Прозорец на Кайзер и Бесел

Коефициентите на прозореца на Кайзер и Бесел се дават от формулата

$$a(k)=0.402-0.498 \, \cos(\frac{2\pi k}{N-1})+0.098 \, \cos(\frac{4\pi k}{N-1})-0.001 \, \cos(\frac{6\pi k}{N-1})$$

където N е дължината на филтъра и k = 0, 1, …, N – 1.

Вземи един нискочестотен филтър с краен импулсен спектър (FIR) и с дължина N = 201. Следното е прозореца на Кайзер и Бесел.

Прозорец на Кайзер и Бесел

Ако пробната честота е 2000 Hz и преходната честота на филтъра е 40 Hz, тогава импулсният спектър на филтъра с правоъгълен прозорец (без прозорец) и с прозореца на Кайзер и Бесел е следния.

Импулсен спектър на нискочестотен филтър със и без прозореца на Кайзер и Бесел

Амплитудният спектър на същия филтър е показан в графиката по-долу.

Амплитуден спектър на нискочестотен филтър със и без прозореца на Кайзер и Бесел

Измерения за прозореца на Кайзер и Бесел

Следната графика сравнява дискретизираното преобразуване на Фурие на прозореца на Кайзер и Бесел и на правоъгълния прозорец.

Дискретизирано преобразуване на Фурие на прозореца на Кайзер и Бесел

Измеренията на прозореца на Кайзер и Бесел са следните.

Кохерентна амплитуда 0.40
Еквивалентна лента на шума 1.80
Загуба при преработката -2.55 dB
Загуба на лоба -1.02 dB
Загуба при преработката в най-лошия случай -3.57 dB
Ниво на най-високия страничен лоб -65.3 dB
Спадане на страничните лобове -11.8 dB / октава, -39.3 dB / декада
Главният лоб е -3 dB 1.70 компонента
Главният лоб е -6 dB 2.40 компонента
Корелация при застъпването при застъпване от 50% 0.072
Амплитудна гладкост при застъпване от 50% 0.608
Корелация при застъпването при застъпване от 75% 0.537
Амплитудна гладкост при застъпване от 75% 1.000

Виж също:
Прозорец

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.