Плосък прозорец

Коефициентите на плоския прозорец се дават от формулата

$$a(k)= 0.21557895-0.41663158 \, \cos(\frac{2 \pi k}{N-1})+0.277263158 \, \cos(\frac{4 \pi k}{N-1})$$ $$- 0.083578947 \, \cos(\frac{6 \pi k}{N-1}) + 0.006947368 \, \cos(\frac{8 \pi k}{N-1})$$

където N е дължината на филтъра и k = 0, 1, …, N – 1.

Един примерен плосък прозорец

Вземи един нискочестотен филтър с ограничен импулсен спектър (FIR) и с дължина N = 201. Следното е плоският прозорец.

Плосък прозорец

Ако пробната честота е 2000 Hz и преходната честота на филтъра е 40 Hz, тогава импулсният спектър на филтъра с правоъгълен прозорец (без прозорец) и с плоския прозорец е както следва.

Импулсен спектър на нискочестотен филтър със и без плоския прозорец

Амплитудният спектър на съшия филтър е показан в графиката по-долу.

Амплитуден спектър на нискочестотен филтър със и без плоския прозорец

Измерения за плоския прозорец

Следната графика показва дискретизираното преобразуване на Фурие на плоския прозорец върху преобразуването на правоъгълния прозорец.

Дискретизирано преобразуване на Фурие на плоския прозорец

Следното са подбрани измерения за плоския прозорец.

Кохерентна амплитуда 0.22
Еквивалентна лента на шума 3.78
Загуба при преработката -5.77 dB
Загуба на лоба -0.01 dB
Загуба при преработката в най-лошия случай -5.78 dB
Ниво на най-високия страничен лоб -93.6 dB
Спадане на страничните лобове -12.1 dB / октава, -40.1 dB / декада
Главният лоб е -3 dB 3.72 компонента
Главният лоб е -6 dB 4.00 компонента
Корелация при застъпването при застъпване от 50% -0.015
Амплитудна гладкост при застъпване от 50% -0.110
Корелация при застъпването при застъпване от 75% 0.044
Амплитудна гладкост при застъпване от 75% 0.938

Виж също:
Прозорец

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.