Orinj Конволюция

Orinj версия 7.0.0

Конволюцията в Orinj прилага импулсния спектър на една система – усилвател, ривърб или други – към сигнала и така променя сигнала, като че ли сигнала е минал през тази система.

Например, Orinj се инсталира с един примерен импулсен спектър, който е този на класическия усилвател с говорител за бас Ampeq 835. Прилагането на импулсния спектър на Ampeq към един сигнал симулира това, което ще стане със сигнала, ако беше пуснат през този усилвател. Това включва намаляването на амплитудата на някои от високите честоти, малко ривърб и така нататък.

Пример на конволюцията в Orinj

Следното парче съдържа две повторения на едно кратко китарно соло. Първото повторение е както е записано, без конволюцията. Второто повторение конволюира сигнала с кратния импулс на Ampeq 835, с допълнителна амплитуда от около -6 dB. (Забележи очакваното спадане на амплитудата на честотите над 4 kHz).

Щракни за да изсвириш този пример с конволюцията.

Свири примера с конволюцията

Работа с конволюцията в Orinj

Конволюцията може да бъде приложена към писти, спомагателни канали и главния канал в изгледа за многопистовата сесия и към вълните в изгледа за единични вълни.

 • За да добавиш ефекта към една писта в сесията, първо щракни на пистата за да я избереш. Щракни на Ефект (Effect), Филтри (Filtering) и след това на Orinj Конволюция (Orinj Convolution) в менюто.
 • За да добавиш ефекта към един спомагателен канал в сесията, щракни на Писта (Track), след това на Групи / Спомагателни канали (Groups / Aux Channels) и след това на Контроли за спомагателните канали (Aux Channel Controls) в менюто. В прозореца за контролите за спомагателните канали, щракни на бутона Добави (Add).
 • За да добавиш ефекта към главния канал в сесията, щракни на Писта (Track) и след това на Главен канал (Master Channel) в менюто. В прозореца за главния канал, щракни на бутона Добави (Add).
 • За да добавиш ефекта към една вълна в изгледа за единични вълни, щракни на Ефект (Effect), Филтри (Filtering) и след това на Orinj Конволюция (Orinj Convolution) в менюто.

Ще видиш следния прозорец.

Прозорец за конволюцията в Orinj

Когато този прозорец се покаже, ефектът Orinj Конволюция е добавен. Промени параметрите на конволюцията, които са описани по-долу, в прозореца и щракни на Затвори (Close).

Параметри за конволюцията в Orinj

Виж Orinj Ефекти за обяснение за това как контролите за заглавието (Title), пистата (Track), предопределени настройки (Presets), пропускане (Bypass), и заключване на каналите (Lock channels) работят. Останалите контроли за конволюцията в Orinj са описани тук:

 • Зареди (Load): Използвай този бутон за да заредиш един импулсен спектър. Конволюцията няма презаредени импулсни спектри и няма да има ефект докато не заредиш един импулсен спектър. Orinj се инсталира с два импулсни спектри – за комбинацията на усилвател и говорител за бас Ampeq 835, записан 12 инча от говорителя с микрофон, насочен към средата на говорителя. И двата файла са в папката "impulses" на инсталацията на Orinj. И двата файла съдържат един и същи импулсен спектър, но един е по-къс и не съдържа цялата опашка на импулсния спектър.
 • Амплитуда (Gain): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да дадеш допълнителна амплитуда на импулсния спектър. Импулсните спектри могат да добавят амплитуда към сигнала. Амплитудния спектър на Ampeq 835 например ще даде допълнителна амплитуда между 5 dB и 8 dB към един запис на китара в средния честотен диапазон, в зависимост от честотите в записа на китарата. Амплитудата се прилага към сигнала след конволюцията. Тези контроли за амплитудата са тук за да компенсират за тази амплитуда и сигнала да не бъде отрязан. Допълнителната амплитуда се измерва в децибели и може да е между -10 dB и 10 dB.
 • Навътре (Zoom In) и Навън (Zoom Out): Използвай тези бутони за да се фокусираш навътре или навън в графиката на импулсния спектър. Тези бутони не влияят на самата конволюция, а само променят графиката.

Конволюцията в Orinj не влияе на звука, ако няма зареден импулс.

Виж Orinj Ефекти за допълнителни бележки за: къде можеш да използваш ефектите в Orinj, как кутиите и плъзгачите, които влияят на един и същи параметър, работят (като кутията и плъзгача за забавянето в левия канал), как ефектите се прилагат върху моно и стерео вълни и как да се използват ефектите по време на свиренето. Виж Orinj Работа с ефектите за допълнителна информация за как да създаваш, променяш, местиш и махаш ефекти.

Формат на импулсния спектър

Конволюцията в Orinj използва импулсни спектри, запазени в стандартните файлове уейв.

Пробни честоти и пробни резолюции в импулсните спектри

Конволюцията в Orinj работи с импулсни спектри с всякакви пробни честоти или стандартни PCM пробни резолюции. Импулсният спектър обаче ще бъде преработен за да е с пробната честота и резолюция на сигнала, към който е приложен. Един импулсен спектър записан и изчислен например с 96 kHz и 24 бита – въпреки че сигурно е по-прецизен – ще бъде преработен на 44.1 kHz и 16 бита, ако самият сигнал е с 44.1 kHz и 16 bits.

Дължина на импулсния спектър

По-дългите импулсни спектри може по-добре да представят системата, която описват. Дългите импулсни спектри обаче изискват повече изчисления. Импулсните спектри с дължина над около 25 милисекунди трудно се изчисляват по време на свиренето и могат да причинят прекъсвания в свиренето. Тези импулсни спектри могат да се преработят преди свиренето с командата Ефект (Effect) Преработи (Process) на менюто. По-късите импулсни спектри могат да се изчислят от Orinj по време на свиренето.

Канали на импулсните спектри

Въпреки че това е рядко, конволюцията в Orinj може да работи с импулси спектри, които описват два различни канала (според формата на файловете уейв).

Импулсни спектри на различни системи

Някои системи за работа с аудио – усилватели, ако предположим, че няма дисторшън, микрофони, обикновено еквилайзери, ривърби – са линейни и не се променят с времето. Те могат лесно да бъдат описани с техните импулсни спектри. Конволюцията в Orinj е създадена за да работи с такива константни импулсни спектри.

(Други системи за работа с аудио – компресори, дисторшън – не променят сигнала линейно и варират с времето. Импулсните спектри на такива системи не са вероятни.)

Добави нов коментар

Filtered HTML

 • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.