Мажорен септакорд

Един мажорен септакорд е акорд от четири ноти, като разстоянието между първата и втората нота е четири полутона, разстоянието между втората нота и третата нота е три полутона и разстоянието между третата нота и четвъртата нота е четири полутона.

Мажорният септакорд в До например е Cmaj7 и се състои от нотите До, Ми, Сол и Си. Между До и Ми има четири полутона. Между Ми и Сол има три полутона. Между Сол и Си има четири полутона.

Мажорният септакорд може да се опише и като състоящ се от мажорната трета, идеалната пета и мажорната седма на някаква гама. В мажорната гама в До например, третата нота е Ми. Ми е мажорна трета, защото интервалът между първата нота До и Ми е четири полутона. Петата нота на гамата е Сол. Тя е идеална пета, защото интервалът между първата нота До и Сол е седем полутона. Седмата нота е Си. Тя е мажорна седма, защото интервалът между първата нота До и Си е единадесет полутона.

Мажорният септакорд е един мажорен акорд с добавената мажорна седма.

Примери на гами с мажорни септакорди

Следното са примери на къде мажорният септакорд се получава в често срещани седемтонални гами.

Примери на връзките между мажорния септакорд и други акорди от четири ноти

Ако четвъртата нота на мажорния септакорд се премести с един полутон надолу, ще се получи един доминантен септакорд (т.е., ако мажорната седма се замени с минорна седма).

Ако втората нота на мажорният септакорд се премести с един полутон надолу, ще се получи един минорен-мажорен септакорд (т.е., ако мажорната трета се замени с минорна трета).

Ако втората нота на мажорния септакорд се премести с един полутон надолу и четвъртата нота се премести с един полутон надолу, ще се получи един минорен септакорд (т.е., ако мажорната трета се замени с минорна трета и мажорната седма се замени с минорна седма).

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.