Orinj Дисторшън

Orinj версия 6.0.0

Дисторшънът в Orinj имитира естествения дисторшън, като отрязва, компресира или декомпресира върховете на вълните в сигнала. Има доста начина да се произведе дисторшън в един сигнал (виж Дисторшън). Получава се винаги, когато формата на вълната в сигнала се промени, което може да се получи, когато върховете на вълната са отрязани или когато променяме амплитудата на сигнала много бързо, даже и ако самата вълна не се отрязва (един компресор с много кратки атака и отпускане може да произведе дисторшън).

Работа с дисторшъна в Orinj

Дисторшънът в Orinj може да бъде добавен към пистите, спомагателни канали и главния канал в изгледа за многопистовата сесия и към вълните в изгледа за единични вълни.

 • За да добавиш ефекта към една писта в сесията, първо щракни на пистата за да я избереш. Щракни на Ефект (Effect), Динамика (Dynamics) и след това на Orinj Дисторшън (Orinj Distortion) в менюто.
 • За да добавиш ефекта към един спомагателен канал в сесията, щракни на Писта (Track), след това на Групи / Спомагателни канали (Groups / Aux Channels) и след това на Контроли за спомагателните канали (Aux Channel Controls) в менюто. В прозореца за контролите за спомагателните канали, щракни на бутона Добави (Add).
 • За да добавиш ефекта към главния канал в сесията, щракни на Писта (Track) и след това на Главен канал (Master Channel) в менюто. В прозореца за главния канал, щракни на бутона Добави (Add).
 • За да добавиш ефекта към една вълна в изгледа за единични вълни, щракни на Ефект (Effect), Динамика (Dynamics) и след това на Orinj Дисторшън (Orinj Distortion) в менюто.

Ще видиш следния прозорец.

Прозорец за дисторшъна в Orinj

Когато прозореца се покаже, дисторшъна вече е добавен. Определи параметрите на ефекта в този прозорец и щракни на Close. Параметрите на дисторшъна са описани по-долу.

Параметри на дисторшъна в Orinj

Виж Orinj Ефекти за обяснение на контролите за заглавието (Title), пистата (Track), предопределените настройки (Presets), подминаването (Bypass) и заключването на каналите (Lock channels). Останалите контроли на дисторшъна в Orinj са следните:

 • Вид (Type): Използвай тази контрола за да избереш вида на дисторшъна. Има пет вида дисторшън (рязко отрязване (hard clip), меко отрязване (soft clip), без отрязване (no clip), топъл (warm) и по-топъл (warmer)). Математическите операции, които се използват за тези пет дисторшъна, са описани в темата Дисторшън. Едно рязко отрязване просто отрязва вълната там, където тя надвишава прага на дисторшъна. Мекото отрязване първо леко потиска (закръглява) вълната и след това я отрязва. Дисторшъна без отрязване потиска върховете на вълните, но не ги отрязва. Тези три вида дисторшън създават предимно нечетни хармоници в сигнала. "Мекият" дистошън увеличава върховете на вълните и създава и четни, и нечетни хармоници. "По-мекият дисторшън" също увеличава върховете на вълните, но създава само четни хармоници, с изключение на първия нечетен хармоник.
 • Праг (Threshold): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш прага на сигнала, над който върховете на вълните ще бъдат отрязани, потиснати, или увеличени. Прагът се измерва в децибели (от най-голямата възможна амплитуда) и може да е между -50 dB и 0 dB.
 • Изход (Output): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш изходната амплитуда на сигнала. Това е амплитудата, която ще бъде приложена към сигнала, след като този сигнал е отрязан или компресиран. Изходната амплитуда се измерва в децибели и може да е между -20 dB и 20 dB.

Виж Orinj Ефекти за допълнителни бележки за: къде можеш да използваш ефектите в Orinj, как да използваш кутии и плъзгачи, които влияят на един и същи параметър (като кутията и плъзгача за прага), как ефектите работят при моно и стерео вълни и как да използваш ефекти по време на свиренето. Виж Orinj Работа с ефектите за допълнителна информация за как да създаваш, променяш, местиш и махаш ефекти. Виж Дисторшън за допълнителна информация за дисторшъна при работата с аудио сигнали.

Сух и мокър микс

Дисторшънът в Orinj позволява промени в сухия и мокрия микс. Тоест, можеш да променяш микса между оригиналния сигнал и дисторшъна. Виж Orinj Ефекти за допълнителна информация. Сухият и мокрият микс на Дисторшна в Orinj са важни. По начало, и двата са 100%, което означава, че сигналът с дисторшъна е смесен с оригиналния сигнал. Самият дисторшън няма да се чува силно. Трябва да намалиш сухия микс на този ефект за да чуеш един добър дисторшън.

Добави нов коментар

Filtered HTML

 • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.