Минорен септакорд

Един минорен септакорд е акорд от четири ноти, като разстоянието между първата и втората нота е три полутона, разстоянието между втората нота и третата нота е четири полутона и разстоянието между третата нота и четвъртата нота е три полутона.

Минорния септакорд върху Ми например е Em7 и се състои от нотите Ми, Сол, Си и Ре. Между Ми и Сол има три полутона. Между Сол и Си има четири полутона. Между Си и Ре и три полутона.

Минорният септакорд може да се опише и като състоящ се от минорната трета, идеалната пета и минорната седма на някаква гама. В минорната гама в Ми например, третата нота е Сол. Сол е минорна трета, защото интервалът между първата нота Ми и Сол е три полутона. Петата нота в гамата е Си. Тя е идеална пета, защото интервалът между първата нота Ми и Си е седем полутона. Седмата нота е Ре. Тя е минорна седма, защото интервалът между първата нота Ми и Ре е десет полутона.

Минорният септакорд е един минорен акорд с добавената минорна седма.

Примери на гами с минорни септакорди

Следното са примери на къде минорният септакорд се получава в често срещани седемтонални гами.

Примери на връзките между минорния септакорд и други акорди от четири ноти

Ако втората нота на минорния септакорд се премести с един полутон нагоре, ще се получи един доминантен септакорд (т.е., ако минорната трета се замени с мажорна трета).

Ако втората нота и четвъртата нота на минорния септакорд се преместят с по един полутон нагоре, ще се получи един мажорен септакорд (т.е., ако минорната трета се замени с мажорна трета и минорната седма се замени с мажорна седма).

Ако третата нота на минорния септакорд се премести с един полутон надолу, ще се получи един полупонижен септакорд (т.е., ако идеалната пета се замени с понижена пета).

Ако третата нота и четвъртата нота на минорния септакорд се преместят с по един полутон надолу, ще се получи един понижен септакорд (т.е., ако идеалната пета се замени с понижена пета и минорната седма се замени с понижена седма).

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.