Акорд 6/9

Един акорд 6/9 е един мажорен акорд или един минорен акорд с добавена шеста и добавена девета. И в двата случая, при мажорния акорд и при минорния акорд, шестата е мажорна шеста и деветата съответства на мажорната втора.

Акордът C6/9 се състои от нотите До, Ми, Сол, Ла и Ре. Нотите До, Ми и Сол оформят акорда До мажор и нотите Ла и Ре са съответно добавената шеста и добавената девета.

Акордът Cm6/9 се състои от нотите До, Ми бемол, Сол, Ла и Ре. Нотите До, Ми бемол и Ре оформят акорда До минор и нотите Ла и Ре са съответно добавената шеста и девета. (Добавената шеста Ла е шестата на Дорийската гама в До, в която акордът До минор е акорда на първата нота (тониката).

И мажорния, и минорния акорд 6/9 не изискват резолюция и могат да се използват за да заместят акордите на първата нота в гамата.

Примери на гами с акорди 6/9

Следното са примери на често срещани седемтонални гами с акорди 6/9.

Следното са примери на това, къде минорните акорди 6/9 се получават в седемтоналните гами.

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.