Orinj Работа с файловете MIDI

Orinj version 7.0.0

MIDI ти позволява да създаваш писти с инструменти, които не притежаваш или на които не можеш да свириш.

Файловете MIDI могат да бъдат вкарани в многопистовата сесия. В сесията, те се превръщат временно във файлове уейв и с тях се работи по същия начин, както с другите парчета със звук в сесията. Самият файл MIDI обаче може да се редактира в изгледа за MIDI и промените в него ще бъдат показани в сесията.

Създай един нов файл MIDI

За да създадеш един нов файл MIDI, щракни на Файл (File) и след това на Нов (New) в менюто на Orinj.

Отвори един съществуващ файл MIDI

За да отвориш един файл MIDI, щракни на Файл (File) и след това на Отвори (Open) в менюто на Orinj.

Щракни на Файл (File) и след това на Скорошни (Recent) за да видиш имената на файловете MIDI, които са били използвани наскоро. Щракни на един от тези файлове за да го отвориш.

Запази текущия файл MIDI

За да запазиш файла MIDI, с който работиш в момента, щракни на Файл (File) и след това на Запази (Save) в менюто на Orinj. Ако искаш да запазиш текущия файл (MIDI) с някакво друго име, щракни на Файл (File) и след това на Запази Като (Save As) в менюто на Orinj.

Затвори текущия файл MIDI

За да затвориш текущия файл (MIDI), щракни на Файл (File) и след това на Затвори (Close) в менюто на Orinj. Може да бъдеш запитан да запазиш файла, ако не е бил запазен преди.

Свири, спри свиренето, сложи в пауза, превърти

За да свириш твоя файл MIDI, щракни на бутона за свирене (Бутон за свирене) в лентата за свирене най-отдолу в Orinj или щракни на Секвенсер (Sequencer) и след това на Свири (Play) в менюто на Orinj. За да изсвириш само това, което се вижда на екрана, щракни на бутона за свирене на екрана (Бутон за свирене на екрана) в лентата за свирене най-отдолу в Orinj или щракни на Секвенсер (Sequencer) и след това на Изсвири Екрана (Play Screen) в менюто на Orinj. Когато курсора за свирене (вертикалната жълта линия) стигне до края на екрана, свиренето ще спре. За да изсвириш една част от файла MIDI в лупинг, избери тази части и след това щракни на бутона за свирене лупинг (Бутон за свирене в лупинг) в лентата за свирене най-отдолу в Orinj или щракни на Секвенсер (Sequencer) и след това на Свири в Лупинг (Play Loop) в менюто на Orinj. За да избереш част от файла MIDI, първо щракни на бутона за курсора за избиране (Курсор за избиране) в лентата за курсорите най-отдолу в Orinj, след това щракни на файла MIDI на екрана и след това завлечи мишката наляво или надясно.

За да спреш свиренето на файла MIDI, щракни на бутона за спиране (Бутон за спиране) в лентата за свирене най-отдолу в Orinj или щракни на Секвенсер (Sequencer) и след това на Спри (Stop) в менюто на Orinj. Курсора за свирене ще се върне там, където свиренето е започнало.

За да сложиш свиренето в пауза, щракни на бутона за пауза (Бутон за пауза) в лентата за свирене най-отдолу в Orinj или щракни на Секвенсер (Sequencer) и след това на Пауза (Pause) в менюто на Orinj. След като сложиш паузата, можеш или да започнеш свиренето пак или да го спреш.

За да превъртиш свиренето напред, щракни на бутона за превъртане напред (Бутон за превъртане напред) в лентата за свирене най-отдолу в Orinj. Можеш да превърташ напред само по време на свиренето. Когато отпуснеш бутона за превъртане, свиренето ще продължи. За да превъртиш свиренето назад, щракни на бутона за превъртане назад (Бутон за превъртане назад) в лентата за свирене най-отдолу в Orinj. Както при превъртането напред, можеш да превърташ назад само по време на свиренето и свиренето ще продължи, когато отпуснеш бутона за превъртане.

Ако искаш да превъртиш напред до края на файла MIDI, щракни на бутона за превъртане напред до края (Бутон за превъртане напред до края) или щракни на Секвенсер (Sequencer) и след това на Превърти Напред до Края (Fast Forward To End) в менюто на Orinj. За да превъртиш назад до началото на файла MIDI, щракни на бутона за превъртане назад до началото (Бутон за превъртане назад до края) или щракни на Секвенсер (Sequencer) и след това на Превърти Назад до Началото (Rewind To Start) в менюто на Orinj. Можеш да превъртиш напред до края или назад до началото и по време на свиренето и когато файла не се свири.

Определи темпото на файла MIDI

За да промениш темпото на твоя файл MIDI, добави един контрол за темпо към файла. Първо, превключи панела за контролите в MIDI най-отгоре в Orinj за да видиш контролите за темпото в MIDI. След това щракни на Събитие (Event) и след това на Добави Контрола (Add Control). Или пък щракни на курсора за рисуване (Курсор за рисуване) в лентата за курсорите най-отдолу в Orinj и след това щракни на панела за контролите в MIDI там, където искаш да добавиш контролата за темпото. Ще видиш следния прозорец.

Прозорец за темпото в MIDI

Използвай прозореца за да определиш темпото в микросекунди за една четвърт нота или в четвърт ноти в минута. Определи и кога контролата за темпото трябва да се използва (виж Мета съобщение Определи Темпото в MIDI). Контролата за темпото няма да влияе на темпото на съобщенията преди тази контрола и ще определи само темпото на съобщенията, които следват, докато не се стигне до някаква друга контрола за темпото.

Това темпо е темпото на файла MIDI. Темпото и ритъма на решетката и на панела за ритъма не зависят от темпото на файла MIDI и не са непременно съвместими с него. Можеш да ги направиш съвместими, но трябва да направиш това отделно. За да определиш темпото и ритъма на решетката и на панела за ритъма, щракни на Секвенсер (Sequencer) и след това на Темпо / Ритъм (Tempo / Time Signature) в менюто на Orinj.

Определи темпото и ритъма на изгледа за MIDI

За да определиш темпото и ритъма на изгледа за MIDI (т.e., решетка, панел за ритъма), щракни на Секвенсер (Sequencer) и след това на Темпо / Ритъм (Tempo / Time Signature) в менюто на Orinj. Както е описано по-горе, това няма да промени темпото или ритъма на самия файл MIDI, а само на решетката и на панела за ритъма. Виж Orinj Работа със сесиите за допълнителна информация за контролите за темпото и ритъма в Orinj.

Работи с каналите в MIDI

Виж Orinj Панел с контролите за каналите в MIDI.

Работи с пистите в MIDI

Виж Orinj Панел с контролите за пистите в MIDI.

Превърни файла MIDI в един файл уейв

Първо, провери дали си определил един файл Downloadable Sounds (DLS) или един файл SoundFont (SF2) в твоите настройки. Тези файлове съдържат семпли уейв за всеки инструмент в MIDI и всяка нота, а и друга информация, която показва как семплите трябва да се използват за нотите в MIDI. Щракни на Настройки (Preferences) и след това на База за Синтезатора (Synthesizer Base) в менюто на Orinj за да направиш това. Виж Orinj Настройки за още информация.

За да превърнеш файла MIDI в един файл уейв, щракни на Секвенсер (Sequencer) и след това на Превърни в уейв (Convert To Wave) в менюто на Orinj.

Когато една нота в MIDI се превръща в уейв, едно съобщение спри нотата в MIDI е съобщението, което казва на Orinj кога свиренето на нотата в MIDI трябва да започне да затихва. Ако съобщението спри нотата в MIDI е в същото време, като началото на следващата нота (едно съобщение свири нотата в MIDI), затихващата нота може да се застъпи със следващата нота и двете ноти може да се чуят за един кратък период. Това зависи от файла DLS или SF2, защото тези файлове определят колко дълго трябва да е затихването. Ако искаш да махнеш застъпването, трябва да преместиш съобщението спри нотата по-рано във времето, така че първата нота да затихне напълно преди следващата нота да започне.

Запиши файла MIDI в един файл уейв

Превръщането на един файл MIDI във файл уейв има предимството, че можеш да избереш кой файл DLS или SF2 ще използваш при превръщането. Трябва обаче да имаш един файл DLS или SF2. Ако нямаш такъв, можеш да запишеш файла MIDI във файл уейв. Тогава обаче не можеш да избереш звуковия шрифт и ще използваш този, който се използва от твоята система.

В Orinj, можеш да запишеш един файл MIDI в един файл уейв като изсвириш файла MIDI и запишеш свиренето. Стъпките за това са следните.

 • Избери устройството за свирене на MIDI. Orinj не може да промени устройството за свирене на MIDI, но използва основното устройство за свирене на MIDI което е определено в операционната система (в Windows например, можеш да промениш това устройство с контролният панел за звука).
 • Определи входното устройство за запис на вълни. Щракни на Секвенсер (Sequencer), след това на Запиши в Уейв (Record To Wave) и след това на Входно Устройство (Input Device) в менюто на Orinj.
 • Определи формата на записаната вълна (например 16-бита стерео вълна с 44.1 KHz пробна честота). Щракни на Секвенсер (Sequencer), след това на Запиши в Уейв (Record To Wave) и след това на Формат на Уейв (Wave Format) в менюто на Orinj. Ще видиш един прозорец, където можеш да определиш желания формат.
 • Свържи изхода за MIDI с входа за уейв с един звуков кабел.
 • Щракни на Секвенсер (Sequencer), след това на Запиши в Уейв (Record To Wave) и след това на Запиши (Record) в менюто на Orinj. Ще бъдеш запитан да запазиш вълната и записът ще започне. Записът ще спре или на края на файла MIDI или когато натиснеш бутона за спиране (Бутон за спиране) в лентата за свирене най-отдолу в Orinj.

Когато записа спре, записаната вълна ще бъде показана на екрана в изгледа за единични вълни в Orinj.

Добави нов коментар

Filtered HTML

 • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.