Orinj Панел с контролите за пистите в MIDI

Orinj версия 7.0.0

Една писта в един файл MIDI е една сбирка от събития в MIDI. Тези събития казват, че една нота трябва да се свири или да спре, че амплитудата трябва да се промени или пък нещо друго. Една писта MIDI е част от стандарта за формата на файловете MIDI.

Едно музикално парче може да бъде създадено и в една писта, и в няколко писти и ще звучи по един и същи начин и в двата случая. С няколко писти обаче организацията на файла MIDI може да е по-лесна. Можеш например да сложиш нотите, които свирят различни инструменти, в различни писти. (Съществуват събития в MIDI, които винаги трябва да са в първата писта във файла MIDI, тъй като винаги трябва да се вземат предвид преди другите събития – виж Мета съобщение Бележка за Авторски Права в MIDI.)

Панелът с контролите за пистите в изгледа за MIDI в Orinj ти позволява да добавяш и махаш писти от файла MIDI file. Следното е панела с контролите за пистите.

Файловете MIDI, които се създават с Orinj, по начало имат една единствена писта. Тази писта съдържа няколко събития, които определят началните настройки, като например амплитудата, панорамата и инструмента. Ако тези събития не са там в твоя файл, този файл ще звучи различно на различните компютри и даже и на същия компютър, ако е изсвирен след други файлове MIDI. Когато добавяш писти, ще бъдеш запитан да определиш тези настройки за всяка нова писта.

За да добавиш една писта, щракни на бутона Добави (Add) () най-отгоре в панела с контролите за пистите. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на Секвенсер (Sequencer), след това на Писта (Track) и след това на Добави (Add) в менюто в Orinj.) Ако направиш това, ще видиш следния прозорец.

Дай име на пистата, определи канала, към който събитията обикновено ще бъдат изпратени и избери началния инструмент, амплитуда и панорама.

За да махнеш една писта, щракни на бутона Изтрий (Delete) () в панела с контролите за пистите. (Можеш също така да щракнеш на Секвенсер (Sequencer) след това на Писта (Track) и след това на Изтрий (Delete) в менюто в Orinj.) Ако махнеш една писта, всички събития, които принадлежат на тази писта, също ще бъдат премахнати.

За да промениш заглавието на една писта MIDI, щракни на Секвенсер (Sequencer), след това на Писта (Track) и след това на Настройки (Properties) в менюто на Orinj. Ще видиш следния прозорец.

Вкарай новото заглавие и щракни на OK.

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.