Orinj Компресор със странична връзка

Orinj версия 6.0.0

Компресорът със странична връзка в Orinj е един прост компресор, който променя амплитудата на един сигнал в зависимост от амплитудата на един друг сигнал. Един компресор със странична връзка може например да бъде приложен върху един бас и в зависимост от амплитудните промени в едни барабани, така че баса да пулсира заедно с барабаните. Компресорът със странична връзка ще проверява дали амплитудата на барабаните е над или под прага на компресора и ще променя амплитудата на баса. Обяснение на това, как компресорите работят, е дадено в темата Orinj Компресор и темата Компресор / декомпресор (на динамиката). Виж също Orinj Прост компресор, тъй като параметрите на компресора със странична връзка в Orinj са същите, като параметрите на простия компресор в Orinj.

Работа с компресора със странична връзка в Orinj

Компресорът със странична връзка в Orinj може да бъде добавен към писти, спомагателни канали и главния канал в изгледа за многопистовата сесия и към вълните в изгледа за единични вълни (въпреки че страничната връзка е полезна само там, където има повече от една писта).

  • За да добавиш ефекта към една писта в сесията, първо щракни на пистата за да я избереш. Щракни на Ефект (Effect), Динамика (Dynamics) и след това на Orinj Компресор със странична връзка (Orinj Side Chained Compressor) в менюто.
  • За да добавиш ефекта към един спомагателен канал в сесията, щракни на Писта (Track), след това на Групи / Спомагателни канали (Groups / Aux Channels) и след това на Контроли за спомагателните канали (Aux Channel Controls) в менюто. В прозореца за контролите за спомагателните канали, щракни на бутона Добави (Add).
  • За да добавиш ефекта към главния канал в сесията, щракни на Писта (Track) и след това на Главен канал (Master Channel) в менюто. В прозореца за главния канал, щракни на бутона Добави (Add).
  • За да добавиш ефекта към една вълна в изгледа за единични вълни, щракни на Ефект (Effect), Динамика (Dynamics) и след това на Orinj Компресор със странична връзка (Orinj Side Chained Compressor) в менюто.

Ще видиш следния прозорец.

Прозорец за компресора със странична връзка в Orinj

Когато прозорецът се покаже, компресорът вече е добавен. Промени параметрите на компресора в прозореца и щракни на Close. Параметрите на компресора със странична връзка в Orinj Simple Compressor са описани по-долу.

Когато един компресор със странична връзка се използва върху един спомагателен канал или върху главния канал, контролната писта е съшия спомагателен канал или главния канал. В тези случаи, компресорът със странична връзка не позволява една истинска странична връзка, защото сигналът, който се използва за да се изчислят промените в амплитудата, е същият, като сигналът, който се променя.

Параметри на компресора със странична връзка в Orinj

Виж Orinj Ефекти за бележки за контролите за заглавието (Title), пистата (Track), предопределените настройки (Presets) и подминаването (Bypass). Виж Orinj Прост компресор за обяснение на контролите за прага (Threshold), атаката (Attack), отпускането (Release), изхода (Output), напредването (Forward) и върха / средното аритметично (Peak / Average). Използвай кутията за контрола (Control) за да избереш контролиращата писта в компресора със странична връзка – пистата, чиято амплитуда ще се използва за да се промени амплитудата на входния сигнал.

Виж Orinj Ефекти за още информация за: къде можеш да използваш ефектите на Orinj, как да използваш кутии и плъзгачи, които влияят на един и същи параметър (като кутията и плъзгача за атаката на компресора), как ефектите се прилагат към моно и стерео вълни и как да използваш ефекти по време на свиренето. Виж Orinj Работа с ефектите за допълнителна информация за как да създаваш, променяш, местиш и махаш ефекти. Виж Компресор / декомпресор (на динамиката) за допълнителна информация за компресорите при работата с аудио.

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.