Orinj Ривърб

Orinj версия 7.0.0

Ривърбът в Orinj се състои от три отделни операции. Първо, оригиналният сигнал се пуска през един параметричен еквилайзер с три ленти. Това позволява на потребителя да създаде ривърби, които са по-ярки или по-мрачни и по този начин да имитира характеристиките на различни стаи. Второ, изхода от еквилайзера се повтаря няколко пъти за да се създадат отчетливи повторения, които обикновено се наричат "ранни отражения" и които създават усещане за една стая с някакъв размер. Тези повторения обикновено се забелязват в по-дълги ривърби (т.е., когато се имитират стаи с по-големи размери). Трето, отчетливите отражения се повтарят много пъти с много къси забавяния за да се имитират естествените реверберации. Тези многократни повторения с къси забавяния обикновено се наричат "късен ривърб".

Виж Ривърб за допълнителна информация за свойствата на естествените реверберации и изкуствените ривърби и за това, как работят типичните изкуствени ривърби. Забележи, че има инженери, които предпочитат изкуствени ривьрби без ранни отражения, защото тези първи повторения понякога дразнят. За да смекчи силата на ранните отражения но запази усещането за размера на стаята, ривърба в Orinj използва един прост хор върху тези ранни отражения и ги размива, а и има отделни контроли за затихването на ранните отражения и на късния ривърб.

Пример на ривърба в Orinj

Следното парче съдържа две повторения на един мотив на акустична китара. Първото повторение е както е записано, без ривърб. Второто повторение използва ривърба в Orinj със следните параметри: размер на стаята равен на 120 квадратни метра, ранно затихване от 50%, затихване равно на 50% и гладкост равна на 25%. Еквилизацията на ривърба е плоска (без промени).

Щракни за да изсвириш този пример с ривърба.

Свири примера с ривърба

Работа с ривърба в Orinj

Ривърбът може да бъде приложен към писти, спомагателни канали и главния канал в изгледа за многопистовата сесия и към вълните в изгледа за единични вълни.

 • За да добавиш ефекта към една писта в сесията, първо щракни на пистата за да я избереш. Щракни на Ефект (Effect), Ривърб (Reverb) и след това на Orinj Ривърб (Orinj Reverb) в менюто.
 • За да добавиш ефекта към един спомагателен канал в сесията, щракни на Писта (Track), след това на Групи / Спомагателни канали (Groups / Aux Channels) и след това на Контроли за спомагателните канали (Aux Channel Controls) в менюто. В прозореца за контролите за спомагателните канали, щракни на бутона Добави (Add).
 • За да добавиш ефекта към главния канал в сесията, щракни на Писта (Track) и след това на Главен канал (Master Channel) в менюто. В прозореца за главния канал, щракни на бутона Добави (Add).
 • За да добавиш ефекта към една вълна в изгледа за единични вълни, щракни на Ефект (Effect), Ривърб (Reverb) и след това на Orinj Ривърб (Orinj Reverb) в менюто.

Ще видиш един прозорец с двата раздела показани по-долу. Когато този прозорец се покаже, ривърба в Orinj вече е добавен. Използвай прозореца за да промениш параметрите на ривърба и щракни на Close. Параметрите на ривърба са обяснени в следващите параграфи.

Параметри на ривърба в Orinj

Виж Orinj Ефекти за как да използваш контролите за заглавието (Title), пистата (Track), предопределените настройки (Presets) и подминаването (Bypass). Останалите контроли на ривърба в Orinj са следните.

Прозорец за ривърба в Orinj – раздел Reverb

 • Графика на ривърба: Графиката на ривърба е едно просто представяне на ривърба, което позволява на потребителя да види въздействието на всяка от контролите на ривърба.
 • Размер на стаята (Room size): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш забавянето между оригиналния сигнал и ранните отражения (ако приемем постоянна скорост на звука от 300 m / s). Размера на стаята е в квадратни метри и може да е между 1 m2 и 10000 m2.
 • Ранно затихване (Early decay): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш затихването на ранните отражения на ривърба. Ранното затихване е отношението между амплитудата на ранните отражения и амплитудата на оригиналния сигнал. Ранното затихване се измерва в %-и и може да е между 0% (без отражения) и 100% (без затихване и с повторения със същата амплитуда, като тази на оригиналния сигнал).
 • Затихване (Decay): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш затихването на опашката на ривърба (късния ривърб).
 • Гладкост (Smoothness): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш колко повторения ще има в ривърба. Колкото "по-гладък" е ривърба, толкова повече повторения на сигнала има в нето и толкова повече ривърба звучи като една единствена звукова маса. Един ривърб, който не е толкова "гладък", използва по-малко повторения и неговите повторения може да са по-отчетливи. Гладкостта на ривърба в Orinj е индекс между -100 и 100, където 100 обозначава най-много повторения и -100 обозначава най-малко повторения. Забележи, че един ривърб, който звучи естествено, трябва да има голям брой повторения. Настройки с много малка гладкост може да произведат ривърб, който звучи неестествено, обикновено металично.

Прозорец за ривърба в Orinj – раздел Equalizer

 • Графика на еквилайзера: Тази графика показва действителната еквилизация, която се използва от ривърба в Orinj.
 • Честотни ленти (Frequency bands): Използвай тези контроли – трите кутии и трите плъзгача под графиката на еквилайзера – за да определиш честотните ленти на параметричния еквилайзер. Граничите на честотните ленти са в средата между избраните честоти (ако приемем, че честотите в честотния спектър са свързани експоненциално, а не линейно). Честотните ленти са между 20 Hz и 20 KHz.
 • Прецизност (Precision): Използвай този плъзгач за да определиш прецизността на еквилайзера. По-добра прецизност означава по-отчетливи честотни ленти, но пък изисква повече изчисления (т.е., ефектът е по-бавен).
 • Амплитуда (Gain): Използвай тези контроли – трите кутии и трите плъзгача отдясно на графиката за еквилайзера – за да определиш амплитудата на всяка от трите честотни ленти на еквилайзера. Амплитудата се измерва в децибели и може да е между -20 dB и 20 dB.
 • Текст за еквилайзера: Долният десен ъгъл описва честотните ленти и техните амплитуди.

Виж Orinj Ефекти за допълнителна бележки за: къде можеш да използваш ефекти в Orinj, как да работиш с кутии и плъзгачи, които влияят на един и същи параметър (като кутията и плъзгача за размера на стаята в ривърба), как ефектите работят върху моно и стерео вълни и как ефектите работят по времето на свиренето. Виж Orinj Работа с ефектите за допълнителна информация за как да създаваш, променяш, местиш и махаш ефекти. Виж Ривърб за още информация за ривърбите при работата с аудио.

Сух и мокър микс

Ривърбът в Orinj позволява промени в сухия и мокрия микс. Тоест, можеш да променяш микса между оригиналния сигнал и реверберациите. Виж Orinj Ефекти за допълнителна информация.

Добави нов коментар

Filtered HTML

 • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.