Orinj Гами

Orinj версия 7.0.0

Scales (Гами) е един аплет, който показва музикални гами и акорди на различни инструменти. Сега е и част от Orinj.

Scales е най-полезен в изгледа за MIDI в Orinj. Ще ти помогне да избереш правилните ноти, когато създаваш писти с MIDI.

За да видиш Scales, щракни на Инструменти (Tools) и след това на Гами (Scales) в менюто на Orinj.

Достъпни инструменти

Scales показва гами и акорди на следните инструменти: китара (стандартна и други настройки), бас, мандолина (стандартни и други настройки) и пиано.

Достъпни гами

Има около 10 различни гами. Тъй като една гама има няколко ладове и всеки лад може да има различни имена, съществуват над 70 гами, които могат да се използват. Пентатоничните, хептатоничните и октатоничните гами (виж Бибоп гама) са включени (гами с 5, 7 и 8 ноти). Само често среща и ладове са включени (не всички ладове на византийската гама например са показани).

Виж Гама (индекс) за един приблизителен списък на гамите, които са включени.

Достъпни акорди

Използват се около 30 вида акорди, включително мажорни, минорни, увиснали, с повишена пета и други. Септакорди и акорди със шеста, девета, и тринадесета нота са включени.

Работа с гамите

Отвори Scales и щракни на раздела Гама (Scale). Ще видиш следния прозорец.

Раздел Гама в инструмента Гами

Избери тониката на гамата, вида на гамата (например испанска циганска), инструментът, на който тази гама ще бъде показана и прага на този инструмент.

Гамата ще бъде изрисувана вдясно. Имената и ладовете на гамата ще бъдат изредени в средата. Акордите, които са в тази гама, ще бъдат показани вляво, най-отдолу.

Щракни два пъти на един от тези акорди вляво, най-отдолу, за да видиш този акорд на инструмента. Щракни на бутона за свирене (Play) за да изсвириш гамата.

Работа с акордите

Отвори Scales и щракни на раздела Акорд (Chord). Ще видиш следния прозорец.

Раздел Акорд в инструмента Гами

Избери основната нота в акорда, вида на акорда (например 6/9), инструмента, на който този акорд ще бъде показан и прага на инструмента.

Акордът ще бъде изрисуван вдясно. Гамите, които съдържат този акорд, ще бъдат изредени вляво, най-отдолу.

Всички ноти в един акорд винаги се рисуват. С други думи, Scales не предлага, как пръстите трябва да се подредят, а оставя това на потребителя. Също така, акордите с тринадесета нота например използват повече ноти, отколкото една китара може да изсвири едновременно и някои от тези ноти ще се свирят от други инструменти в един ансамбъл, но тези ноти са показани така или иначе.

Щракни два пъти върху една от гамите вляво, най-отдолу за да я видиш на инструмента. Щракни на бутона за свирене (Play) за да изсвириш акорда.

Настройки

Раздел Настройки в инструмента Гами

Следното са настройките.

  • Покажи или скрий гамите с 8 ноти. Тъй като съществуват много гами с осем ноти, можеш да ги скриеш за да е по-лесно да намираш другите гами.
  • При показването на акорди в една пентатонична гама, покажи или сркий акордите, които не са в пентатоничната гама, но са в седемтоналната гама, която е база на пентатоничната гама (т.е., базата на минорната пентатонична гама е еолийската гама).
  • Избери рисуването на струнни инструменти - от дясно наляво или от ляво надясно. Грифа на инструмента по начало се рисува от дясно наляво (по-ниските ноти са вдясно и по-високите ноти са вляво). Това е като че ли гледаш как някой друг свири на инструмента. Можеш да смениш посоката на рисуване.
  • Избери дължината на нотите по време на свиренето.

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.