Orinj Слухов възбудител

Orinj версия 7.0.0

Слуховият възбудител в Orinj въвежда хармоници във високите честоти в сигнала. Входният сигнал в слуховия възбудител първо се изпраща през един високочестотен филтър за да се отделят високите честоти. Тези високи честоти след това се изпращат през един дисторшън, тъй като един дисторшън въвежда хармоници. Полученият сигнал тогава се събира с оригиналния сигнал.

Един пример на слуховия възбудител в Orinj

Следното музикално парче съдържа две повторения на едно кратко соло на акустична китара. Първото повторение е както е записано, без слуховия възбудител. Второто повторение използва един слухов възбудител, при който на честотите над 600 Hz е сложен дисторшън с меко окастряне над -35 dB. Това е един тежък слухов възбудител, който може бе не е практичен, но е доловим за този пример.

Щракни за да изсвириш този пример с един слухов възбудител.

Свири примера със слуховия възбудител

Работа със слуховия възбудител в Orinj

Слуховият възбудител в Orinj може да се добави към писти, спомагателни канали и главния канал в многипостовата сесия и вълни в изгледа за единични вълни.

 • За да добавиш ефекта към една писта в сесията, първо щракни на пистата за да я избереш. Щракни на Ефект (Effect), Динамика (Dynamics) и след това на Orinj Слухов възбудител (Orinj Aural Exciter) в менюто.
 • За да добавиш ефекта към един спомагателен канал в сесията, щракни на Писта (Track), след това на Групи / Спомагателни канали (Groups / Aux Channels) и след това на Контроли за спомагателните канали (Aux Channel Controls) в менюто. В прозореца за контролите за спомагателните канали, щракни на бутона Добави (Add).
 • За да добавиш ефекта към главния канал в сесията, щракни на Писта (Track) и след това на Главен канал (Master Channel) в менюто. В прозореца за главния канал, щракни на бутона Добави (Add).
 • За да добавиш ефекта към една вълна в изгледа за единични вълни, щракни на Ефект (Effect), Динамика (Dynamics) и след това на Orinj Слухов възбудител (Orinj Aural Exciter) в менюто.

Ще видиш следния прозорец.

Прозорец за слуховия възбудител в Orinj

Когато този прозорец се покаже, слуховият възбудител в Orinj вече е добавен. Настрой параметрите на слуховия възбудител в прозореца и щракни на Затвори (Close). Параметрите на слуховия възбудител са описани по-долу.

Параметри на слуховия възбудител в Orinj

Виж Orinj Ефекти за описание на контролите Заглавие (Title), Писта (Track), Предопределени настройки (Presets) и Подмини (Bypass). Останалите контроли на слуховия възбудител в Orinj са описани тук.

 • Честота на високочестотния филтър (High pass filter frequency): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш честотата на високочестотния филтър. Дисторшънът в слуховия възбудител ще се приложи към честотите над тази честота. Честотите под тази честота ще останат непроменени. Честотата е в херцове (Hz) и може да е между 20 Hz и 20000 Hz.
 • Вид на дисторшъна (Distortion type): Използвай тази контрола за да определиш вида на дисторшъна – твърдо отрязване (hard clip), меко отрязване (soft clip), без отрязване (no clip), топъл (warm) и по-топъл (warmer) (виж Дисторшън за допълнителна информация). Първите три вида дисторшън въвеждат най-вече нечетни хармоници в сигнала. "Топлият" дисторшън въвежда и нечетни, и четни хармоници. "По-топлият" дисторшън въвежда само четни хармоници, с изключение на първия нечетен хармоник.
 • Праг на дисторшъна (Distortion threshold): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш прага на дисторшъна, над който сигналът ще бъде променен. Прагът се измерва в децибели и може да е между -50 dB и 0 dB.
 • Изход (Output): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш изходата амплитуда на сигнала. Това е допълнителна амплитуда, която ще се даде на сигнала след дисторшъна. Изходната амплитуда е в децибели и може да е между -20 dB и 20 dB.

Виж Orinj Ефекти за още бележки за: къде можеш да използваш ефектите в Orinj, работа с кутии и плъзгачи, които променят един и същи параметър (като кутията и плъзгача за честотата), ефекти на моно и стерео вълни и работа с ефектите по време на свиренето. Виж Orinj Работа с ефектите за допълнителна информация за създаването, махането, променянето и преработването на ефекти.

Сух и мокър микс

Слуховият възбудител в Orinj поддържа промени в сухия и мокрия микс и можеш да променяш микса между оригиналния сигнал и променения сигнал. Виж Orinj Effects за още информация.

Добави нов коментар

Filtered HTML

 • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.