Прозорец на Уелч

Коефициентите на прозореца на Уелч се дават от следната формула

$$a(k)=1-(\frac{k-\frac{N-1}{2}}{\frac{N+1}{2}})^2$$

където N е дължината на филтъра и k = 0, 1, …, N – 1.

Прозорецът на Уелч е полином от втора степен и една парабола.

Вземи един нискочестотен филтър с ограничен импулсен спектър (FIR) и с дължина N = 201. Следното е прозореца на Уелч.

Прозорец на Уелч

Ако пробната честота е 2000 Hz и преходната честота на филтъра е 40 Hz, тогава импулсният спектър на филтъра с правоъгълния прозорец (без прозорец) и с прозореца на Уелч е следния.

Импулсен спектър на един нискочестотен филтър със и без прозореца на Уелч

Амплитудният спектър на същия филтър е показан в следната графика.

Амплитуден спектър на един нискочестотен филтър със и без прозореца на Уелч

Измерения за прозореца на Уелч

Следната графика сравнява дискретизираното преобразуване на Фурие на прозореца на Уелч с правоъгълния прозорец.

Дискретизирано преобразуване на прозореца на Уелч

Измеренията на прозореца на Уелч са следните.

Кохерентна амплитуда 0.67
Еквивалентна лента на шума 1.20
Загуба при преработката -0.78 dB
Загуба на лоба -2.23 dB
Загуба при преработката в най-лошия случай -3.02 dB
Ниво на най-високия страничен лоб -21.3 dB
Спадане на страничните лобове -11.0 dB / октава, -36.5 dB / декада
Главният лоб е -3 dB 1.16 компонента
Главният лоб е -6 dB 1.58 компонента
Корелация при застъпването при застъпване от 50% 0.345
Амплитудна гладкост при застъпване от 50% 0.670
Корелация при застъпването при застъпване от 75% 0.765
Амплитудна гладкост при застъпване от 75% 0.910

Виж също:
Прозорец

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.