Orinj Фазов осцилоскоп

Orinj версия 7.0.0

Фазовият осцилоскоп в Orinj Phase показва разликите между амплитудното, честотното и фазовото съдържание на левия и десния канал в сигнала. Използва структурата на ефектите в Orinj и работи подобно на всички останали ефекти DSP, но само показва информация за звуковия сигнал, а не променя този сигнал.

Един фазов осцилоскоп е една графика на стойностите на десния сигнал срещу стойностите на левия сигнал. В един сигнал, в който левия и десния канал носят една и съща информация, фазовият осцилоскоп ще изрисува една линия, която е в средата между осите за левия и десния канал. Когато амплитудата на левия канал или на десния канал стане по-голяма, тази линия ще клони съответно към лявата или дясната ос. Когато честотното и фазовото съдържание на един от каналите се различава от честотното или фазовото съдържание на другия канал, фазовият осцилоскоп ще произведе по-сложни графики.

Работа с фазовия осцилоскоп в Orinj

Фазовият осцилоскоп в Orinj може да бъде добавен към писти, спомагателни канали и главния канал в изгледа за многопистовата сесия и към вълните в изгледа за единични вълни.

  • За да добавиш ефекта към една писта в сесията, първо щракни на пистата за да я избереш. Щракни на Ефект (Effect), Други (Other) и след това на Orinj Фазов осцилоскоп (Orinj Phase Oscilloscope) в менюто.
  • За да добавиш ефекта към един спомагателен канал в сесията, щракни на Писта (Track), след това на Групи / Спомагателни канали (Groups / Aux Channels) и след това на Контроли за спомагателните канали (Aux Channel Controls) в менюто. В прозореца за контролите за спомагателните канали, щракни на бутона Добави (Add).
  • За да добавиш ефекта към главния канал в сесията, щракни на Писта (Track) и след това на Главен канал (Master Channel) в менюто. В прозореца за главния канал, щракни на бутона Добави (Add).
  • За да добавиш ефекта към една вълна в изгледа за единични вълни, щракни на Ефект (Effect), Други (Other) и след това на Orinj Фазов осцилоскоп (Orinj Phase Oscilloscope) в менюто.

Ще видиш следния прозорец.

Прозорец за фазовия осцилоскоп в Orinj

Когато този прозорец се покаже, фазовият осцилоскоп в Orinj вече е добавен.

Забележи, че фазовият осцилоскоп в Orinj работи по време на свиренето, но не според прецизното време на свиренето. В структурата на ефектите в Orinj, ефектите преработват и подготвят звуковите данни преди тези данни да са изпратени към изходното звуково устройство. Фазовият осцилоскоп също изчислява информация за това, което трябва да се изрисува, преди съответните звукови данни да са изпратени за свирене. След това той се опитва да покаже тази информация по времето на съответното свирене. Структурата на ефектите в Orinj обаче не позволява на ефектите в Orinj достъп до времето на свиренето. Фазовият осцилоскоп в Orinj може да покаже звукови данни по-ранно от съответното свирене и може от време на време да чака за данни. При смяната на каналите с командата Ефект Канал (Effect Channel) например може да има забавяне докато фазовият осцилоскоп превключи към търсения канал.

Тъй като осцилоскопът е създаден да сравнява левия и десния канал, той е безсмислен при моно вълните. Звукът моно се превръща в стерео преди свиренето, но звукът в двата канала е един и същи. Фазовият осцилоскоп просто ще покаже една права вертикална линия.

Параметри на фазовия осцилоскоп в Orinj

Фазовият осцилоскоп в Orinj няма параметри. Просто показва една графика на звуковите данни по времето на свиренето.

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.