Orinj Прост ривърб

Orinj версия 7.0.0

Простият ривърб в Orinj създава много повторения на сигнала за да имитира естествените реверберации. Естествените реверберации се получават, когато звукът се отразява между стените и обектите в едно затворено пространство. Тъй като естествените реверберации обикновено променят и честотното съдържание на сигнала, простият ривърб в Orinj също така е и еквилайзер и обикновено увеличава амплитудата на високите честоти. В Orinj, това е един "прост" ривърб, защото един друг ефект, Orinj Ривърб, позволява повече контрол върху ефекта.

Пример на простия ривърб в Orinj

Следното музикално парче съдържа две повторения на един прост китарен риф с малко шум от прагчетата. Първото повторение е както е записано, без ривърба. Второто повторение използва простия ривърб в Orinj със следните параметри: 40 ms забавяне преди ривърба, 60% ранно затихване, дължина равна на 500 ms, гладкост от 80% и яркост равна на 0.

Щракни за да чуеш този пример с простия ривърб.

Свири примера с простия ривърб

Работа с простия ривърб в Orinj

Простият ривърб може да бъде приложен към писти, спомагателни канали и главния канал в изгледа за многопистовата сесия и към вълните в изгледа за единични вълни.

 • За да добавиш ефекта към една писта в сесията, първо щракни на пистата за да я избереш. Щракни на Ефект (Effect), Ривърб (Reverb) и след това на Orinj Прост ривърб (Orinj Simple Reverb) в менюто.
 • За да добавиш ефекта към един спомагателен канал в сесията, щракни на Писта (Track), след това на Групи / Спомагателни канали (Groups / Aux Channels) и след това на Контроли за спомагателните канали (Aux Channel Controls) в менюто. В прозореца за контролите за спомагателните канали, щракни на бутона Добави (Add).
 • За да добавиш ефекта към главния канал в сесията, щракни на Писта (Track) и след това на Главен канал (Master Channel) в менюто. В прозореца за главния канал, щракни на бутона Добави (Add).
 • За да добавиш ефекта към една вълна в изгледа за единични вълни, щракни на Ефект (Effect), Ривърб (Reverb) и след това на Orinj Прост ривърб (Orinj Simple Reverb) в менюто.

Ще видиш следния прозорец.

Прозорец за простия ривърб в Orinj

Когато прозорецът се покаже, простият ривърб в Orinj вече е добавен. Промени параметрите на простия ривърб в прозореца и щракни на Close. Тези параметри са описани по-долу.

Параметри на простия ривърб в Orinj

Виж Orinj Ефекти за бележки за това, как се използват контролите за заглавието (Title), пистата (Track), предопределените настройки (Presets) и подминаването (Bypass). Останалите контроли на простия ривърб в Orinj са следните.

 • Забавяне преди ривърба (Pre-reverb delay): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш времето между оригиналния сигнал и първото повторение на ривърба. Това забавяне трябва да е сравнително малко. Измерва се в милисекунди (ms) и може да е между 1 ms и 100 ms.
 • Ранно затихване (Early decay): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш затихването на ривърба. Ранното затихване е отношението между всяко следващо повторение на сигнала и предишното повторение на сигнала. Постройката на простия ривърб е подобна на тази на ехото, но с много допълнителни повторения. Ранното затихване се използва в целия ривърб. Ранното затихване се измерва в проценти и може да е между 0% (максимално затихване и без повторения) и 100% (няма затихване и всяко повторение е със същата амплитуда, както оригиналния сигнал.
 • Максимална дължина (Maximum length): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш максималната дължина на ривърба. Максималната дължина е приблизително разстоянието между оригиналния сигнал и последното повторение на ривърба. Измерва се в милисекунди (ms) и може да бъде между 0 ms и 2000 ms (2 секунди).
 • Гладкост (Smoothness): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш колко повторения има в ривърба. Колкото "по-гладък" е ривърба, толкова повече повторения на сигнала има и толкова повече ривърба наподобява една единствена звукова маса. Колкото по-малко "гладък" е рибърба, толкова по-малко повторения има и толкова повече всяко повторение звучи като един отделен отличителен звук. Гладкостта се измерва в проценти и може да е между 0% и 100%. По принцип, този ривърб се изчислява, като че ли звукът се отразява от четирите стени на една стандартна стая. Без промени, това е гладкостта дадена от 0%. С гладкост от 100%, има поне още толкова повторения, колкото би имало при 0%.
 • Яркост (Brightness): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш яркостта на ривърба. В ривърба има един прост еквилайзер, който увеличава амплитудата на високите честоти при по-висока яркост. Яростта се измерва в проценти и може да бъде между 0% и 100%, където при 0% няма допълнителна яркост (няма допълнителна амплитуда за високите честоти).

Виж Orinj Ефекти за допълнителни бележки за: къде ефектите в Orinj могат да се използват, как да се използват кутии и плъзгачи, които влияят на една и съща стойност (както кутията и плъзгача за яркостта на ривърба), как се прилагат ефекти при моно и стерео вълните и как се използват ефекти по време на свиренето. Виж Orinj Работа с ефектите за допълнителна информация за как да създаваш, променяш, местиш и махаш ефекти. Виж Ривърб за допълнителна информация за ривърбите при работата с аудио сигнали.

Сух и мокър микс

Простият ривърб в Orinj позволява промени в сухия и мокрия микс. Тоест, можеш да променяш микса между оригиналния сигнал и реверберациите. Виж Orinj Ефекти за допълнителна информация.

Добави нов коментар

Filtered HTML

 • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.