Orinj Прост компресор

Orinj версия 7.0.0

Простият компресор в Orinj променя амплитудата на входния сигнал и за да смекчи резките промени в амплитудата, и, обикновено, за да сближи тихите и гръмките части на сигнала. Така, това е един стандартен компресор / декомпресор. Едно обяснение на това, как компресорите работят, е представено в темата за компресора в Orinj. Простият компресор в Orinj се различава от компресора в Orinj в това, че простият компресор има само един праг и не позволява компресирането / декомпресирането на отделни честотни ленти.

Пример на простия компресор в Orinj

Следното музикално парче съдържа едно соло на акустична китара. Двата канала на записа са различни. Левият канал съдържа китарното соло, както е записано, без компресор. Десният канал използва един доста тежък компресор: прагът на компресора е -25 dB (солото обикновено скача до -5 dB и средата му е около -15 dB); атаката на компресора е 1 ms, отпускането е 400 ms; това е един компресор, който гледа върховете на звука и гледа с 1 ms напред; допълнителната амплитуда, която компенсира за компресирането е 10 dB.

Щракни за да чуеш този пример с един прост компресор.

Свири примера с простия компресор

Работа с простия компресор в Orinj

Простият компресор в Orinj може да бъде приложен към писти, спомагателни канали и главния канал в изгледа за многопистовата сесия и към вълните в изгледа за единични вълни.

 • За да добавиш ефекта към една писта в сесията, първо щракни на пистата за да я избереш. Щракни на Ефект (Effect), Динамика (Dynamics) и след това на Orinj Прост компресор (Orinj Simple Compressor) в менюто.
 • За да добавиш ефекта към един спомагателен канал в сесията, щракни на Писта (Track), след това на Групи / Спомагателни канали (Groups / Aux Channels) и след това на Контроли за спомагателните канали (Aux Channel Controls) в менюто. В прозореца за контролите за спомагателните канали, щракни на бутона Добави (Add).
 • За да добавиш ефекта към главния канал в сесията, щракни на Писта (Track) и след това на Главен канал (Master Channel) в менюто. В прозореца за главния канал, щракни на бутона Добави (Add).
 • За да добавиш ефекта към една вълна в изгледа за единични вълни, щракни на Ефект (Effect), Динамика (Dynamics) и след това на Orinj Прост компресор (Orinj Simple Compressor) в менюто.

Ще видиш следния прозорец.

Прозорец за простия компресор в Orinj

Когато прозорецът се покаже, компресорът вече е добавен. Промени параметрите на компресора в прозореца и щракни на Close. Параметрите на простият компресор в Orinj Simple Compressor са описани по-долу.

Параметри на простия компресор в Orinj

Виж Orinj Ефекти за обяснение на контролите за заглавието (Title), пистата (Track), предопределените настройки (Presets) и подминаването (Bypass). Останалите контроли на простия компресор в Orinj са следните.

 • Паралелен (Parallel): Използвай тази кутия за да направиш този компресор паралелен. Един паралелен компресор добавя входния сигнал към изходния си сигнал. Това намалява компресирането, но запазва някои от характеристиките на сигналите с висока амплитуда, които са компресирани.
 • Отношение (Ratio): Използвай този плъзгач за да определиш отношението на компресиране / декомпресиране. Това е отношението, според което разликата между амплитудата на сигнала и прага ще бъде променена. Отношението може да бъде между 10:1 (максимално компресиране) и 1:10 (максимално декомпресиране). При отношението 5:1 например, разликата между амплитудата на входния сигнал и прага на компресирането ще бъде компресирана (разделена) с 5, ако амплитудата на сигнала надвишава прага.
 • Праг (Threshold): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш прага на компресора. Прага на компресора се измерва в децибели и може да бъде между -50 dB и 0 dB, където 0 dB е максималната амплитуда, която цифровият сигнал може да носи, като се вземе вредвид неговата пробна резолюция.
 • Атака (Attack): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш атаката на простия компресор. Атаката е времето, което отнема на компресора да промени амплитудата на сигнала, така че отношението на компресиране на сигнала да се промени от 1:1 (без компресиране или декомпресиране) до желаното отношение на компресиране или декомпресиране. Атаката на простият компресор се измерва в милисекунди (ms) и може да бъде между 0 ms и 200 ms.
 • Отпускане (Release): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш отпускането на простия компресор. Отпускането е времето, което отнема на компресора да промени амплитудата на сигнала, така че отношението на компресиране да се промени от желаното отношение на компресиране обратно до 1:1. Отпускането се измерва в милисекунди и може да бъде между 0 ms и 2000 ms.
 • Изход (Output): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш изходната амплитуда на сигнала. Това е амплитудата, която ще бъде добавена към сигнала, след като този сигнал е променен от компресора. Амплитудата се измерва в децибели и може да бъде между -20 dB и 20 dB.
 • Напред (Forward): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш колко напред във времето гледа компресорът, когато променя амплитудата на сигнала. При стойността 5 ms например, компресорът ще започне да променя амплитудата на сигнала 5 ms преди този сигнал да стигне прага на компресиране. Този параметър гледа напред за да позволи бързи амплитудни промени в самото начало на върховете на сигнала, но без кратка атака, защото кратките атаки могат да променят вълната на сигнала и да произведат дисторшън. Ако атаката на компресора също е 5 ms, тогава той ще стигне до желаното отношение на компресиране точно тогава, когато сигнала стигне до определения праг на компресиране. Времето, което компресорът гледа напред, се измерва в милисекунди и може да е между 0 ms и 10 ms
 • Връх / Средно аритметично (Peak / Moving average): Използвай тези бутони за да избереш дали компресорът трябва да следи върховете на амплитудната обвивка или средното аритметично на стойностите на амплитудната обвивка за някакъв интервал от време (виж по-долу за дължината на интервала). Средното аритметично на стойностите ще направи преходите между амплитудите и между съответните реакции на компресора по-плавни.
 • Средно (Average): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш дължината на интервала, в който компресорът ще изчисли и ще следи средното аритметично на стойностите на амплитудната обвивка. Интервалът за средното аритметично се измерва в ms и може да е между 0 ms и 100 ms.

Виж Orinj Ефекти за още информация за: къде можеш да използваш ефекти в Orinj, как да използваш кутии и плъзгачи, които влияят на един и същи параметър (като кутията и плъзгача за атаката на компресора), как ефектите се прилагат към моно и стерео вълни и как да използваш ефекти по време на свиренето. Виж Orinj Работа с ефектите за допълнителна информация за как да създаваш, променяш, местиш и махаш ефекти. Виж Компресор / декомпресор (на динамиката) за още информация за компресорите при работата с аудио.

Добави нов коментар

Filtered HTML

 • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.