Прозорец на Нътол

Коефициентите на прозореца на Нътол се изчисляват по формулата

$$a(k)= 0.355768 - 0.487396 \, \cos(\frac{2 \pi k}{N-1}) + 0.144232 \, \cos(\frac{4 \pi k}{N-1}) - 0.012604 \, \cos(\frac{6 \pi k}{N-1})$$

където N е дължината на филтъра и k = 0, 1, …, N – 1.

Вземи например един нискочестотен филтър с краен импулсен спектър (FIR) с дължина N = 201. Следното е прозореца на Нътол.

Прозорец на Нътол

Ако пробната честота е 2000 Hz и преходната честота на филтъра е 40 Hz, тогава импулсният спектър на филтъра с правоъгълен прозорец (без прозорец) и с прозореца на Нътол е следния.

Импулсен спектър на нискочестотен филтър със и без прозореца на Нътол

Амплитудният спектър на същия филтър е показан в графиката по-долу.

Амплитуден спектър на нискочестотен филтър със и без прозореца на Нътол

Измерения за прозореца на Нътол

Следната графика сравнява дискретизираното преобразуване на Фурие на прозореца на Нътол с правоъгълния прозорец.

Дискретизирано преобразуване на прозореца на Нътол

Измеренията на прозореца на Нътол са следните.

Кохерентна амплитуда 0.36
Еквивалентна лента на шума 2.03
Загуба при преработката -3.06 dB
Загуба на лоба -0.81 dB
Загуба при преработката в най-лошия случай -3.87 dB
Ниво на най-високия страничен лоб -93.3 dB
Спадане на страничните лобове -23.4 dB / октава, -77.6 dB / декада
Главният лоб е -3 dB 1.92 компонента
Главният лоб е -6 dB 2.68 компонента
Корелация при застъпването при застъпване от 50% 0.035
Амплитудна гладкост при застъпване от 50% 0.423
Корелация при застъпването при застъпване от 75% 0.452
Амплитудна гладкост при застъпване от 75% 1.000

Виж също:
Прозорец

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.