Византийска гама

Византийската гама е седемтонална гама, която може да се построи със следните разстояния между нотите: ½, 1½, ½, 1, ½, 1½, ½.

Един пример на тази гама е Ми, Фа, Сол диез, Ла, Си, До, Ре диез. Този пример е показан по-долу в нотно писмо и в таблатура за китара.

Византийска гама в нотно писмо

Византийска гама в таблатура за китара

Византийската гама е петия лад на унгарската гама. Тя е също така фригийската гама на първичната седемтонална гама, но с повишена трета и седма нота (Сол диез и Ре диез в по-горния пример). Тази гама може също така да се получи от петия лад на хармоничната минорна гама ( испанската циганска гама), но с повишена седма нота (Ре диез в по-горния пример).

Ладове на византийската гама

Четвъртият лад на византийската гама има интервалите 1, ½, 1½, ½, ½, 1½, ½ и се нарича унгарски, египетски, цигански или двойно хармонично мажорен (Ла, Си, До, Ре диез, Ми, Фа, Сол диез в по-горния пример).

Тризвучия във византийската гама

Следното са често срещани акорди от три ноти във византийската гама.

Акорди от четири ноти във византийската гама

Следното са септакорди построени от нотите на византийската гама.

 • Върху първата нота: мажорен септакорд (например Emaj7, който се състои от Ми, Сол диез, Си, Ре диез) или мажорен септакорд с повишена пета (Emaj7#5 = Ми, Сол диез, До, Ре диез).
 • Върху втората нота: доминантен септакорд (F = Фа, Ла, До, Ре диез), мажорен септакорд (Fmaj7 = Фа, Ла, До, Ми), минорен септакорд (Fmin7 = Фа, Сол диез, До, Ре диез), полупонижен септакорд (минорен септакорд с понижена пета, Fm7b5 = Фа, Сол диез, Си, Ре диез), или минорен-мажорен септакорд (минорен септакорд с повишена седма, Fmmaj7 = Фа, Сол диез, До, Ми).
 • Върху третата нота: няма често срещани акорди.
 • Върху четвъртата нота: минорен-мажорен септакорд (Ammaj7 = Ла, До, Ми, Сол диез).
 • Върху петата нота: няма често срещани акорди.
 • Върху шестата нота: мажорен септакорд с повишена пета (Cmaj7#5 = До, Ми, Сол диез, Си).
 • Върху седмата нота: няма често срещани акорди.

Интервали във византийската гама

Византийската гама се състои от следните интервали.

 • Минорна втора, интервалът между Ми и Фа например е равен на един полутон.
 • Мажорна трета, интервалът между Ми и Сол диез например е равен на четири полутона.
 • Идеална четвърта, интервалът между Ми и Ла например е равен на пет полутона.
 • Идеална пета, интервалът между Ми и Си например е равен на седем полутона.
 • Минорна шеста, интервалът между Ми и До например е равен на осем полутона.
 • Мажорна седма, интервалът между Ми и Ре диез например е равен на единадесет полутона.

Виж също:
Гама, Гама (индекс)

Добави нов коментар

Filtered HTML

 • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.