Orinj Плаващо меню в многопистовата сесия

Orinj версия 7.0.0

Плаващо меню за пистата

Щракането с десния бутон на мишката върху една писта в сесията ще създаде едно плаващо меню със следните команди.

Писта Амплитуда (Track Volume) Променя амплитудата на пистата. (Можеш също така да щракнеш на контролата за амплитудата (Контрола за амплитудата) в панела с контролите за пистата вляво на пистата)
Писта Панорама (Track Pan) Променя панорамата на пистата. (Можеш също така да щракнеш на контролата за панорамата (Контрола за панорамата) в панела с контролите за пистата вляво на пистата)
Писта Заглуши (Track Mute) Заглушава пистата. (Можеш също така да щракнеш на бутона за заглушаване (Бутон за заглушаване) в панела с контролите за пистата вляво на пистата)
Писта Соло (Track Solo) Прави соло на пистата. Всички други писти ще бъдат заглушени, освен ако и те нямат соло. (Можеш също така да щракнеш на бутона за соло (Бутон за соло) в панела с контролите за пистата вляво на пистата).
Писта Запиши (Track Record) Подготвя пистата за запис (но не започва записа). (Можеш също така да щракнеш на бутона за запис (Бутон за записа) в панела с контролите за пистата вляво на пистата). Ако след това щракнеш на бутона за запис (Бутон за записа в лентата за свирене) в лентата за свирене най-долу в Orinj за да започнеш записа, записаните аудио данни ще бъдат сложени в тази писта.
Писта Покажи амплитудните обвивки (Track Show Volume Envelopes) Показва амплитудните обвивки на пистата. (Можеш също така да щракнеш на бутона за амплитудната обвивка (Бутон за амплитудната обвивка) в панела с контролите за пистата вляво на пистата)
Писта Покажи панорамните обвивки (Track Show Pan Envelopes) Показва панорамните обвивки на пистата. (Можеш също така да щракнеш на бутона за панорамната обвивка (Бутон за панорамната обвивка) в панела с контролите за пистата вляво на пистата)
Писта Входно устройство (Track Input Device) Избира входното устройство, от което пистата трябва да получава записани данни с аудио.
Писта Премести нагоре (Track Move Up) Премества пистата с една нагоре в реда на пистите.
Писта Премести надолу (Track Move Down) Премества пистата с една надолу в реда на пистите.
Писта Вкарай от файл (Track Insert From File) Вкарва един съществуващ файл с аудио (уейв, MIDI или лупинг) в пистата.

Плаващо меню за парчето

Щракането с десния бутон на мишката върху едно парче в сесията ще създаде едно плаващо меню, което съдържа всичките команди по-горе за съответната писта и командите по-долу.

Изведи напред (Bring To Front) Извежда избраното парче пред парчета, които се застъпват с него.
Изпрати назад (Send To Back) Изпраща избраното парче зад парчета, които се застъпват с него.
Парче Мета съдържание (Block Meta Content) Показва мета съдържанието на парчето. Мета съдържанието, което е показано, зависи от вида на файла (например показано име и автор за файловете уейв). Мета свойствата на парчето не могат да се променят в този изглед, но могат да бъдат променени в съответните други изгледи в Orinj (мета съдържанието на файловете уейв например могат да бъдат променени в изгледа за единични вълни на Orinj).
Парче Честотно съдържание (Block Frequency Content) Показва честотното съдържание на парчето.
Парче Позиция (Block Position) Позволява на потребителя да определи прецизната позиция на парчето във времето.
Парче Файл (Block File) Показва кой файл с аудио се използва от парчето и позволява на потребителя да промени този файл.
Парче Заглуши (Block Mute) Заглушава парчето. Съответната писта и други парчета в тази писта няма да бъдат заглушени.
Парче Заглуши краищата (Block Fade Ends) Заглушава началото и края на парчето по време на смесването. Заглушената част е много кратка – по-малко от това, което човешкото ухо може да възприеме. Това е полезно, ако парчето е отрязано от едно по-голямо парче. Когато парчетата се режат, възможно е данните с аудио в парчето да започнат или да завършат с голяма стойност, което може ще произведе щракане в свиренето, заради резките промени от нула към голяма стойност или от голяма стойност към нула.
Парче Лупинг (Block Loop) Повтаря парчето няколко пъти, като всяко повторение започва там, където предишното повторени завършва. Всички повторения използват един и същ аудио файл в твърдия диск.
Парче Направи уникален (Block Make Unique) Създава един отделен файл с аудио за парчето, така че да не използва същия файл с аудио, като други парчета (ако има такива парчета). Това е полезно, защото допълнителната работа с това парче (например при преработването на ефекти) няма да промени другите парчета.
Парче Махни (Block Remove) Маха парчето от сесията. Съответния файл с аудио на диска не се маха и остава непроменен.
Парче Виж единично (Block View Single) Отваря файла в съответния изглед на Orinj ( файловете MIDI например ще бъдат отворени в изгледа за MIDI в Orinj).

Виж също:
Orinj Меню на многопистовата сесия

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.