Orinj Прост еквилайзер

Orinj версия 7.0.0

Простият еквилайзер в Orinj е един еквилайзер. Променя амплитудите на три честоти ленти в сигнала. Самите честотни ленти също могат да бъдат променени.

Този еквилайзер е подобен на параметричния еквилайзер в Orinj, но е по-прост, защото винаги има само три честоти ленти. Този прост еквилйзер бе създаден за да позволява промени в амплитудите на "ниските", "средните" и "високите" честоти.

Пример на простия еквилайзер в Orinj

Следното музикално парче съдържа две повторения на един риф на електрическа китара. Първото повторение е както е записано, без еквилизация. Второто повторение използва простия еквилайзер в Orinj. Еквилайзерът намалява амплитудата на честотите под 300 Hz с -3 dB и увеличава амплитудите на честотите над 2500 Hz с 3 dB.

Щракни за да изсвириш този пример с един еквилайзер.

Свири примера с простия еквилайзер

Работа с простия евкилайзер в Orinj

Простият еквилайзер в Orinj може да се добавя към пистите, спомагателните канали и главния канал в многопистовата сесия и към вълните в изгледа за единични вълни.

 • За да добавиш ефекта към пистите в сесията, първо щракни на една писта за да я избереш. Щракни на Ефект (Effect), Еквилизация (Equalization) и след това на Orinj Прост еквилайзер (Orinj Simple Equalizer) в менюто.
 • За да добавиш ефекта към един спомагателен канал в сесията, щракни на Писта (Track), след това на Групи / Спомагателни канали (Groups / Aux Channels) и след това на Контроли за спомагателните канали (Aux Channel Controls) в менюто. В прозореца с контролите за спомагателните канали, щракни на бутона Добави (Add).
 • За да добавиш ефекта към главния канал в сесията, щракни на Писта (Track) и след това на Главен канал (Master Channel) в менюто. В прозореца за главния канал, щракни на бутона Добави (Add).
 • За да добавиш ефекта към една вълна в изгледа за единични вълни, щракни на Ефект (Effect), Еквилизация (Equalization) и след това на Orinj Прост еквилайзер (Orinj Simple Equalizer) в менюто.

Ще видиш следния прозорец.

Прозорец за Простия еквилайзер в Orinj

Когато този прозорец се покаже, Простият еквилайзер в Orinj вече е добавен. Промени параметрите на еквилайзера и щракни на Затвори (Close). Параметрите на ефекта са описани по-долу.

Параметри на Простия еквилайзер в Orinj

Виж Orinj Ефекти за описание на контролите Заглавие (Title), Писта (Track), Предопределени настройки (Presets) и Подминаване (Bypass). Останалите параметри на Простия еквилайзер са описани тук:

 • Графика на еквилизацията: Тази графика показва действителната еквилизация.
 • Честотни ленти: Използвай тези контроли – двете кутии и двата плъзгача под графиката за еквилизацията – за да определиш честотните ленти на еквилайзера. Горната кутия и плъзгач показват къде спира първата лента ("ниските") и къде започва втората лента ("средите"). Долната кутия и плъзгач показват къде спира втората лента ("средите") и започва третата лента ("високите"). Двете граници на честотните интервали се измерват в Hz. По-долната граница може да е между 200 Hz и 400 Hz. По-горната граница може да е между 600 Hz и 6000 Hz.
 • Амплитуди: Използвай тези контроли – трите кутии и трите плъзгача вдясно на графиката за еквилизаццията – за да определиш амплитудите, които ще се приложат към всяка от честотните ленти на еквилайзера. Амплитудата се измерва в децибели и може да е между -20 dB и 20 dB.

Виж Orinj Ефекти за допълнителни бележки за: къде можеш да използваш ефекти в Orinj, работата с кутии и плъзгачи, които влияят на един и същи параметър (като кутиите и плъзгачите за амплитудите), прилагането на ефекти върху моно и стерео сигнали и използването на ефектите по време на свиренето. Виж Orinj Работа с ефектите за допълнителна информация за създаването, промяната, местенето и махането на ефекти. Виж Еквилайзер за допълнителна информация за еквилайзерите в работата с аудио.

Добави нов коментар

Filtered HTML

 • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.