Orinj Вибрато и тремоло

Orinj версия 7.0.0

Ефектът Orinj Вибрато и тремоло комбинира два ефекта – едно вибрато и едно тремоло. Вибратото произвежда периодични промени в амплитудата на сигнала. Тремолото произвежда периодични промени в тоналността на сигнала. Двата ефекта могат да се използват заедно или пък всеки от ефектите може да се използва отделно.

Пример на вибратото и тремолото в Orinj

Следното музикално парче съдържа три повторения на един мотив на акустична китара. Първото повторение е както е записано, без вибрато или тремоло. Второто повторение използва вибрато с максимална промяна в тоналността равна на 1.025 (приблизително 43 цента) и честота на колебанието равна на 5 Hz в двата канала. Третото повторение използва тремоло с максимална промяна в амплитудата от 3 dB и честота на колебанието равна на 5 Hz в двата канала.

Щракни за да изсвириш този пример с вибрато и тремоло.

Свири примера с вибрато и тремоло

Работа с вибратото и тремолото в Orinj

Вибратото и тремолото могат да бъдат приложени към писти, спомагателни канали и главния канал в изгледа за многопистовата сесия и към вълните в изгледа за единични вълни.

 • За да добавиш ефекта към една писта в сесията, първо щракни на пистата за да я избереш. Щракни на Ефект (Effect), Други (Other) и след това на Orinj Вибрато / Тремоло (Orinj Vibrato / Tremolo) в менюто.
 • За да добавиш ефекта към един спомагателен канал в сесията, щракни на Писта (Track), след това на Групи / Спомагателни канали (Groups / Aux Channels) и след това на Контроли за спомагателните канали (Aux Channel Controls) в менюто. В прозореца за контролите за спомагателните канали, щракни на бутона Добави (Add).
 • За да добавиш ефекта към главния канал в сесията, щракни на Писта (Track) и след това на Главен канал (Master Channel) в менюто. В прозореца за главния канал, щракни на бутона Добави (Add).
 • За да добавиш ефекта към една вълна в изгледа за единични вълни, щракни на Ефект (Effect), Други (Other) и след това на Orinj Вибрато / Тремоло (Orinj Vibrato / Tremolo) в менюто.

Ще видиш следния прозорец.

Прозорец за вибратото и тремолото в Orinj

Когато този прозорец се покаже, ефектът за вибратото и тремолото в Orinj е добавен. Промени параметрите на вибратото и тремолото в прозореца и щракни на Close. Параметрите на този ефект са описани по-долу.

Параметри за вибратото и тремолото в Orinj

Виж Orinj Ефекти за обяснение за това как контролите за заглавието (Title), пистата (Track), предопределени настройки (Presets), пропускане (Bypass), и заключване на каналите (Lock channels) работят. Останалите контроли за вибратото и тремолото в Orinj са описани тук:

 • Амплитуда на вибратото в левия канал (Vibrato left channel gain): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш максималната амплитуда на вибратото в левия канал. Амплитудата е в децибели и може да е между 0 dB и 10 dB. Ако максималната амплитуда например е 3 dB, амплитудата в левия канал ще се колебае между -3 dB и 3 dB. Ако максималната амплитуда е 0 dB, в левия канал няма да има вибрато.
 • Амплитуда на вибратото в десния канал (Vibrato right channel gain): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш максималната амплитуда на вибратото в десния канал.
 • Честота на вибратото в левия канал (Vibrato left channel frequency): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш честотата, с която амплитудата на вибратото в левия канал се колебае. Честотата е в херцове и може да е между 0 Hz и 20 Hz. Ако например максималната амплитуда на вибратото в левия канал е 3 dB и честотата на вибратото в левия канал е 5 Hz, тогава амплитудата на вибратото ще минава между -3 dB и 3 dB пет пъти в една секунда. Ако честотата е 0 Hz, в левия канал няма да има вибрато.
 • Честота на вибратото в десния канал (Vibrato right channel frequency): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш честотата на нискочестотното трептене (LFO) на амплитудата на вибратото в левия канал.
 • Тоналност на тремолото в левия канал (Tremolo left channel pitch): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш максималната промяна в тоналността при тремолото в левия канал. Максималната тоналност е скаларна величина между 1 и 1.05. Да предположим, че максималната тоналност е 1.05 и входния сигнал е честотата 440 Hz. Изходният сигнал ще се променя между 440 / 1.05 = 419 Hz и 440 * 1.05 = 462 Hz. Забележи, че един полутон нагоре или надолу (в една равномерна гама) е промяна в тоналността от приблизително 1.059 и така, максималната промяна в тоналността, която е позволена при тремолото е малко под един полутон. Ако максималната тоналност е 1, в левия канал няма да има тремоло.
 • Тоналност на тремолото в десния канал (Tremolo right channel pitch): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш максималната промяна на тоналността при тремолото в десния канал.
 • Честота на тремолото в левия канал (Tremolo left channel frequency): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш честотата, с която тоналността се променя при тремолото в левия канал. Честотата е в херцове и може да е между 0 Hz и 20 Hz. Да предположим, че максималната промяна на тоналността е 1.05 и честотата е 3 Hz. Тогава тоналността при тремолото ще се променя между -1.05 и 1.05 три пъти в една секунда. Ако честотата е 0 Hz, в левия канал няма да има тремоло.
 • Честота на тремолото в десния канал (Tremolo right channel frequency): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш честотата на колебанията на тоналността при тремолото в десния канал.

Виж Orinj Ефекти за допълнителни бележки за: къде можеш да използваш ефектите в Orinj, как кутиите и плъзгачите, които влияят на един и същи параметър, работят (като кутията и плъзгача за забавянето в левия канал), как ефектите се прилагат върху моно и стерео вълни и как да се използват ефектите по време на свиренето. Виж Orinj Работа с ефектите за допълнителна информация за как да създаваш, променяш, местиш и махаш ефекти.

Добави нов коментар

Filtered HTML

 • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.