Orinj Параметричен еквилайзер

Orinj версия 7.0.0

Параметричният еквилайзер в Orinj променя амплитудите на честотите в сигнала. Това е един еквилайзер, който има 5 честотни ленти и който позволява на потребителя да избере честотните ленти, които трябва да се настроят.

Пример на параметричния еквилайзер в Orinj

Следното музикално парче съдържа две повторения на един риф на електрическа китара. Първото повторение е както е записано, без еквилайзера. Второто повторение използва един еквилайзер, при който амплитудите на честотите между 160 Hz и 660 Hz са намалени с 3 dB и амплитудите на честотите над 2.7 kHz са увеличени с 3 dB. (Средите на лентите на параметричния еквилайзер са при 300 Hz, 700 Hz и 3.5 kHz).

Щракни за да изсвириш този пример с еквилайзера.

Свири примера с еквилайзера

Работа с параметричния еквилайзер в Orinj

Параметричният еквилайзер в Orinj може да бъде добавен към писти, спомагателни канали и главния канал в изгледа за многопистовата сесия и към вълните в изгледа за единични вълни.

 • За да добавиш ефекта към една писта в сесията, първо щракни на пистата за да я избереш. Щракни на Ефект (Effect), Еквилизация (Equalization) и след това на Orinj Параметричен еквилайзер (Orinj Parametric Equalizer) в менюто.
 • За да добавиш ефекта към един спомагателен канал в сесията, щракни на Писта (Track), след това на Групи / Спомагателни канали (Groups / Aux Channels) и след това на Контроли за спомагателните канали (Aux Channel Controls) в менюто. В прозореца за контролите за спомагателните канали, щракни на бутона Добави (Add).
 • За да добавиш ефекта към главния канал в сесията, щракни на Писта (Track) и след това на Главен канал (Master Channel) в менюто. В прозореца за главния канал, щракни на бутона Добави (Add).
 • За да добавиш ефекта към една вълна в изгледа за единични вълни, щракни на Ефект (Effect), Еквилизация (Equalization) и след това на Orinj Параметричен еквилайзер (Orinj Parametric Equalizer) в менюто.

Ще видиш следния прозорец.

Прозорец за параметричния еквилайзер в Orinj

Когато този прозорец се покаже, параметричният еквилайзер в Orinj вече е добавен. Промени параметрите на еквилайзера и щракни на Close. Параметрите на ефекта са обяснени по-долу.

Параметри на параметричния еквилайзер в Orinj

Виж Orinj Ефекти за обяснение на контролите за заглавието (Title), пистата (Track), предопределените настройки (Presets) и подминаването (Bypass). Останалите параметри на параметричния еквилайзер в Orinj са следните:

 • Графика на еквилайзера: Тази графика показва действителната еквилизация.
 • Честотни ленти: Използвай тези контроли – петте квадратчета, кутии и плъзгачи под графиката на еквилайзера – за да определиш честотните ленти на параметричния еквилайзер. Границите на тези ленти са в средата между избраните честоти (като се приеме, че честотният диапазон се увеличава експоненциално, а не линейно). Честотните ленти могат да са между 20 Hz и 20 KHz. Можеш да позволиш или да премахнеш честотни ленти, ако щракнеш на квадратчетата (винаги има поне две честотни ленти в този еквилайзер и затова първите две квадратчета са винаги избрани).
 • Прецизност (Precision): Използвай този плъзгач за да опредлиш прецизността на еквилайзера. По-голяма прецизност дава по-добро разделение на честотните ленти, но пък изисква повече изчислителна мощност (т.е., ефектът е по-бавен).
 • Амплитуди: Използвай тези контроли – петте кутии и плъзгачи отдясно на графиката на еквилайзера – за да определиш амплитудите на всяка от петте честотни ленти в еквилайзера. Амплитудата се измерва в децибели и може да е между -20 dB и 20 dB.
 • Текст: Долният десен ъгъл показва честотните ленти и амплитудите за всяка от тях.

Виж Orinj Ефекти за допълнителни бележки за: къде ефектите в Orinj могат да се използват, как да използваш кутии и плъзгачи, които влияят на един и същи параметър (като кутиите и плъзгачите за амплитудите), как работят ефектите при моно и стерео вълни и как да използваш ефекти по време на свиренето. Виж Orinj Работа с ефектите за допълнителна информация за как да създаваш, променяш, местиш и махаш ефекти. Виж Еквилайзер за допълнителна информация за еквилайзерите при работата с аудио.

Добави нов коментар

Filtered HTML

 • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.