Прозорец клин на Планк

Коефициентите на прозореца клин на Планк се дават от формулата

$$a(k)=\begin{cases} 0, \,\,\, k=0 \\ \frac{1}{e^{z_a(k)}+1}, \,\,\, 0 \lt k \lt \epsilon (N-1) \\ 1, \,\,\, \epsilon (N-1) \le k \le (1-\epsilon)(N-1) \\ \frac{1}{e^{z_b(k)}+1}, \,\,\, (1-\epsilon)(N-1) \lt k \lt N-1 \\ 0, \,\,\, k = N-1\end{cases}$$ $$z_a(k)=\epsilon (N-1)(\frac{1}{k}+\frac{1}{k-\epsilon (N-1)})$$ $$z_b(k)=\epsilon (N-1)(\frac{1}{N-1-k}+\frac{1}{(1-\epsilon) (N-1)-k})$$ $$0 \lt \epsilon \le 0.5$$

където N е дължината на филтъра и k = 0, 1, …, N – 1. ε контролира размера на горната част на прозореца (виж по-долу), където прозорецът е равен на 1.

Вземи един нискочестотен филтър с ограничен импулсен спектър (FIR) и с дължина N = 201. Следното е прозореца клин на Планк с ε = 0.4.

Прозорец клин на Планк

Ако пробната честота е 2000 Hz и преходната честота на филтъра е 40 Hz, тогава импулсният спектър на филтъра с правоъгълния прозорец (без прозорец) и с прозореца клин на Планк е следния.

Импулсен спектър на един нискочестотен филтър със и без прозореца клин на Планк

Амплитудният спектър на същия филтър е показан на следната графика.

Амплитуден спектър на един нискочестотен филтър със и без прозореца клин на Планк

С по-големи ε, върхът на прозореца става по-тесен и преходната лента на филтъра става по-широка, с по-добра атенюация в лентата на спиране. Следното е прозореца клин на Планк при три различни стойности на ε.

Прозорец клин на Планк при три различни стойности на епсилон

Следното са съответните амплитудни спектри за същия филтър, който се използва по-горе.

Амплитудни спектри на нискочестотни филтри с прозореца клин на Планк при три различни стойности на епсилон

Измерения за прозореца клин на Планк

Следната графика сравнява дискретизираното преобразуване на Фурие на прозореца на клин на Планк (ε = 1.0) и на правоъгълния прозорец.

Дискретизирано преобразуване на Фурие на прозореца на клин на Планк

Следното са измеренията на прозореца на клин на Планк.

ε 0.2 0.4 0.5
Кохерентна амплитуда 0.80 0.60 0.50
Еквивалентна лента на шума 1.19 1.46 1.63
Загуба при преработката -0.77 dB -1.64 dB -2.11 dB
Загуба на лоба -2.46 dB -1.51 dB -1.20 dB
Загуба при преработката в най-лошия случай -3.22 dB -3.15 dB -3.31 dB
Ниво на най-високия страничен лоб -13.9 dB -17.5 dB -23.2 dB
Спадане на страничните лобове -27.4 dB / octave, -90.9 dB / decade -30.9 dB / octave, -102.6 dB / decade -30.8 dB / octave, -102.3 dB / decade
Главният лоб е -3 dB 1.10 bins 1.40 bins 1.56 bins
Главният лоб е -6 dB 1.50 bins 1.92 bins 2.16 bins
Корелация при застъпването при застъпване от 50% 0.392 0.202 0.115
Амплитудна гладкост при застъпване от 50% 0.500 0.672 1.000
Корелация при застъпването при застъпване от 75% 0.721 0.666 0.614
Амплитудна гладкост при застъпване от 75% 0.860 0.923 1.000

Виж също:
Прозорец

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.