Загуба при преработката в най-лошия случай

Загубата при преработката в най-лошия случай при една система е сумата на загубата при преработката и загубата на лоба на системата.

Загубата на лоба е едно измерение на максималната загуба на мощност в системата, която се получава заради избора на честота на входа на системата. загубата на преработката измерва загубата на мощност в системата заради самата система. Сумата на двете е загубата при преработката в най-лошия случай (т.e., заради избора на система и заради избора на честота).

Да предположим например че използваме прозореца на Хан върху един сигнал преди спектрален анализ с дискретизираното преобразуване на Фурие. Еквивалентната лента на шума на прозореца на Хан е 1.5, което означава, че загубата при преработката е 10 log10 (1/1.5) = -1.761 dB. Загубата на лоба е -1.42 dB. Загубата при преработката в най-лошия случай тогава е -3.18 dB.

При изчисляването на загубата при преработката в най-лошия случай обикновено се правят грешки: 1) загубата при преработката и загубата на лоба трябва да се изразят в децибели, за да могат да бъдат събрани (ако и двете не са в децибели, трябва да се умножат); 2) загубата при преработката е измерение на мощност и трябва да използва изчислението за децибели на мощност, а не амплитуда; 3) загубата при преработката може се определи като отношението на кохерентната амплитуда върху еквивалентната лента на шума, но когато се публикуват числа за загубата при преработката в най-лошия случай, обикновено се приема, че кохерентната амплитуда е 1.

Загуба при преработката в най-лошия случай за често срещани прозорци

Следното са загубите при преработката в най-лошия случай за често срещани прозорци (в dB, с определенията на прозорците в този сайт).

Бартлет и Хан -3.15
Блекмън
Точен Блекмън
Обобщен Блекмън
  α = 0.05
  α = 0.20
  α = 0.35
-3.48
-3.44

-3.25
-3.59
-4.21

Блекмън и Харис -3.85
Блекмън и Нътол -3.81
Боумън -3.55
Долф и Чебишев
  ω0 = 0.1
  ω0 = 0.2
  ω0 = 0.3
-4.00
-4.94
-5.58
Плосък -5.78
Гаус
  σ = 0.3
  σ = 0.5
  σ = 0.7
Приблизителен ограничен на Гаус
  σ = 0.3
  σ = 0.5
  σ = 0.7
Обобщен нормален
  α = 2
  α = 4
  α = 6
-3.71
-3.04
-3.16

-3.71
-3.04
-3.01

-3.04
-3.24
-3.43

Хеминг -3.10
Хан -3.19
Хан и Поасон
  α = 0.3
  α = 0.5
  α = 0.7
-3.27
-3.33
-3.40
Кайзер
  α = 0.5
  α = 1.0
  α = 5.0
-3.41
-3.04
-3.49
Кайзер и Бесел -3.57
Ланцош -3.03
Нътол -3.87
Парзън -3.07
Клин на Планк
  ε = 0.2
  ε = 0.4
  ε = 0.5
-3.22
-3.15
-3.31
Поасон
  α = 0.2
  α = 0.5
  α = 0.8
-3.70
-3.45
-3.27
Степен на косинуса
  α = 1.0
  α = 2.0
  α = 3.0
-3.01
-3.19
-3.47
Правоъгълен -3.92
Синусоиден -3.01
Триъгълен -3.07
Тъки
  α = 0.3
  α = 0.5
  α = 0.7
-3.06
-3.11
-3.31
Ултрасферичен (x0 = 1)
  μ = 2
  μ = 3
  μ = 4
-3.02
-3.08
-3.26
Уелч -3.02

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.