Orinj Ограничител

Orinj версия 7.0.0

Ограничителят в Orinj е един компресор. Автоматично променя амплитудата на входния сигнал и смекчава промените в амплитудата. Разликата между един стандартен компресор и ограничителя е, че ограничителят използва високи отношения на компресирането и бързи атаки и отпускания. Ограничителят предпазва аналоговите системи от претоварване, а цифровите системи от отрязване на сигналите от максимума при тези системи. Компресорите са обяснени в темата Orinj Компресор.

Пример на ограничителя в Orinj

Следното парче съдържа четири барабанни лупинга. Първата половина на парчето не използва ограничител. Втората половина на парчето използва един ограничител с праг -5 dB, компресиране 10:1, атака равна на 1 ms и отпускане равно на 10 ms. Ограничителят гледа 1 ms напред. Допълнителна амплитуда от 4 dB е добавена към парчето след ограничителя. В първата половина на парчето, без ограничителя, касата и барабанчето са прекалено силни. Заради това, звъна на барабанчето се губи. Във втората половина на парчето, звъна на барабанчето може да се чуе.

Щракни за да изсвириш този пример с ограничителя.

Свири примера с ограничителя

Работа с ограничителя в Orinj

Ограничителят в Orinj може да бъде добавен към писти, спомагателни канали и главния канал в изгледа за многопистовата сесия и към вълните в изгледа за единични вълни.

 • За да добавиш ефекта към една писта в сесията, първо щракни на пистата за да я избереш. Щракни на Ефект (Effect), Динамика (Dynamics) и след това на Orinj Ограничител (Orinj Limiter) в менюто.
 • За да добавиш ефекта към един спомагателен канал в сесията, щракни на Писта (Track), след това на Групи / Спомагателни канали (Groups / Aux Channels) и след това на Контроли за спомагателните канали (Aux Channel Controls) в менюто. В прозореца за контролите за спомагателните канали, щракни на бутона Добави (Add).
 • За да добавиш ефекта към главния канал в сесията, щракни на Писта (Track) и след това на Главен канал (Master Channel) в менюто. В прозореца за главния канал, щракни на бутона Добави (Add).
 • За да добавиш ефекта към една вълна в изгледа за единични вълни, щракни на Ефект (Effect), Динамика (Dynamics) и след това на Orinj Ограничител (Orinj Limiter) в менюто.

Ще видиш следния прозорец.

Прозорец за ограничителя в Orinj

Когато този прозорец се покаже, ограничителят вече е добавен. Промени параметрите на ограничителя в прозореца и щракни на Close. Тези параметри са описани по-долу.

Параметри на ограничителя в Orinj

Виж Orinj Ефекти за бележки за контролите заглавие (Title), писта (Track), предопределени настройки (Presets) и пренебрегване (Bypass). Следното са останалите контроли на ограничителя в Orinj.

 • Отношение (Ratio): Използвай този плъзгач за да определиш отношението на компресиране на ограничителя. Това е отношението, с което разликата между амплитудата на сигнала и прага се променя. Отношението на ограничителя е високо, между 10:1 и 20:1. Един ограничител, който има отношение равно на или по-високо от 20:1 се нарича "твърд" ограничител или "тухлена стена".
 • Праг (Threshold): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш прага на ограничителя. Прага на ограничителя се измерва в децибели и е висок, между -5 dB и 0 dB, където 0 dB е максималната амплитуда, която цифровия сигнал може да носи при неговата пробна резолюция.
 • Атака (Attack): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш атаката на ограничителя. Атаката е времето, което отнема на ограничителя да промени амплитудата на сигнала, така че отношението на компресиране да се промени от 1:1 до желаното отношение на компресиране. Атаката на ограничителя е кратка. Измерва се в милисекунди (ms) и може да е между 0 ms и 20 ms.
 • Отпускане (Release): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш отпускането на ограничителя. Отпускането е времето, което отнема на ограничителя за да промени амплитудата на сигнала, така че отношението на компресиране да се промени от желаното отношение на компресора обратно на 1:1. Отпускането също е кратко. Измерва се в милисекунди и може да е между 0 ms и 500 ms.
 • Напред (Forward): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш колко напред във времето гледа ограничителят, когато променя амплитудата на сигнала. При стойността 5 ms например, ограничителят ще започне да променя амплитудата на сигнала 5 ms преди този сигнал да стигне прага на компресиране. Този параметър гледа напред за да позволи бързи амплитудни промени в самото начало на върховете на сигнала, но без кратка атака, защото кратките атаки могат да променят вълната на сигнала и да произведат дисторшън. Ако атаката на ограничителя също е 5 ms, тогава той ще стигне до желаното отношение на компресиране точно тогава, когато сигнала стигне до определения праг на компресиране. Времето, което ограничителят гледа напред, се измерва в милисекунди и може да е между 0 ms и 10 ms.

Виж Orinj Ефекти за още бележки за: къде ефектите в Orinj могат да се използват, използването на кутии и плъзгачи, които влияят на един и същи параметър (като кутията и плъзгача за атаката на ограничителя), прилагането на ефекти върху моно и стерео вълни и използването на ефекти по време на свиренето. Виж Orinj Работа с ефектите за допълнителна информация за как да създаваш, променяш, местиш и махаш ефекти. Виж Компресор / декомпресор (на динамиката) за допълнителна информация за компресорите при работа с аудио сигнали.

Добави нов коментар

Filtered HTML

 • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.