Прозорец на Ланцош

Коефициентите на прозореца на Ланцош се дават от формулата

$$a(k)=\begin{cases} \frac{\sin(\pi (\frac{2k}{N-1} - 1))}{\pi (\frac{2k}{N-1} - 1)}, k \ne \frac{N-1}{2} \\ 1, k=\frac{N-1}{2} \end{cases}$$

където N е дължината на филтъра и k = 0, 1, …, N – 1.

Вземи един нискочестотен филтър с краен импулсен спектър (FIR) и с дължина N = 201. Следното е прозореца на Ланцош.

Прозорец на Ланцош

Ако пробната честота е 2000 Hz и преходната честота на филтъра е 40 Hz, тогава импулсният спектър на филтъра с правоъгълен прозорец (без прозорец) и с прозореца на Ланцош е следния.

Импулсен спектър на нискочестотен филтър със и без прозореца на Ланцош

Амплитудният спектър на същия филтър е показан в графиката по-долу.

Амплитуден спектър на нискочестотен филтър със и без прозореца на Ланцош

Измерения за прозореца на Ланцош

Следната графика сравнява дискретизираното преобразуване на Фурие на прозореца на Ланцош с правоъгълния прозорец.

Дискретизирано преобразуване на прозореца на Ланцош

Измеренията на прозореца на Ланцош са следните.

Кохерентна амплитуда 0.59
Еквивалентна лента на шума 1.30
Загуба при преработката -1.14 dB
Загуба на лоба -1.88 dB
Загуба при преработката в най-лошия случай -3.03 dB
Ниво на най-високия страничен лоб -26.4 dB
Спадане на страничните лобове -11.5 dB / октава, -38.3 dB / декада
Главният лоб е -3 dB 1.26 компонента
Главният лоб е -6 dB 1.74 компонента
Корелация при застъпването при застъпване от 50% 0.272
Амплитудна гладкост при застъпване от 50% 0.785
Корелация при застъпването при застъпване от 75% 0.733
Амплитудна гладкост при застъпване от 75% 0.947

Виж също:
Прозорец

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.