Унгарска гама

Унгарската гама е седемтонална гама, която може да се построи като със следните разстояния между нотите: 1, ½, 1½, ½, ½, 1½, ½.

Използват се и имената египетска гама, арабска гама, двойно хармонична мажорна гама или циганска гама. Петият лад на тази гама (с интервали ½, 1½, ½, 1, ½, 1½, ½) е познат като византийската гама.

Един пример на унгарската гама е Ла, Си, До, Ре диез, Ми, Фа, Сол диез. Този пример е показан по-долу в традиционно нотно писмо и в таблатура за китара.

Унгарска гама в нотно писмо

Унгарска гама в таблатура за китара

Щракни върху бутона за да чуеш унгарската гама.

Изсвири унгарската гама

Византийският лад на този пример е Ми, Фа, Сол диез, Ла, Си, До, Ре диез. Тази гама е показана по-долу в традиционно нотно писмо и в таблатура за китара.

Византийска гама в нотно писмо

Византийска гама в таблатура за китара

Един от начините да се получи унгарската гама е да се вземе натуралната минорна гама и да се повишат четвъртата и седмата нота на тази гама. Натуралната минорна гама в Ла например е Ла, Си, До, Ре, Ми, Фа, Сол и ако се повишат Ре до Ре диез и Сол до Сол диез се получава унгарската гама Ла, Си, До, Ре диез, Ми, Фа, Сол диез (подобно на хармоничната минорна гама, но с една различна нота: повишената четвърта. Хармоничната минорна гама започва от натуралната минорна гама и повишава седмата нота. Унгарската гама повишава и четвъртата нота).

Друг начин да се получи унгарската гама е да се вземе фригийската гама (например E, F, G, A, B, C, D) и да се повишат третата и седмата нота в гамата за да се получи византийската гама. Фригийският лад се използва във фламенкото, при което често се редува третата с повишената трета и седмата с повишената седма. Повишената трета например позволява мажорния Ми акорд (мажорното тризвучие на тониката).

Ладове на унгарската гама

Петият лад на унгарската гама е византийската гама, която се състои от интервалите ½, 1½, ½, 1, ½, 1½, ½.

Тризвучия в унгарската гама

Следното са често срещани акорди от три ноти построени върху унгарската гама.

Акорди от четири ноти в унгарската гама

Следното са често срещани акорди от четири ноти построени върху унгарската гама.

 • Върху първата нота: минорен-мажорен септакорд (Ammaj7 в примера по-горе, състоящ се от Ла, До, Ми, Сол диез).
 • Върху втората нота: няма често срещани акорди от четири ноти.
 • Върху третата нота: мажорен септакорд с повишена пета (Cmaj7#5 = До, Ми, Сол диез, Си).
 • Върху четвъртата нота: няма често срещани акорди от четири ноти.
 • Върху петата нота: мажорен септакорд (Emaj7 = Ми, Сол диез, Си, Ре диез) или мажорен септакорд с повишена пета (Emaj7#5 = Ми, Сол диез, До, Ре диез).
 • Върху шестата нота: доминантен септакорд (F7 = Фа, Ла, До, Ре диез), мажорен септакорд (Fmaj7 = Фа, Ла, До, Ми), минорен септакорд (Fmin7 = Фа, Сол диез, До, Ре диез), полупонижен септакорд (минорен септакорд с понижена пета, Fm7b5 = Фа, Сол диез, Си, Ре диез) или минорен-мажорен септакорд (Fmmaj7 = Фа, Сол диез, До, Ми).
 • Върху седмата нота: няма често срещани акорди от четири ноти.

Интервали в унгарската гама

Унгарската гама използва следните интервали.

Виж също:
Гама, Гама (индекс)

Добави нов коментар

Filtered HTML

 • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.