щракни на Ефект (Effect), Динамика (Dynamics) и след това на Orinj Гейт (Orinj Noise Gate) в менюто.

Ще видиш следния прозорец.

Прозорец за гейта в Orinj

Когато прозорецът се покаже, ефектът вече е добавен. Промени параметрите на гейта в прозореца и щракни на Close. Тези параметри са описани по-долу.

Параметри на гейта в Orinj

Виж Orinj Ефекти за контролите за заглавието (Title), пистата (Track), предопределените настройки (Presets) и подминаването (Bypass). Останалите параметри на гейта в Orinj са следните.

 • Праг (Threshold): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш прага на гейта. Ако амплитудата на сигнала падне под прага, сигнала ще бъде нулиран. Прага се измерва в децибели и може да е между -50 dB и -10 dB, където 0 dB е максималната амплитуда, която сигнала позволява, в зависимост от пробната резолюция.
 • Атака (Attack): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш атаката на гейта. Атаката е времето, което ще отнеме на гейта за да промени амплитудата на сигнала от оригиналната амплитуда до нула. Атаката се измерва в милисекунди и може да е между 0 ms и 50 ms.
 • Отпускане (Release): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш отпускането на гейта. Отпускането е времето, което отнема на сигнала за да промени амплитудата на сигнала от нула обратно до оригиналната амплитуда. Отпускането се измерва в милисекунди и може да бъде между 0 ms и 100 ms.
 • Напред (Forward): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш колко напред във времето гледа гейта, когато променя амплитудата на сигнала. При стойността 5 ms например, гейта ще започне да променя амплитудата на сигнала 5 ms преди този сигнал да стигне прага. Този параметър гледа напред за да позволи бързи амплитудни промени в самото начало на върховете на сигнала, но без кратка атака, защото кратките атаки могат да променят вълната на сигнала и да произведат дисторшън. Ако атаката на гейта също е 5 ms, тогава той ще стигне до нула амплитуда на сигнала точно тогава, когато сигнала стигне до определения праг на гейта. Времето, което гейта гледа напред, се измерва в милисекунди и може да е между 0 ms и 10 ms.

Виж Orinj Ефекти за допълнителна информация за: къде ефектите в Orinj могат да се използват, как да използваш кутии и плъзгачи, които влияят на един и същи параметър (като кутията и плъзгача за прага), как се прилагат ефекти при моно и стерео вълни и как да използваш ефектите по време на свиренето. Виж Orinj Работа с ефектите за допълнителна информация за как да създаваш, променяш, местиш и махаш ефекти. Виж Гейт за още информация за гейтовете при работата с аудио.

Добави нов коментар

Filtered HTML

 • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.