Orinj Формати за аудио

Orinj версия 4.0.0

Файлове уейв при записа и свиренето

Съществуват доста видове файлове уейв (файлове с удължението ".wav"), всеки от които има свой собствен код на компресирането.

Orinj може да работи с:

  • Файлове уейв Microsoft PCM (некомпресирани) (файлове уейв с код на компресиране 1), в които данните са запазени с 8 битови неотрицателни цели числа, 16 битови цели числа (със знак; положителни, отрицателни или нула) или 24 битови цели числа (със знак).
  • Файлове уейв Microsoft IEEE десетична запетая (файлове уейв с код на компресиране 3) и данни записани с 32 битови стойности с десетична запетая.

Забележи, че и двата вида файлове съдържат некомпресирани цифрови проби от данните за аудио. И в двата вида файлове, стойностите на аналоговия звуков сигнал се вземат (вземат се проби) на равни интервали и амплитудите на този сигнал във всеки от интервалите се записват с числа, които използват един и същи формат. Така, по принцип и двата вида файлове са файлове PCM според определението на PCM в този сайт.

  • Честотата, с която се вземат проби от сигнала (броя на пробите в единица време) е пробната честота. Колкото по-голяма е пробната честота, толкова по-прецизен е записът на сигнала.
  • Форматът, който се използва за да се запишат стойностите при всяка проба, е пробната резолюция. Обикновено, пробната резолюция се определя от броя на битовете в компютърния формат на записаните числа (например "16 бита"). С повече битове, записаните числа могат да бъдат по-големи. Колкото по-голяма е пробната резолюция, толкова по-голям е динамичния диапазон на записания сигнал.

Качеството на звука и динамичният диапазон са по-добри с по-големите пробни честоти и пробни резолюции, но това става за сметка на бързината на компютъра и пространството на твърдия диск.

Едно стандартно музикално CD например използва пробната честота 44.1KHz и пробната резолюция 16 бита. Тези обикновено са достатъчно добри за популярната музика и се справят добре при представянето на честотите и амплитудите, които повечето хора могат всъщност да чуят.

Типичните пробни честоти, които се използват сега, са 44.1 KHz и 96 KHz. Orinj може да запписва и свири и файлове с двата кода за компресиране по-горе също и при 8 KHz, 11 KHz, 16 KHz, 22 KHz, 32 KHz, 48 KHz, 55.1 KHz, 64 KHz, 66.2 KHz, 77.2 KHz, 80 KHz, 88.2 KHz и 99.2 KHz. Пробните резолюции показани по-горе – 8, 16, 24 и 32 бита – се поддържат при всички пробни честоти.

Пробните честоти и пробните резолюции, които всъщност могат да се използват в Orinj, зависят и от устройствата за аудио (т.е., звуковите карти) на компютъра. Някои звукови карти не поддържат по-високите пробни честоти и пробни резолюции.

Семпли уейв в изгледа за лупинги

Файловете уейв, които се използват в изгледа за лупинги в Orinj са PCM файлове уейв (код за компресиране 1), записани със 16 битови данни със знак и с 44.1 KHz.

Други файлове уейв

Orinj може също така да отваря и други файлове уейв, като например AIF, AU, A-law и U-law файлове. Orinj ще превърне тези файлове във файлове уейв с PCM и ще използва тези нови файлове уейв с PCM вместо оригиналните файлове. Оригиналните файлове ще останат непроменени.

По принцип, файловете уейв се използват от доста време и в момента съществуват доста на брой формати за тези файлове. Форматите уейв обикновено се различават в две основни неща: как и къде се пазят данните за аудио и какви други данни са позволени във файла. Някои файлове например са компресирани (обикновено със загуба в качеството на аудиото). Някои файлове съдържат и други данни, като например името на автора, заглавието на файла и собственика на авторските права. Винаги е възможно да се попадне на файл уейв, който Orinj не може да разпознае.

Файлове MIDI

Файловете MIDI (файлове с удължението ".mid"), вместо да съдържат данни за аудио проби, съдържат самите ноти, инструменти и контроли. Подобно на файловете уейв, файловете MIDI следват стандартен формат. Въпреки че стандарта MIDI определя нотите и инструментите, той не казва как те трябва да звучат на различните устройства. Това е оставено за производителите на тези устройства. Това означава, че един и същи файл MIDI може да звучи различно на две различни звукови карти.

Orinj е създаден така, че всеки файл MIDI може да бъде изсвирен, ако звуковата карта на компютъра може да се справи с файла. При създаването и работата с файлове обаче, Orinj третира файла като файл MIDI с формат 1. Това означава, че файлът може да има няколко писти, но всички писти ще се считат като част от една и съща поредица MIDI и ще бъдат изсвирени заедно. Orinj не поддържа целия стандарт General MIDI (виж Стандарт General MIDI 1 и Стандарт General MIDI 2). Orinj поддържа инструментите, включително и тези за перкусия, а и някои от контролите (сила и панорама на звука, транспониране, натиск на канала и клавиша) в стандарта General MIDI 1.

Файлове DLS

Файловете Downloadable Sounds (DLS) се използват от синтезаторите MIDI. Тези файлове съдържат семпли уейв и указания за синтезаторите MIDI, които казват кое парче уейв трябва да се свири, когато синтезаторът трябва да изсвири една определена нота на един определен инструмент и как това парче трябва да се изсвири.

Orinj не е синтезатор, в смисъл такъв, че не използва данни уейв за да свири файлове MIDI в реално време. Вместо това, Orinj използва синтезаторите на операционната системата за да свири файлове MIDI и просто препраща съобщенията MIDI към тези синтезатори. С версия 4.0.0 обаче, Orinj включва функционалност за превръщането на файлове MIDI във файлове уейв (не в реално време). Orinj използва файлове DLS за да направи това.

Функционалността в Orinj, която превръща файловете MIDI във файлове уейв, все още е един експеримент. Orinj не поддържа всички указания, които се съдържат във файловете DLS, при синтезирането на звука. Например, Orinj използва информацията за амплитудните обвивки във файловете DLS (например колко бързо амплитудата на една нота трябва да се увеличи и да затихне), но Orinj не използва информацията за нискочестотното трептене във файловете DLS (например какви трябва да бъдат малките промени в тоналността на нотата във времето).

Orinj все още не поддържа файловете SoundFont. Целта на файловете SoundFont е същата, като на файловете DLS. Форматът на файловете SoundFont е подобен на формата на файловете DLS, но не е същия.

Други файлове

Файловете за сесиите и лупингите в Orinj са специфични за Orinj и не са с общоприет формат.

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.