Прозорец на Блекмън и Харис

Коефициентите на прозореца на Блекмън и Харис се дават от формулата

$$a(k)=0.35875 - 0.48829 \, \cos(\frac{2\pi k}{N-1})+0.14128 \, \cos(\frac{4\pi k}{N-1})$$ $$-0.01168 \, \cos(\frac{6\pi k}{N-1})$$

където N е дължината на филтъра и k = 0, 1, …, N – 1.

Прозорецът на Блекмън и Харис е един обобщен косинусов прозорец (виж Прозорец на Хеминг).

Пример на прозореца на Блекмън и Харис

Вземи един нискочестотен филтър с ограничен импулсен спектър (FIR) с дължина N = 201. Следната графика показва прозореца на Блекмън и Харис.

Прозорец на Блекмън и Харис

Ако пробната честота е 2000 Hz и преходната честота на филтъра е 40 Hz, тогава импулсният спектър на филтъра с правоъгълен прозорец (без прозорец) и с прозореца на Блекмън и Харис е следния.

Импулсен спектър на нискочестотен филтър със и без прозореца на Блекмън и Харис

Амплитудният спектър на същия филтър е показан в графиката по-долу.

Амплитуден спектър на нискочестотен филтър със и без прозореца на Блекмън и Харис

Измерения за прозореца на Блекмън и Харис

Следната графика сравнява дискретизираното преобралзуване на Фурие на прозореца на Блекмън и Харис и на правоъгълния прозорец.

Дискретизирано преобразуване на Фурие на прозореца на Блекмън и Харис

Измеренията за прозореца на Блекмън и Харис са следните.

Кохерентна амплитуда 0.36
Еквивалентна лента на шума 2.01
Загуба при преработката -3.03 dB
Загуба на лоба -0.82 dB
Загуба при преработката в най-лошия случай -3.85 dB
Ниво на най-високия страничен лоб -92.0 dB
Спадане на страничните лобове -14.4 dB / октава, -48.0 dB / декада
Главният лоб е -3 dB 1.90 компонента
Главният лоб е -6 dB 2.66 компонента
Корелация при застъпването при застъпване от 50% 0.037
Амплитудна гладкост при застъпване от 50% 0.435
Корелация при застъпването при застъпване от 75% 0.459
Амплитудна гладкост при застъпване от 75% 1.000

Виж също:
Прозорец

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.