Доминантен септакорд

Един доминантен септакорд е акорд от четири ноти, като разстоянието между първата и втората нота е четири полутона, разстоянието между втората и третата нота е три полутона и разстоянието между третата нота и четвъртата нота е три полутона.

Доминантният септакорд в Сол например е G7 и се състои от нотите Сол, Си, Ре и Фа. Между Сол и Си има четири полутона. Между Си и Ре има три полутона. Между Ре и Фа има три полутона.

Доминантният септакорд може също да се опише и като състоящ се от мажорната трета, идеалната пета и минорната седма на някаква гама. В Миксолидийска гама в Сол например, третата нота е Си. Си е минорна трета, защото интервалът между първата нота Сол и Си е четири полутона. Петата нота в гамата е Ре. Тя е идеална пета, защото интервалът между първата нота Сол и Ре е седем полутона. Седмата нота е Фа. Тя е минорна седма, защото интервалът между първата нота Сол и Фа е десет полутона.

Доминантният септакорд е един мажорен акорд с добавената минорна седма.

Примери на гами с доминантни септакорди

Следното са примери на къде доминантният септакорд се получава в често срещани седемтонални гами.

Примери на връзките между доминантния септакорд и други акорди от четири ноти

Ако втората нота на доминантния септакорд се премести с един полутон надолу, ще се получи един минорен септакорд (т.е., ако мажорната трета се замени с минорна трета).

Ако четвъртата нота на доминантния септакорд се премести с един полутон нагоре, ще се получи един мажорен септакорд (т.е., ако минорната седма се замени с мажорна седма).

Comments

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.