Минорен-мажорен септакорд

Един минорен-мажорен септакорд се състои от четири ноти, където: 1) между първата и втората нота има три полутона; 2) между втората и третата нота има четири полутона; 3) между третата и четвъртата нота има четири полутона.

Пример на минорния-мажорен септакорд

Минорно-мажорният септакорд върху Ла например се състои от Ла, До, Ми и Сол диез. Между Ла и До има три полутона, между До и Ми има четири полутона и между Ми и Сол диез има четири полутона.

Обозначение за минорния-мажорен септакорд

Минорно-мажорният септакорд се обозначава с "mmaj7". Например Ammaj7 = Ла, До, Ми, Сол диез.

Постройка на минорния-мажорен септакорд

Минорно-мажорният септакорд се получава от стандартния минорен септакорд, като се замени минорната седма с мажорната седма. Минорният септакорд Amin7 е Ла, До, Ми, Сол. Ако заменим минорната седма с мажорна седма (Сол със Сол диез), получаваме минорно-мажорния септакорд Ammaj7.

Минорно-мажорният септакорд се състои от минорния акорд (Am = Ла, До, Ми в примера по-горе) с добавената мажорна седма (Сол диез в примера по-горе).

Гами, които съдържат минорен-мажорен септакорд

Минорно-мажорният септакорд се получава естествено в доста гами. Следното са примери.

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.