Спадане на страничните лобове

Спадането на страничните лобове на един прозорец е скоростта, с която амплитудата на страничните лобове на дискретизираното преобразуване на Фурие на прозореца намалява.

Начинът, по който спадането на страничните лобове на прозорците в този сайт е изчислено, е прост. Ако предположим, че дискретизираното преобразуване на Фурие на прозореца е настроено така, че върхът на главния лоб на преобразуването е 0 dB, спадането на страничните лобове е изчислено като отношението на върха на последния лоб (в децибели) към броя на октавите или декадите в преобразуването. Така, спадането на страничните лобове се измерва в децибели в една октава или децибели в една декада. Октавите или декадите на дискретизираното преобразуване на Фурие са изчислени с log2(N/2) или log10(N/2), където N е дължината на преобразуването.

Следното например е дискретизираното преобразуване на Фурие от 500 компонента на правоъгълния прозорец.

Преобразуване на Фурие на правоъгълния прозорец

Ако се приближим и изчислим преобразуването също така и в точки между компонентите на преобразуването, ще видим лобовете. Следната графика показва главния лоб и няколко от страничните лобове на преобразуването.

Преобразуване на Фурие на правоъгълния прозорец – с фокус около центъра

Последният компонент, който се вижда в първата графика по-горе, но е извън втората графика, има връх със стойност -53.9 dB. Спадането на страничните лобове на правоъгълния прозорец тогава е -53.9 / log2(250) = -6 dB / октава или -53.9 / log10(250) = -20 dB / декада.

Спадане на страничните лобове за често срещани прозорци

Следното е спадането на страничните лобове за често срещани прозорци (в dB за октава, dB за декада, с определенията на прозорците в този сайт).

Бартлет и Хан -12.7, -42.3
Блекмън
Точен Блекмън
Обобщен Блекмън
  α = 0.05
  α = 0.20
  α = 0.35
-21.6, -71.7
-10.0, -33.3

-20.9, -69.5
-22.1, -73.4
-21.2, -70.5

Блекмън и Харис -14.4, -48.0
Блекмън и Нътол -12.7, -42.2
Боумън -21.4, -71.0
Долф и Чебишев
  ω0 = 0.1
  ω0 = 0.2
  ω0 = 0.3
-7.1, -23.5
-7.1, -23.5
-7.1, -23.5
Плосък -12.1, -40.1
Гаус
  σ = 0.3
  σ = 0.5
  σ = 0.7
Приблизителен ограничен на Гаус
  σ = 0.3
  σ = 0.5
  σ = 0.7
Обобщен нормален
  α = 2
  α = 4
  α = 6
-10.5, -34.8
-7.5, -24.8
-6.7, -22.3

-18.4, -61.1
-16.3, -54.3
-16.1, -53.5

-7.5, -24.8
-13.2, -44.0
-30.8, -102.4

Хеминг -7.9, -26.1
Хан -20.7, -68.9
Хан и Поасон
  α = 0.3
  α = 0.5
  α = 0.7
-17.4, -57.7
-16.8, -55.9
-16.4, -54.6
Кайзер
  α = 0.5
  α = 1.0
  α = 5.0
-6.4, -21.2
-7.3, -24.2
-15.5, -51.6
Кайзер и Бесел -11.8, -39.3
Ланцош -11.5, -38.3
Нътол -23.4, -77.6
Парзън -7.0, -23.3
Клин на Планк
  ε = 0.2
  ε = 0.4
  ε = 0.5
-27.4, -90.9
-30.9, -102.6
-30.8, -102.3
Поасон
  α = 0.2
  α = 0.5
  α = 0.8
-6.1, -20.3
-6.3, -20.8
-6.4, -21.4
Степен на косинуса
  α = 1.0
  α = 2.0
  α = 3.0
-11.2, -37.1
-20.7, -68.9
-21.3, -70.6
Правоъгълен -6.0, -20.0
Синусоиден -11.2, -37.1
Триъгълен -11.4, -37.7
Тъки
  α = 0.3
  α = 0.5
  α = 0.7
-16.3, -54.3
-15.8, -52.6
-15.3, -50.9
Ултрасферичен (x0 = 1)
  μ = 2
  μ = 3
  μ = 4
-10.7, -35.4
-14.6, -48.6
-18.2, -60.5
Уелч -11.0, -36.5

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.