Orinj Подскачащо ехо

Orinj версия 7.0.0

Подскачащото ехо в Orinj е едно ехо в пълния смисъл на думата – сигналът е повторен няколко пъти с все по-ниска амплитуда. Това обаче не е едно просто ехо. Различава се от простото ехо в Orinj. В простото ехо в Orinj, времето между всеки две съседни повторения е едно и също (има постоянно забавяне) и отношението между амплитудите на всеки две съседни повторения е едно и също (има постоянно затихване). Забавянията при подскачащото ехо в Orinj не са непременно едни и същи. Могат да се променят при всяко от повторенията. Така, подскачащото ехо в Orinj е ехо с помитане на забавянето.

Един практичен пример за този вид ехо е една подскачаща топка. Когато топката се пусне, ще започне да подскача все по-бързо и по-бързо в течението на времето, тъй като всеки следващ подскок ще бъде с по-малка и по-малка височина. В този пример, забавянията между всеки две последователни подскока ще станат по-малки и по-малки. Тъй като подскоците на топката ще станат и по-тихи, можем да кажем, че това е едно естествено ехо с все по-малко забавяне.

Забавянията в подскачащото ехо в Orinj не са напълно случайни. Ако бяха, щяхме да имаме просто една сбирка от прости дилеи, параметрите на които са независими един от друг, което е една многоизходна линия на забавяне. Забавянията при повторенията в подскачащото ехо в Orinj не са независими едно от друго. Има някаква връзка. В нашия практичен пример с подскачащата топка, забавянията могат да намаляват или с една и съща стойност, или с едно и също отношение.

Пример на подскачащото ехо в Orinj

Следното музикално парче съдържа две повторения на едно кратко соло на акустична китара. Първото повторение е както е записано. Второто повторение използва подскачащото ехо в Orinj. Ехото имитира класическия ефект на нещо, което ни "подминава ": повторенията на сигнала стават по-близки в началото, но след това се раздалечават: забавянето при повторенията намалява от 600 ms до 0 ms при първите четири повторения и след това се увеличава обратно до 600 ms в следващите четири повторения. Най-много осем повторения са позволени и затихването при всяко повторение е 70%.

Щракни за да чуеш този пример с подскачащото ехо.

Свири примера с подскачащото ехо

Работа с подскачащото ехо в Orinj

Подскачащото ехо може да бъде приложен към пистите, спомагателни канали и главния канал в изгледа за многопистовата сесия и към вълните в изгледа за единични вълни.

 • За да добавиш ефекта към една писта в сесията, първо щракни на пистата за да я избереш. Щракни на Ефект (Effect), Дилей (Delay) и след това на Orinj Подскачащо ехо (Orinj Bouncing Echo) в менюто.
 • За да добавиш ефекта към един спомагателен канал в сесията, щракни на Писта (Track), след това на Групи / Спомагателни канали (Groups / Aux Channels) и след това на Контроли за спомагателните канали (Aux Channel Controls) в менюто. В прозореца за контролите за спомагателните канали, щракни на бутона Добави (Add).
 • За да добавиш ефекта към главния канал в сесията, щракни на Писта (Track) и след това на Главен канал (Master Channel) в менюто. В прозореца за главния канал, щракни на бутона Добави (Add).
 • За да добавиш ефекта към една вълна в изгледа за единични вълни, щракни на Ефект (Effect), Дилей (Delay) и след това на Orinj Подскачащо ехо (Orinj Bouncing Echo) в менюто.

Ще видиш следния прозорец с два панела.

Прозорец за подскачащото ехо в Orinj – панела за забавянето

Прозорец за подскачащото ехо в Orinj – панела за затихването

Когато този прозорец се покаже, подскачащото ехо в Orinj е добавено. Определи параметрите на подскачащото ехо в прозореца и щракни на Close. Тези параметри са описани по-долу.

Параметри в подскачащото ехо в Orinj

Виж Orinj Ефекти за обяснение на контролите заглавие (Title), писта (Track), предопределени настройки (Presets) и подмини (Bypass). Останалите контроли на подскачащото ехо в Orinj са описани тук:

 • Графика на забавянето: Тази графика показва забавянето за всяко от повторенията. В графиката в прозореца по-горе например, забавянето намалява между оригиналния сигнал и 15-тото повторения от 500 милисекунди (ms) до нула милисекунди. Първите 15 повторения тогава се един пример на ехо, което наподобява една подскачаща топка. Повторенията идват все по-бързо и по-бързо. Можеш да използваш графиката за да добавяш точки и да местиш точки нагоре и надолу и наляво и надясно. За да добавиш една точка, щракни където и да е върху графиката, там, където искаш точката да се появи. За да преместиш една точка, щракни на точката и я издърпай. Всички точки в графиката са показани като малки жълти квадрати, с изключение на избраната точка. Избраната точка е в бяло. Избраната точка може да бъде преместена или махната с останалите контроли в прозореца. (Забележи, че ако всички точки в тази графика са на едно и също ниво вертикално и линиите между тях са хоризонтални, тогава забавянията между повторенията са едни и същи и ехото е едно стандартно ехо).
 • Повторения: Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш при кое повторение избраната точка трябва да бъде поставена. Избраната точка е тази, която е в бяло в горната графика. Всяка точка може да бъде поставена при всяко от повторенията от 1 до 49. Двете крайни точки (първата и последната) не могат да бъдат местени наляво или надясно. В прозореца по-горе например, избраната точка е първата и тази точка не може да бъде местена. Тя трябва да остане при повторение 0. Така, контролите за повторенията не са позволени. Ако щракнеш на една друга точка за да я избереш (например точката при повторение 15 по-горе), тези контроли ще бъдат позволени. Когато променяш тези контроли, избраната точка в горната графика ще бъде преместена наляво или надясно.
 • Забавяне (Delay): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш забавянето на избраната точка в горната графика. Както по-горе, избраната точка е показана в бяло. Когато тези контроли се променят, избраната точка ще бъде преместена нагоре или надолу за да покаже съответно по-голямо или по-малко затихване. Забавянето при всяко от повторенията от 0 до 50 може да бъде променено когато тази съответната точка е избрана. Забавянето за всяка определена точка е разликата във времето между повторението при тази точка и предишното повторение. (При повторение 0, описваме забавянето на оригиналния сигнал, което няма смисъл на практика. Въпреки че оригиналният сигнал няма забавяне обаче, точката при оригиналния сигнал – при повторение 0 – определя забавянията между тази точка и следващата точка в графиката. В прозореца по-горе например, фактът, че забавянето при повторение 0 е 500 ms, определя линията между това забавяне и забавянето при повторение 15 и следователно определя забавянията за всяко от повторенията между оригиналния сигнал и повторение 15.) Забавянето се измерва в милисекунди и може да е между 0 ms и 1000 ms (1 секунда).
 • Махни (Remove): Използвай този бутон за да махнеш избраната точка в горната графика. Първата и последната точка на ехото не могат да бъдат махнати. Избраната точка е тази, показана в бяло. Когато тази точка се махне, нищо друго в ехото няма да се промени. Една нова линия ще бъде показана в горната графика между точките вляво и вдясно на махнатата точка.
 • Махни всички (Remove All): Използвай този бутон за да махнеш всички точки в горната графика, с изключение на двете крайни точки.
 • Максимум повторения (Max repetitions): Използвай тази контрола за да определиш максималния брой на повторенията в ехото. Въпреки че, ако има някакво затихване, повторенията на ехото са с намаляваща амплитуда и, тъй като Ornj работи с файлове wave с PCM данни, накрая ще бъдат с амплитуда равна на нула, може да спреш ехото рано с тази контрола. Максималният брой на повторенията може да е между 1 и 50.
 • Графика на затихването: Тази графика показва импулсния спектър на ехото. С други думи, това е едно просто графично представяне на повторенията на ехото. В пример по-горе, долната графика показва 15 повторения с все по-малка амплитуда и с все по-малко разстояние между тях (с по-малко забавяне). Тази графика е там, за да покаже ехото и не може да се използва за да се промени ехото.
 • Затихване (Decay): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш затихването в ехото. Затихването в подскачащото ехо е постоянно, подобно на затихването в простото ехо в Orinj. Отношението между амплитудата на първото повторение и амплитудата на оригиналния сигнал и отношенията на амплитудата на всяко друго повторение и на амплитудата на предишното повторение са едни и същи и са показани в тези контроли. Затихването се измерва в проценти и е между 0% (пълно затихване, амплитудата на повторенията е нула) и 100% (няма затихване, всяко повторение е със същата амплитуда както оригиналния сигнал).

Виж Orinj Ефекти за допълнителни бележки за: къде ефектите в Orinj могат да се използват, как да се използват кутии и плъзгачи, които контролират един и същи параметър, как ефектите се прилагат върху моно и стерео вълни и как да се използват ефекти по време на свиренето. Виж Orinj Работа с ефектите за допълнителна информация за как да създаваш, променяш, местиш и махаш ефекти. Виж Дилей за още информация за различните видове ефекти дилей при работата с аудио сигнали.

Сух и мокър микс

Подскачащото ехо в Orinj позволява промени в сухия и мокрия микс. Тоест, можеш да променяш микса между оригиналния сигнал и ехото. Виж Orinj Ефекти за допълнителна информация.

Добави нов коментар

Filtered HTML

 • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.