Прозорец на Блекмън и Нътол

Коефициентите на прозореца на Блекмън и Нътол се дават от формулата

$$a(k)=0.3635819-0.4891775 \, \cos(\frac{2\pi k}{N-1})$$ $$+0.1365995 \, \cos(\frac{4\pi k}{N-1})-0.0106411 \, \cos(\frac{6\pi k}{N-1})$$

където N е дължината на филтъра и k = 0, 1, …, N – 1.

Прозорецът на Блекмън и Харис е един обобщен косинусов прозорец (виж Прозорец на Хеминг).

Примерен прозорец на Блекмън и Нътол

Вземи един нискочестотен филтър с ограничен импулсен спектър (FIR) и с дължина N = 201. Следното е прозореца на Блекмън и Нътол.

Прозорец на Блекмън и Нътол

Ако пробната честота е 2000 Hz и преходната честота на филтъра е 40 Hz, тогава импулсният спектър на филтъра с правоъгълен прозорец (без прозорец) и с прозореца на Блекмън и Нътол е както следва.

Импулсен спектър на нискочестотен филтър със и без прозореца на Блекмън и Нътол

Амплитудният спектър на същия филтър е показан в следната графика.

Амплитуден спектър на нискочестотен филтър със и без прозореца на Блекмън и Нътол

Измерения за прозореца на Блекмън и Нътол

Следната графика сравнява дискретизираното преобразуване на Фурие на прозореца на Блекмън и Нътол и на правоъгълния прозорец.

Дискретизирано преобразуване на Фурие на прозореца на Блекмън и Нътол

Следното са измерения за прозореца на Блекмън и Нътол.

Кохерентна амплитуда 0.36
Еквивалентна лента на шума 1.98
Загуба при преработката -2.97 dB
Загуба на лоба -0.85 dB
Загуба при преработката в най-лошия случай -3.81 dB
Ниво на най-високия страничен лоб -98.3 dB
Спадане на страничните лобове -12.7 dB / октава, -42.2 dB / декада
Главният лоб е -3 dB 1.88 компонента
Главният лоб е -6 dB 2.62 компонента
Корелация при застъпването при застъпване от 50% 0.041
Амплитудна гладкост при застъпване от 50% 0.454
Корелация при застъпването при застъпване от 75% 0.469
Амплитудна гладкост при застъпване от 75% 1.000

Виж също:
Прозорец

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.