Orinj Фейзър

Orinj версия 7.0.0

Фейзърът в Orinj събира входния сигнал с изходния сигнал от една поредица от филтри, които променят фазите и които са с променливи параметри. Събирането на оригиналния сигнал с изходния сигнал от филтрите оцветява звука подобно на един кратък (слапбак) дилей. Промените в параметрите на тези филтри създава един звук подобен на уа-уа.

Виж Фейзър за още информация за този ефект. Филтрите, които променят фазите, са всичкопропускащи филтри. Променят фазите на честотите в сигнала с различна стойност за всяка честота, но не променят амплитудите на честотите в сигнала. Когато обаче изходният сигнал от филтрите е събран с оригиналния сигнал, заради промените във фазите, амплитудите на някои честоти са намалени, а амплитудите на други честоти са запазени. Амплитудният спектър на ефекта изглежда като този на един слапбак дилей, с бразди – няколко ленти от честоти с намалена амплитуда, които са разпределени в честотния диапазон.

Филтрите са такива, че техните параметри се колебаят във времето. Това кара браздите да се местят наляво и надясно в честотния диапазон. Това създава един ефект уа-уа.

Пример на фейзъра в Orinj

Следното музикално парче съдържа две повторения на едно китарно соло. Първото повторение е както е записано, без фейзъра. Второто повторение използва един стерео фейзър (с различни параметри в левия и десния канал): фейзърът е с център при 4000 Hz вляво и 3000 Hz вдясно; разпределението е 5000 Hz и в двата канала; честотата на колебанието е 5 Hz вляво и 2.5 Hz вдясно с размер от 85% в двата канала; амплитудата на фейзъра е 90% и изходната амплитуда е -6 dB и в двата канала.

Щракни за да чуеш този пример с фейзъра.

Свири примера с фейзъра

Работа с фейзъра в Orinj

Фейзърът в Orinj може да се добавя към писти, спомагателни канали и главния канал в многопистовата сесия и към вълни в изгледа за единични вълни.

 • За да добавиш ефекта към една писта в сесията, първо щракни на пистата за да я избереш. Щракни на Ефект (Effect), Дилей (Delay) и след това на Orinj Фейзър (Orinj Phaser) в менюто.
 • За да добавиш ефекта към един спомагателен канал в сесията, щракни на Писта (Track), след това на Групи / Спомагателни канали (Groups / Aux Channels) и след това на Контроли за спомагателните канали (Aux Channel Controls) в менюто. В прозореца за контролите за спомагателните канали, щракни на бутона Добави (Add).
 • За да добавиш ефекта към главния канал в сесията, щракни на Писта (Track) и след това на Главен канал (Master Channel) в менюто. В прозореца за главния канал, щракни на бутона Добави (Add).
 • За да добавиш ефекта към една вълна в изгледа за единични вълни, щракни на Ефект (Effect), Дилей (Delay) и след това на Orinj Фейзър (Orinj Phaser) в менюто.

Ще видиш следния прозорец.

Прозорец за фейзъра в Orinj

Когато този прозорец се покаже, фейзърът в Orinj вече е добавен. Промени параметрите на фейзъра и щракни на Затвори (Close). Параметрите на този ефект са описани по-долу.

Параметри на фейзъра в Orinj

Виж Orinj Ефекти за обяснение на това, как работят контролите Заглавие (Title), Писта (Track), Предопределени настройки (Presets) и Подмини (Bypass). Останалите параметри на фейзъра в Orinj са описани тук:

 • Ляв център (Left center): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да промениш къде се намират браздите в амплитудния спектър на фейзъра в левия канал. Фейзърът използва четири всичкопропускащи филтри от първи разряд, което означава, че в амплитудния спектър на фейзъра има две бразди. Центърът се измерва в Hz и може да е между 0 Hz и 5000 Hz. Промените в центъра ще направят фейзъра повече или по-малко доловим, в зависимост от входния сигнал.
 • Десен център (Right center): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да промениш къде се намират браздите в амплитудния спектър на фейзъра в десния канал.
 • Ляво разпределение (Left spread): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да промениш колко отдалечени една от друга са браздите в левия канал. Разпределението се измерва в Hz и може да е между 0 Hz и 5000 Hz. Промените в разпределението не са много доловими.
 • Дясно разпределение (Right spread): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да промениш колко отдалечени една от друга са браздите в десния канал.
 • Лява честота на модулацията (Left mod frequency): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш колко бързо се местят браздите наляво и надясно (съответно към ниските и високите честоти) във времето в левия канал. Честотата на модулацията (или lfo-то) се измерва в Hz и може да е между 0 Hz и 20 Hz. При 1 Hz например, браздите ще се местят наляво, после надясно и после ще се върнат в оригиналната им позиция веднъж б секундата, което ще е подобно на едно уа-уа, което се натиска веднъж в секундата.
 • Дясна честота на модулацията (Right mod frequency): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш колко бързо се местят браздите наляво и надясно във времето в десния канал.
 • Лява амплитуда на модулацията (Left mod gain): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да промениш амплитудата, която се прилага към промените в браздите в левия канал. Колкото по-голяма е тази амплитуда, толкова по-надалече наляво и надясно ще се местят браздите, което ще направи местеното в честотния спектър по-бързо и ефекта по-доловим. Амплитудата на модулацията се измерва в проценти и може да е между 0% и 100%.
 • Дясна амплитуда на модулацията (Right mod gain): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да промениш амплитудата, която се прилага към промените в браздите в десния канал.
 • Лява амплитуда (Left gain): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да промениш амплитудата, която се прилага към входния сигнал в левия канал, когато входният сигнал се събира с изходния сигнал от филтрите, които променят фазите (това не влияе на входния сигнал, които отива към филтрите). Амплитудата се измерва в проценти и може да е между 0% и 100%.
 • Дясна амплитуда (Right gain): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да промениш амплитудата, която се прилага към входния сигнал в десния канал.
 • Лява изходна амплитуда (Left output gain): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да промениш амплитудата, приложена към целия изходен сигнал от фейзъра в левия канал. Изходната амплитуда се измерва в dB и може да е между -20 dB и 20 dB.
 • Дясна изходна амплитуда (Right output gain): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да промениш амплитудата, приложена към целия изходен сигнал от фейзъра в десния канал.

Виж Orinj Ефекти за допълнителна бележки за: къде ефектите в Orinj могат да се използват, как се работи с кутии и плъзгачи, които влияят на един и същи параметър (като кутиите и плъзгачите за амплитудите), как се прилагат ефектите върху моно и стерео вълните и как ефектите работят по време на свиренето. Виж Orinj Работа с ефектите за допълнителна информация за създаването, променянето и махането на ефектите. Виж Фейзър за още информация за фейзърите при работата с аудио сигнали.

Сух и мокър микс

Фейзърът в Orinj позволява промени в сухия и мокрия микс. Тоест, можеш да настроиш микса между оригиналния сигнал и забавения сигнал. Виж Orinj Ефекти за още информация.

Добави нов коментар

Filtered HTML

 • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.