Orinj Режекторен филтър

Orinj версия 7.0.0

Режекторният филтър в Orinj спира една лента от честоти, но в същото време пропуска честотите под тази лента и честотите над тази лента без да ги променя. Виж Режекторен филтър за допълнителна информация за този вид ефект.

Пример на режекторния филтър в Orinj

Следният пример съдържа две повторения на едно парче на електрическа китара. Първото повторение е както е записано, без режекторния филтър. Второто повторение използва един режекторен филтър от втори разряд, с център 600 Hz и със ширина 400 Hz.

Щракни за да изсвириш този пример с един режекторен филтър.

Свири примера с режекторния филтър

Работа с режекторния филтър в Orinj

Режекторният филтър в Orinj може да бъде добавен към писти, спомагателни канали и главния канал в изгледа за многопистовата сесия и към вълни в изгледа за единични вълни.

 • За да добавиш ефекта към една писта в сесията, първо щракни на пистата за да я избереш. Щракни на Ефект (Effect), Филтри (Filtering) и след това на Orinj Режекторен филтър (Orinj Band Stop Filter) в менюто.
 • За да добавиш ефекта към един спомагателен канал в сесията, щракни на Писта (Track), след това на Групи / Спомагателни канали (Groups / Aux Channels) и след това на Контроли за спомагателните канали (Aux Channel Controls) в менюто. В прозореца за контролите за спомагателните канали, щракни на бутона Добави (Add).
 • За да добавиш ефекта към главния канал в сесията, щракни на Писта (Track) и след това на Главен канал (Master Channel) в менюто. В прозореца за главния канал, щракни на бутона Добави (Add).
 • За да добавиш ефекта към една вълна в изгледа за единични вълни, щракни на Ефект (Effect), Филтри (Filtering) и след това на Orinj Режекторен филтър (Orinj Band Stop Filter) в менюто.

Ще видиш следния прозорец.

Прозорец за режекторния филтър в Orinj

Когато този прозорец се появи, режекторният филтър в Orinj вече е добавен. Промени параметрите на режекторния филтър в прозореца и щракни на Затвори (Close). Параметрите са описани по-долу.

Параметри на режекторния филтър в Orinj

Виж Orinj Ефекти за обяснение на контролите Заглавие (Title), Писта (Track), Предопределени настройки (Presets) и Подминаване (Bypass). Останалите контроли на режекторния филтър в Orinj са описани тук:

 • Разряд (Order): Използвай тази кутия за да определиш разряда на филтъра. Това е един режекторен филтър на Батъруърт. При по-високи разряди, филтърът става по-прецизен и неговият амплитуден спектър преминава по-бързо от лентите, в които честотите се пропускат, към лентата, в която честотите се спират (наклоните на графиката ще станат по-стръмни и преходните ленти ще бъде по-тесни).
 • Честота (Frequency): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш средната честота на лентата на спиране на филтъра. Лентата на спиране е лентата от честотите, които се спират от филтъра. Честотата се измерва в Hz и може да е между 20 Hz и 22 kHz.
 • Ширина (Width): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш ширината на лентата на спиране на филтъра. Ширината се измерва в Hz и може да е между 20 Hz и 22 kHz.
 • Фактор Q (Q factor): Фактора за качеството на филтъра е отношението между средната честота на лентата на спиране (параметъра честота) към ширината на лентата на спиране (параметъра ширина) (виж Еквилайзер за още информация). Този фактор е по-голям при по-големи честоти или по-малки ширини.
 • Заключи Q (Lock Q): Ако избереш тази кутия, Q ще бъде постоянно, когато честотата или ширината на филтъра се промени. Ако промениш честотата, ширината ще се промени за да пази Q постоянно. Също така, ако промениш ширината, честотата ще се промени за да пази Q постоянно. Фактора за качеството Q се пази постоянно само ако максимумите и минимумите на честотата и ширината (20 Hz до 20 KHz) позволяват това.M
 • Графика на филтъра: Тази графика показва действителната еквилизация на филтъра.

Виж Orinj Ефекти за допълнителни бележки за: къде могат да се използват ефектите в Orinj, как да се използват кутии и плъзгачи, които влияят на един и същи параметър (като кутията и плъзгача за честотата), как се прилагат ефекти към моно и стерео вълни и как се използват ефекти по време на свиренето. Виж Orinj Работа с ефектите за допълнителна информация за създаването, промяната и махането на ефекти. Виж Режекторен филтър за още информация за режекторните филтри при работата с аудио сигнали.

Добави нов коментар

Filtered HTML

 • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.