Orinj Спектрален монитор

Orinj версия 7.0.0

Спектралният монитор (или спектрален анализатор) в Orinj е инструмент, който показва амплитудите на честотите в своя входен сигнал (амплитудния спектър на сигнала) в една точка във времето. Използва структурата на ефектите в Orinj и работи подобно на всички останали DSP ефекти, но само показва информация за звуковия сигнал, а не го променя.

Работа със спектралния монитор в Orinj

Спектралният монитор в Orinj може да бъде добавен към писти, спомагателни канали и главния канал в изгледа за многопистовата сесия и към вълните в изгледа за единични вълни.

  • За да добавиш ефекта към една писта в сесията, първо щракни на пистата за да я избереш. Щракни на Ефект (Effect), Други (Other) и след това на Orinj Спектрален монитор (Orinj Spectrum Monitor) в менюто.
  • За да добавиш ефекта към един спомагателен канал в сесията, щракни на Писта (Track), след това на Групи / Спомагателни канали (Groups / Aux Channels) и след това на Контроли за спомагателните канали (Aux Channel Controls) в менюто. В прозореца за контролите за спомагателните канали, щракни на бутона Добави (Add).
  • За да добавиш ефекта към главния канал в сесията, щракни на Писта (Track) и след това на Главен канал (Master Channel) в менюто. В прозореца за главния канал, щракни на бутона Добави (Add).
  • За да добавиш ефекта към една вълна в изгледа за единични вълни, щракни на Ефект (Effect), Други (Other) и след това на Orinj Спектрален монитор (Orinj Spectrum Monitor) в менюто.

Ще видиш следния прозорец.

Прозорец за спектралния монитор в Orinj

Когато този прозорец се покаже, спектралния монитор в Orinj вече е добавен.

Хоризонталната ос на спектралния монитор е честотния диапазон, който се променя в зависимост от пробната честота (по-голямата пробна честота позволява по-големи честотни диапазони, до половината от пробната честота, според теоремата за дискретизацията). Тъй като човешкото ухо възприема честотите експоненциално (т.е., една нота в една октава има честота, която е два пъти честотата на същата нота в по-долната октава), честотните ленти на спектралния монитор разделят честотния диапазон експоненциално. Вертикалната ос е амплитудата на честотните ленти. Амплитудният диапазон използва децибели и е между -60 dB (долу) и 0 dB (горе), където 0 dB е максималната амплитуда позволена от пробната резолюция на сигнала.

Забележи, че спектралния монитор в Orinj работи по време на свиренето, но не според точното време на свиренето. В структурата на ефектите в Orinj, ефектите преработват и подготвят звуковите данни преди тези данни да се изпратят към изходното звуково устройство. Спектралният монитор също изчислява информация за това, което трябва да се изрисува, преди звуковите данни да са изпратени за свирене. След това той се опитва да покаже тази информация по времето на съответното свирене. Структурата на ефектите в Orinj обаче не позволява на ефектите в Orinj достъп то прецизното време на свиренето. Спектралния монитор в Orinj може да покаже звукови данни преди съответното им изсвирване и може от време на време да чака за данни.

Параметри на спектралния монитор в Orinj

Спектралният монитор в Orinj няма параметри. Просто показва една графика за звуковите данни по време на свиренето.

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.