Orinj Работа с нотите и контролите в MIDI

Orinj версия 7.0.0

Едно събитие в MIDI е едно парче информация в един файл MIDI или поредица MIDI. Това парче информация казва на устройството MIDI да направи нещо в някакво определено време. Едно събитие в MIDI може например да каже на устройството MIDI да изсвири една определена нота в някакво определено време. Едно друго събитие в MIDI може да каже на устройството MIDI да промени една от своите контроли, като например амплитудата, в някакво определено време. Виж Събитие в MIDI за допълнителна информация.

Всички събития в MIDI имат подобна структура. Те съдържат две парчета информация: 1) времето, в което нещо трябва да стане; 2) описание на това, което трябва да стане. Въпреки че всички събития са подобни, Orinj прави разлика между два различни вида събития в MIDI – ноти и контроли. В изгледа за MIDI в Orinj, нотите са показани в пистата за MIDI (виж Orinj Изглед за MIDI). Съществуват два вида събития за нотите. Едно показва кога една нота трябва да започне да свири, а другото показва кога една нота трябва да спре да свири. Едно трето събитие прилага вибрато към нотата. Контролите в MIDI, от друга страна, са показани в панела за контролите в MIDI над пистата за MIDI.

MIDI е доста обхватен и Orinj не поддържа всички контроли в MIDI. Orinj поддържа няколко вида контроли – амплитуда, панорама (две контроли в MIDI), инструменти, натиск (т.е., вибрато), транспониране, ритъм, темпо и тоналност.

Добави нота

За да добавиш една нота, щракни на Събитие (Event) и след това на Добави Нота (Add Note) в менюто в Orinj или щракни на курсора на мишката за рисуване (Бутон за курсора за рисуване) в лентата за курсорите най-отдолу в Orinj. След това щракни на екрана там, където искаш да добавиш нотата.

И в двата случая, ще видиш следния прозорец.

Прозорец за нотата в MIDI

Определи следното в прозореца.

 • Вида на нотата. Това може да е събитие, което започва да свири една нота, събитие, което спира една нота или събитие, което определя, че нотата трябва да се свири с някакво вибрато.
 • Пистата, към която нотата трябва да бъде добавена. Един файл MIDI може да съдържа една или повече писти и тези писти могат да се свирят едновременно или отделно. Orinj не поддържа файлове MIDI, пистите в които не се свирят едновременно. По принцип, можеш да използваш пистите просто за да организираш твоя файл.
 • Канала, към който нотата трябва да бъде изпратена. Orinj поддържа стандартните 16 канала в MIDI, които позволяват полифонията в MIDI (т.е., свиренето на повече от една нота в едно и също време). Забележи, че канал 9 (ако броим от 0) е канал за перкусия.
 • Времето или пулса, в което нотата трябва да бъде изсвирена (от началото на файла). Времето и пулса определят едно и също нещо и ако промениш един от тези параметри, другият ще се промени съответно. В поредиците MIDI, един пулс е една определен период от време. Забележи, че в протокола MIDI, едно събитие в MIDIноси броя на пулсовете, които трябва да минат от предишното събитие, преди текущото събитие да се използва. В Orinj обаче, стойностите показани в прозореца по-горе са времето и пулсовете от началото на поредицата MIDI.
 • Инструмента в MIDI. Не можеш да промениш инструмента в MIDI в прозореца. Инструментът, който се свири от една нота, е определен от някакво събитие в MIDI, което е в същия канал и е преди нотата. Ако искаш да промениш инструмента, трябва да използваш панела с контролите за MIDI.
 • Нотата.
 • Октавата на нотата (достъпните октави са тези, които са показани в пианото вляво на пистата за MIDI).
 • Скоростта на нотата. За повечето устройства MIDI, това е амплитудата на нотата, ако нотата започва да свири или скоростта, с която нотата затихва, ако нотата спира да свири. Други устройства MIDI могат да интерпретират скоростта различно или пък могат да я пренебрегнат.

Ако започнеш с един празен файл и добавиш една единствена нота в него, най-вероятно няма да чуеш нотата по време на свиренето. Тъй като нотата ще е последното събитие в поредицата MIDI, свиренето ще спре в момента, в който започва (устройствата MIDI ще стигнат до едно съобщение за край на пистата, което обикновено спира свиренето на всички ноти). За да си сигурен, че последната нота в твоя файл MIDI ще се изсвирят, добави едно събитие за спиране на нотата там, където искаш нотата да спре да свири.

Ако в текущия файл MIDI няма събития за инструменти, прозорецът няма да покаже инструмента, който ще изсвири нотата. Хубаво е да използваш панела с контролите за MIDI за да добавиш един инструмент във файла MIDI преди нотата. Иначе нотата може да бъде изсвирена с различен инструмент всеки път когато изсвириш файла. Ако няма инструменти, инструментът, който ще изсвири нотата, ще е зависи от инструментът, който е последният в определения канал, даже и ако е от някакъв файл MIDI, който е бил свирен преди.

Ако добавиш две ноти или две други събития по едно и също време, не се знае коя ще бъде изсвирена първа. Ако например добавиш една нота на 1 секунда и след това добавиш един инструмент на 1 секунда, нотата може да бъде изсвирена преди инструмента, което означава, че нотата ще бъде изсвирена с предишния инструмент. По принцип, събитията, които са добавени във файла MIDI първи, ще бъдат изсвирени първи, но ако искаш да си сигурен, че нотата следва инструмента, просто премести инструмента по-рано с, да кажем, 1 пулс.

Промени една нота

За да промениш една нота, или щракни два пъти върху нея в пистата за MIDI или щракни на нотата за да я избереш или щракни на Събитие и след това на Настройки на Нотата в менюто в Orinj. Ако направиш това, ще видиш същия прозорец, който е показан по-горе. Използвай прозореца за да промениш настройките на нотата и щракни на OK, когато си готов. Нотата, която е избрана в пистата за MIDI, ще е по-светла.

Премести една нота

За да преместиш една нота, следвай стъпките по-горе за промяната на нотата и промени времето, в което нотата трябва да се изсвири (за да преместиш нотата във времето, наляво или надясно на екрана) или за да промениш самата нота (за да преместиш нотата нагоре или надолу на екрана). Или пък щракни на курсора за местене (Бутон за курсора за местене) в лентата с курсорите най-отдолу в Orinj и след това щракни на нотата и я завлечи.

Махни една нота

За да махнеш една нота, щракни на нотата за да я избереш и след това щракни на Събитие и след това на Махни Нотата в менюто в Orinj. Избраната нота е тази, която е по-светла.

Добави една контрола

Една контрола в MIDI е контролиращо събитие, което не е нота или вибрато: амплитуда, панорама, инструмент, т.н. Всички MIDI контроли, с които Orinj може да работи, са показани в панела с контролите за MIDI най-отгоре в Orinj.

Първо, реши каква контрола искаш да добавиш. Ако например искаш да добавиш една контрола за амплитудата, промени панела с контролите за MIDI за да показва амплитудни контроли – щракни на панела вляво на панела с контролите за MIDI докато стигнеш до вида контроли, който искаш.

За да добавиш една контрола, щракни на Събитие (Event) и след това на Добави Контрола (Add Control) в менюто на Orinj или щракни на курсора за рисуване (Бутон за курсора за рисуване) в лентата за курсорите най-отдолу в Orinj и след това щракни на панела с контролите за MIDI там, където искаш да добавиш контролата.

Ще видиш един прозорец, който ще ти позволи да определиш настройките на контролата. Какъв прозорец ще видиш зависи от това, каква контрола добавяш. Следното е прозореца, който то позволява да добавиш един инструмент.

Прозорец за смяна на програмата в MIDI

Определи параметрите на контролата в прозореца и щракни на OK, когато си готов.

Определи настройките на контролата

За да промениш една контрола, щракни върху нея два пъти или щракни веднъж за да я избереш и след това щракни на Събитие и след това на Настройки на Контролата в менюто в Orinj. Ще видиш един прозорец, който ти позволява да промениш настройките на контролата. Щракни на OK, когато си готов.

Махни една контрола

За да махнеш една контрола, щракни върху нея за да я избереш. След това щракни на Събитие и след това на Махни Контролата в менюто в Orinj.

Премести една контрола

За да преместиш една контрола, следвай стъпките по-горе за променяне на настройките на контролата и промени времето на контролата. Или пък щракни на курсора за местене (Бутон за курсора за местене) в лентата за курсорите най-отдолу в Orinj и след това щракни на контролата и я завлечи.

Винаги е хубаво да оставиш някои контроли в началото на файла – амплитуда, панорама, т.н. Ако тези контроли не са там, нотите в началото на файла ще бъдат изсвирени с текущите амплитуда, панорама или инструмент на устройството MIDI, които може да са били определени преди, когато някои друг файл MIDI е изсвирен.

Добави нов коментар

Filtered HTML

 • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.