Испанска циганска гама

Испанската циганска гама е седемтонална (хептатонична) гама, която може да се построи като се използват следните интервали между нотите: ½, 1½, ½, 1, ½, 1, 1.

Един пример на тази гама е Ми, Фа, Сол диез, Ла, Си, До, Ре. Този пример е показан по-долу в нотно писмо и в таблатура за китара.

Испанска циганска гама в нотно писмо

Испанска циганска гама в таблатура за китара

Испанската циганска гама е петия лад на хармоничната минорна гама, която използва интервалите 1, ½, 1, 1, ½, 1½, ½. Хармоничната минорна гама в примера по-горе е Ла, Си, До, Ре, Ми, Фа, Сол диез (самата тя е натуралната минорна гама, но с повишената седма нота Сол диез вместо Сол).

Един друг начин да се получи испанската циганска гама е да се вземе фригийската гама и да се повиши третата нота в тази гама. Един пример на фригийската гама е Ми, Фа, Сол, Ла, Си, До, Ре и с повишената трета нота тази гама става Ми, Фа, Сол диез, Ла, Си, До, Ре. Фригийската гама се използва често във фламенкото, където е нормално да се сменя между минорната и мажорната трета (Сол и Сол диез в примера тук) за да се позволи използването на мажорния акорд върху Ми (върху тониката). Затова и гамата носи името "испанска циганска гама".

Ладове на испанската циганска гама

Четвъртият лад на испанската циганска гама е хармоничната минорна гама. Хармоничната минорна гама в примера по-горе е Ла, Си, До, Ре, Ми, Фа, Сол диез.

Тризвучия в испанската циганска гама

Следните често срещани акорди от три ноти използват нотите на испанската циганска гама.

Акорди от четири ноти в испанската циганска гама

Следните често срещани септакорди използват нотите на испанската циганска гама.

 • Върху първата нота: доминантен септакорд (например E7, който се състои от Ми, Сол диез, Си, Ре) или повишен септакорд (доминантен септакорд с повишена пета, E7#5 = Ми, Сол диез, До, Ре).
 • Върху втората нота: мажорен септакорд (Fmaj7 = Фа, Ла, До, Ми), полупонижен септакорд (F*7 = Фа, Сол диез, Си, Ре) или минорен-мажорен септакорд (Fmmaj7 = Фа, Сол диез, До, Ми).
 • Върху третата нота: полупонижен септакорд (G#*7 = Сол диез, Си, Ре, Фа).
 • Върху четвъртата нота: минорен-мажорен септакорд (Ammaj7 = Ла, До, Ми, Сол диез).
 • Върху петата нота: полупонижени септакорди (минорен септакорд с понижена пета, Bm7b5 = Си, Ре, Фа, Ла или B*7 = Си, Ре, Фа, Сол диез).
 • Върху шестата нота: повишен мажорен септакорд (Cmaj7#5 = До, Ми, Сол диез, Си).
 • Върху седмата нота: минорен септакорд (Dmin7 = Ре, Фа, Ла, До), полупонижен септакорд (Dm7b5 = Ре, Фа, Сол диез, До) и понижен септакорд (D*7 = Ре, Фа, Сол диез, Си).

Интервали в испанската циганска гама

Испанската циганска гама се състои от следните интервали.

Виж също:
Гама, Гама (индекс)

Добави нов коментар

Filtered HTML

 • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.